Bir Sayfa Seçin

1. O´nun Gelişine Hazır Olun

 

"Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz." (Yuhanna 15:8)

 

"Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. (...) Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz bir saatte gelecektir." (Luka 12:35-36 ve 40)

 

İsa´nın sizden yapmanızı istediği bir iş olduğunu biliyor muydunuz? Ne yazık ki İsa´yı takip ettiklerini söyleyen bazıları sadece cennete gitmek isterler. Kurtulduklarına memnundurlar, ama kralların kralına hizmet etmenin zorluklarını yaşamak istemezler.

Evet, zorluklar vardır. Fakat ödül de vardır. İsa hepimizi kendisine hizmet etmeye çağırarak onurlandırır. O’na hizmet ederken bazen emeklerimizin meyvesini görmemize izin verir. Fakat emeklerimizin çoğunun ürününü O tekrar yeryüzüne gelene kadar görmeyeceğiz. Sonra O bize sadakatimizin nasıl iyi ürün verdiğini gösterecek! Bu ne büyük bir sevinç günü olacak!

O zamana kadar yüreğimizde her daim büyüyen bir umutla O´na hizmet edelim. O geri döneceğine söz verdi ve O sözüne her zaman sadıktır.

Takip eden derslere çalışırken, Rab´bin size Kendisine hizmet etmenin yeni yollarını göstermesi için hazır olun. Her gün İsa´da kalın. Ve buna umutsuzca ihtiyacı olan insanlara O´nun ışığını ve sevgisini götürün. Sevinciniz tam olsun!

 

 

38. Işığınız İnsanların Önünde Parlasın

 

Açılış Sorusu: Bir çok kişinin fikrine göre Tanrı´nın gözünde nasıl kişiler günahkardır? (İsterseniz birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.)

2. Matta 5:13-37´yi okuyun.

13  ‹‹Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse, bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz.

14  ‹‹Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez.

15  Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar.

16  Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanız'ı yüceltsinler!››

17  ‹‹Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

18  Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

19  Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde büyük sayılacak.

20  Size şunu söyleyeyim: Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisiler'inkini aşmadıkça, Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz!››

21  ‹‹Atalarımıza, ‹Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak› dendiğini duydunuz.

22  Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul'da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.

23-24  Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun.

25  Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir; sonunda da hapse atılabilirsin.

26  Sana doğrusunu söyleyeyim, borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın.››

27  ‹‹ ‹Zina etmeyeceksin› dendiğini duydunuz.

28  Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.

29  Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir.

30  Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.

31  ‹‹ ‹Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin› denmiştir.

32  Ama ben size diyorum ki, karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya itmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur.››

33  ‹‹Yine atalarımıza, ‹Yalan yere ant içmeyeceksin, ama Rab'bin önünde içtiğin antları yerine getireceksin› dendiğini duydunuz.

34-35  Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin: Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır; ne yer üzerine, çünkü orası O'nun ayak taburesidir; ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası Büyük Kral'ın kentidir.

36  Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz.

37  ‹Evet›iniz evet, ‹hayır›ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan'dandır.››

1)13-16 ayetlerinde İsa öğrencilerine dünyanın tuzu ve ışığı gibi olduklarını söylüyor. Bu ayetleri sessizce inceleyin. Sizce günümüzde Tanrı´nın yüceltilmesi için ışığımızın parlamasını sağlamak  ne anlama geliyor?

3. 2.1) 17-20 ayetlerine tekrar bakın.

Sizce İsa kendisini izleyenlerden Eski Ahit´teki yasalara saygı duymalarını mı istedi?

4. Çıkış 20:1-21´deki On Emri okuyun.

1  Tanrı şöyle konuştu:

2  ‹‹Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim.

3  ‹‹Benden başka tanrın olmayacak.

4  ‹‹Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın.

5  Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.

6 Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.

7  ‹‹Tanrın RAB'bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.

8  ‹‹Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa.

9  Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın.

10  Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız.

11  Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.

12  ‹‹Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.

13  ‹‹Adam öldürmeyeceksin.

14  ‹‹Zina etmeyeceksin.

15  ‹‹Çalmayacaksın.

16  ‹‹Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

17 ‹‹Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.››

18  Halk gök gürlemelerini, boru sesini duyup şimşekleri ve dağın başındaki dumanı görünce korkudan titremeye başladı. Uzakta durarak

19  Musa'ya, ‹‹Bizimle sen konuş, dinleyelim›› dediler, ‹‹Ama Tanrı konuşmasın, yoksa ölürüz.››

20  Musa, ‹‹Korkmayın!›› diye karşılık verdi, ‹‹Tanrı sizi denemek için geldi; Tanrı korkusu üzerinizde olsun, günah işlemeyesiniz diye.››

21  Musa Tanrı'nın içinde bulunduğu koyu karanlığa yaklaşırken halk uzakta durdu.

2.2) Bunlar Tanrı´nın peygamber Musa aracılığıyla insanlara verdiği temel ahlak yasasıdır. Okuduktan sonra ayetlere bakmadan onları ezberinizden söylemeye çalışın. Şimdi doğru seçeneği işaretleyin.

