Bir Sayfa Seçin

1. I. İSA´NIN İZLEYİCİSİNİN YÜREĞİ

"Onlara seslenip şöyle ders vermeye başladı..." (Matta 5:2)

İsa, müjdeyi duyurduğu üç yıl boyunca çok şey öğretti. Ama ilk öğrettiği şey neydi? İlk başta neyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyordu?

 

2. Açılış Sorusu: Bu dünyada hangi insanların bereketlenmiş ya da mutlu olduğunu düşünürüz? Hangi insanlara gıpta edilir?

3. Matta 5: 1-12´yi okuyun.


1  İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi.

2  İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti:

3  ‹‹Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

4  Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler.

5  Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.

6  Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

7  Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.

8  Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler.

9  Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

10  Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

11  ‹‹Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!

12  Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.››

 

1) Her ayete çabucak bir göz atın (3-12 ayetler). Her ayette hangi temel sözcük tekrarlanıyor?

4. 2.1) İsa´ya göre 3. ayette kim mutludur?

5. Ruhta yoksul olmak, ruhsal olarak yoksul olduğumuzu kabul etmek demektir. Başka bir deyişle, gururlu ya da kendini beğenmiş olmak değil, hayatımızda Tanrı´ya ihtiyacımız olduğunu itiraf etmek demektir.

 

2.2) Ruhsal yoksulluğumuzu kabul etmek neden bu kadar zordur?

6. 3) İsa neden ruhta yoksul olanların mutlu olduğunu söylüyor? (3. ayet)

7. 4.1) Yaslı olanlar ne alacaklar? (4. ayet)

8. 4.2) Ne dersiniz, ruhta yoksul olanlar yas tutma gereği duyarlar mı?

9. 5.1) Yeryüzünü kim miras alacak? (5. ayet)

10. 5.2) Eğer Tanrı´ya ihtiyacımız olduğunu farkedersek, bu yumuşak huylu olmamız için bize nasıl yardım edebilir?

11. 6) Bencil ve zorba insanlar çoğunlukla denetimi ellerine alırlarken, yumuşak huylu insanlar nasıl olur da yeryüzünü miras alırlar? Bu ayet yumuşak huylu insanlara sabırlı olmaları ve Tanrı´nın bu ayette verdiği sözü tutacağına güvenmeleri için yardım eder mi?

12. 7) 6. ayeti tekrar okuyun. Doğruluk için acıkıp susamak ne demektir?

13. 8) Bu ayette İsa doğruluğa acıkıp susayanlara nasıl bir vaat veriyor?

14. 9.1) Yuhanna 7: 37-38 ayetlerini okuyun.

37  Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: ‹‹Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin.

38  Kutsal Yazı'da dendiği gibi, bana iman edenin ‹içinden diri su ırmakları akacaktır.› ››

 

Burada da İsa susamış olan insanlara sesleniyor. İsa burada: "Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin." diyor. Bu sizce ne anlama geliyor?

15. 9.2) İsa 38. ve 39. ayetlerde 37. ayetin anlamını nasıl açıklıyor?