Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Bir grupta Rab´bin Sofrası´na katıldığınızda sizin için hangi uygulamalar özellikle anlamlıdır? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)

2. 1.Korintliler 11:17-34´ü okuyun.

17  Toplantılarınız yarardan çok zarar getirdiği için aşağıdaki uyarıları yaparken sizi övemem.

18  Birincisi, toplulukça bir araya geldiğinizde aranızda ayrılıklar olduğunu duyuyorum. Buna biraz da inanıyorum.

19  Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor!

20  Toplandığınızda Rab'bin Sofrası'na katılmak için toplanmıyorsunuz.

21  Her biriniz ötekini beklemeden kendi yemeğini yiyor. Kimi aç kalıyor, kimi sarhoş oluyor.

22  Yiyip içmek için evleriniz yok mu? Tanrı'nın topluluğunu hor mu görüyorsunuz, yiyeceği olmayanları utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne diyeyim? Sizi öveyim mi? Bu konuda övemem!

23-24  Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: ‹‹Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın.››

25  Aynı biçimde yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: ‹‹Bu kâse kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın.››

26  Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.

27  Bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rab'bin kâsesinden içerse, Rab'bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur.

28  Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmekten yiyip kâseden içsin.

29  Çünkü bedeni farketmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm eder.

30  İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır, bazılarınız da ölmüştür.

31  Kendimizi doğrulukla yargılasaydık, yargılanmazdık.

32  Dünyayla birlikte mahkûm olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor.

33  Öyleyse kardeşlerim, yemek için bir araya geldiğinizde birbirinizi bekleyin.

34  Aç olan karnını evde doyursun. Öyle ki, toplanmanız yargılanmanıza yol açmasın. Öbür sorunları ise geldiğimde çözerim.

1)18. ayeti tekrar okuyun. Pavlus Korint topluluğundaki toplantılar hakkında ne söylemişti?

3. 2.1) Rab´bin Sofrası´nda neyi iyi yapmadıklarını söylemişti? (20-22 ayetlerini okuyun.) Birlikte yedikleri şey gerçekten Rab´bin Sofrası mıydı?

4. 2.2) Birbirini sevmek ve kayırmak konusunda nasıl yanlış bir örnek sunuyorlardı?

5. 3.1) 23.ayeti okuyun. Pavlus Rab´bin Sofrası uygulamasının nereden geldiğini söyledi?

6. 3.2) İsa ölümünü hatırlamaları için elçilerine ilk kez ne zaman bunu göstermişti?

7. 4.1) 24-25 ayetlerine tekrar bakın. İsa ekmeğin ne olduğunu söyledi?

8. 4.2) Kâse içindeki şarabın ne olduğunu söyledi?

9. 4.3) 26. ayete göre ekmeği ve şarabı alarak neyi dile getirmiş oluyorlardı? Neyi hatırlıyorlardı?

10. 5) 17-22 ayetlerinde Korint´teki topluluğun kötü bir davranışı olduğunu görüyoruz. Daha sonra 23-26 ayetlerinde İsa´nın zulme uğradığı o gece nasıl alçakgönüllü davrandığına dikkat edelim. Bu bize Pavlus´un sözlerini anlamamız için yardım edecek.

27-34 ayetlerini tekrar okuyun. Pavlus Rab´bin Sofrası´na yaraşıksız durumda katılmaktan bahsederken sizce neyi kastediyor?

11. 6.1) 29.ayette "Rab´bin bedenini farketmeden" sözleriyle neyi kastediyor? Korint´teki imanlı topluluğu Rab´bin Sofrası´ndaki davranışlarıyla nasıl Rab´bin bedenini farketmemişlerdi?

12. 6.2) Korint topluluğundaki imanlılar İsa´nın zulüm gördüğü o gece gösterdiği gibi alçakgönüllülük gösterdiler mi?

13. 7.1) Pavlus´a göre (28-31 ayetlerine bakın) kendimizi yargılamamız ve sınamamız iyi midir?

14. 7.2) 31. ayete göre kendimizi yargıladığımızda ne olur?

15. 7.3) Peki Rab bizi yargıladığında ne olur? (32. ayet)

16. 7.4) Yüreğimizde sevgisiz ya da günahlı bir tutum bulduğumuzda ne yapmalıyız? (1. Yuhanna 1:9’a bakın)

17. 8)  Pavlus´un 33. ve 34. ayetlerde özetlediği ifadesini tekrar okuyun. İmanlıların oluşturduğu bedende hangi davranışı teşvik etmeye çalışıyor?

18. 9) Rab´bin Sofrası´na katıldığınızda düşünceleriniz neye odaklanmalı?