9. Söz´ü Soylu ve İyi Bir Yüreğe Alın

1. Ekinci ve Tohum Benzetmesi

 

Açılış Sorusu: Tanrı´nın görünmez olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden kendisini ve gerçeğini dünyaya açıkça göstermiyor?

 
 
 

Question 1 of 29

2. Matta 13:1-17´yi okuyun.

1  Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu.

2  Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu.

3  İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. ‹‹Bakın›› dedi, ‹‹Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı.

4  Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi.

5  Kimi, toprağı az, kayalık yerlere düştü; toprak derin olmadığından hemen filizlendi.

6  Ne var ki, güneş doğunca kavruldular, kök salamadıkları için kuruyup gittiler.

7 Kimi, dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu.

8  Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı da otuz kat ürün verdi.

9  Kulağı olan işitsin!››

10  Öğrencileri gelip İsa’ya, ‹‹Halka neden benzetmelerle konuşuyorsun?›› diye sordular.

11  İsa şöyle yanıtladı: ‹‹Göklerin Egemenliği’nin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi, ama onlara verilmedi.

12  Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek, bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa, elindeki de alınacak.

13  Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü, ‹Gördükleri halde görmezler, Duydukları halde duymaz ve anlamazlar.›

14  ‹‹Böylece Yeşaya’nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu: ‹Duyacak duyacak, ama hiç anlamayacaksınız, Bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz!

15  Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki, gözleri görmesin, Kulakları duymasın, yürekleri anlamasın Ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim.›

16  ‹‹Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor!

17  Size doğrusunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler.

 

1) İsa öğretmek için bir kayığa binmişti. Neden? (2. ayet)

 
 
 

Question 2 of 29

3. 2) 6-9 ayetlerine tekrar bakın. Çiftçi tohum ekiyor. Bu dört değişik yere düşen tohumlara ne oldu?

I. Yol kenarına düşenler…

 
 
 

Question 3 of 29

4. II. Toprağı az, kayalık yere düşenler…

 
 
 

Question 4 of 29

5. III. Dikenler arasına düşenler…

 
 
 

Question 5 of 29

6. IV. İyi toprağa düşenler…

 
 
 

Question 6 of 29

7. 3) İsa bu hikayede neyi öğretmeye çalışıyor?

 
 
 

Question 7 of 29

8. 4) 13-15 ayetlerini iyice okuyun. İsa neden insanlarla benzetmeler yoluyla konuştu?

 
 
 

Question 8 of 29

9. 5) Eğer insanlar gözlerini ve kulaklarını gerçekten kullanırlar ve Tanrı´nın işlerini anlamaya çalışırlarsa ne olur? (15. ayet)

 
 
 

Question 9 of 29

10. Şimdi İsa´nın benzetmelerle ilgili açıklamasını okuyun: Matta 13:18-23

18  ‹‹Şimdi ekinciyle ilgili benzetmeyi siz dinleyin.

19  Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur.

20-21  Kayalık yerlere ekilen ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer.

22  Dikenler arasında ekilen de şudur: Sözü işitir, ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller.

23  İyi toprağa ekilen tohum ise, sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir, kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat.››

 

6.1) Bu hikayede tohum neyi simgeliyor? (19. ayet)

 
 
 

Question 10 of 29

11. 6.2) İsa, yol kenarına düşen tohumları yiyen kuşlar örneği ile yüreğimizden ruhsal gerçekleri kapan Şeytan´ı resmediyor. Tanrı´nın Sözü´nü duyduğumuzda, Şeytan´ın bizden çalmaması için neyi saklamalıyız? Bu neden önemli?

 
 
 

Question 11 of 29

12. 7) 6. ayette sıcak güneş küçük bitkiyi yakıp kavuruyor. Güneş neyi simgeliyor? (20. ve 21. ayet)

 
 
 

Question 12 of 29

13. 8.1) Bu hikayede dikenler ne yaptılar? (7. ayet)

 
 
 

Question 13 of 29

14. 8.2) Dikenler neyi simgeliyor? (22. ayet)

 
 
 

Question 14 of 29

15. 9.1) İsa endişeli kalabalığa mesajını açıkça bildirdi. Nasıl?

 
 
 

Question 15 of 29

16. 9.2) Sizi Tanrı´ya güvenmekten alıkoyan endişeleriniz var mı?

 
 
 

Question 16 of 29

17. Filipililer 4: 6-7´ye bakın

6  Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.

7  O zaman Tanrı’nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.

 

9.3) Endişelerinizin imanınızı yüreğinizden dışarı atmalarını nasıl engelleyebilirsiniz?

 
 
 

Question 17 of 29

18. 10.1) İsa Matta13:22. ayette zenginliğin aldatıcı olduğunu söylüyor. Zenginlik bizi nasıl kandırabilir?

 
 
 

Question 18 of 29

19. 10.2) Zenginliğin kandırmacalarına, yalanlarına sadece zenginler mi kulak verirler?

 
 
 

Question 19 of 29

20. 10.3) Siz de bu yalanları dinliyor musunuz?

 
 
 

Question 20 of 29

21. 11.1) Verimli toprak nedir? (23. ayet)

 
 
 

Question 21 of 29

22. Markos 4:20’i ve Luka 8:15´i okuyun.

20  İyi toprağa ekilenler ise, sözü işiten, onu benimseyen, kimi otuz, kimi altmış, kimi de yüz kat ürün veren kişilerdir.››

15  İyi toprağa düşenler ise, sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler.››

 

11.2) Bu benzetme Markos 4:20 ve Luka 8:15´te de bulunmaktadır. Belki de İsa gezdiği süre boyunca bu benzetmeyi pek çok kez anlatmıştı. Markos ve Luka verimli toprağın diğer önemli özelliklerini de bildirirler. Bunlar nelerdir?

 
 
 

Question 22 of 29

23. 11.3) Verimli toprağa düşen tohumlar gibi büyümek istiyor musunuz?

 
 
 

Question 23 of 29

24. 12.1) İsa için ürün vermek ne demektir?

 
 
 

Question 24 of 29

25. 12.2) Bir çok kişi İsa´nın izleyicisi olduğunu söyler, fakat yaşamlarına bakınca bunu göremeyiz. Eğer Mesih için hiç iyi ürün vermiyorsak, imanımız gerçek midir?

 
 
 

Question 25 of 29

26. 13.1) Sizi temsil eden toprağı seçmeniz gerekseydi, hangisini seçerdiniz?

 
 
 
 
 

Question 26 of 29

27. 13.2) Neden?

 
 
 
 
 

Question 27 of 29

28. 13.3) İnancınızın büyümesini engelleyen şey nedir?

 
 
 
 

Question 28 of 29

29. 13.4) Bu konuda ne yapabilirsiniz?

 
 
 

Question 29 of 29