I. Benden başka...

5. II. Herhangi bir canlıya benzer...

6. III.

7. IV.

8. Ama...

9. V.

10. VI. Adam...

11. VII. Zina...

12. VIII.

13. IX. Komşuna karşı ...

14. X. Komşunun evine, karısına, kadın ve erkek kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine ...

15. 2.3) Bu emirleri uygulayarak ve öğreterek Tanrı´yı onurlandırıyor musunuz?

16. 3) Matta 5:20´yi tekrar okuyun. Ferisiler yasayı harfi harfine uyguluyorlardı. İsa sürekli onlara dindar kişiler olarak Tanrı´yı memnun etmediklerini gösterdi. Takip eden ayetlerde İsa Tanrı´nın yasasını yürekten, doğru olarak uygulamanın nasıl olduğunu açıklıyor. Bunları dikkatle okuyun.

 

4.1) 21. ve 22. ayetleri tekrar okuyun. Başkalarının size söylediği öfkeli sözler nedeniyle derinden incindiğiniz oldu mu hiç? Peki siz hiç öfkeli ve nefret dolu kelimelerinizle başkalarını incittiniz mi?

17. 4.2) İsa öfkeli sözleri cinayetle karşılaştırır. Sözlerimiz nasıl olur da insanları öldürmekle aynı derecede kötü olurlar?

18. 5) 23-26. ayetlerde İsa incittiğimiz insanlarla tekrar barışmak için çalışmayı öğretiyor. Bu ayetleri tekrar okuyun. Tanıdığınız insanlar arasında kendisine kızgın sözler söyledikleriniz var mı? İsa´ya itaat edip onlarla barışacak mısınız? Bu konuda biraz düşünmek için zaman ayırın.

 

6) 27. ve 28. ayetleri okuyun. Sizce İsa burada sadece erkeklerle mi konuşuyor, yoksa aynı ilkeler kadınlar için de mi geçerli?

19. 7) 29. ve 30. ayetleri okuyun.

Not: Yüzyıllar boyunca bazı imanlılar bu sözleri çok ciddiye alıp vücutlarının bazı yerlerini kesmişledir. Burada İsa´nın kelimenin tam anlamıyla vücudumuzun parçalarını kesmemizi öğretmediğini bilmek önemlidir. Aksine bize günah yolunda yürümemek için radikal bir karar almamız gerektiğini söylüyor. Güçlü günahkar arzularımızın farkında olmalı ve günah bizi yenmeden önce günaha götüren bütün fırsatların önünü bilinçli bir şekilde kapamalıyız.

Tanrı´yı tam bir yürekle izleyebilmeniz için nerede günahın yolunu kapatmanız gerekiyor? Kullandığınız dili ve neler söylediğinizi düşünün. Ayrıca gözlerinizi, televizyonda ve bilgisayarda nelere baktığınızı düşünün. Ellerinizi de düşünün (ne yapıyorlar?), ayaklarınızı da (nereye gidiyorlar?), vs. Bu konuda biraz düşünmek ve dua etmek için zaman ayırın.

(Not: Burada 31-32 ayetlerini atlıyoruz, çünkü boşanma Evliliğe Değer Verin ve Koruyun başlığı altındaki derste incelenmişti.)

 

8.1) 33-37 ayetlerini okuyun. İnsanlar bin yıllardır ant içerler. Sizce insanlar neden ant içerler?

20. 8.2) Musa ant içtiğimiz zaman bunu tutmamız gerektiğini öğretmişti. Peki İsa ne diyor? (34. ayet)

21. 9.1) İsa ant içmek yerine ne yapmamızı söyledi? (37. ayet)

22. 9.2) İnsanlara söz verirken neden evet ya da hayır yeterli olmalıdır?

23. 9.3) Bir şey yapacağınızı söylediğiniz zaman insanlar sizin güvenilir birisi olduğunuzu biliyorlar mı?

24. 10) Matta 5:21-37’ye bir göz atıp tekrar inceleyin. Şimdi doğru seçeneği işaretleyin.

I. Kardeşine öfkelenen ya da aşağılayıcı söz söyleyen...

25. II. Senden davacı olanla daha yoldayken...

26. III. Bir kadına şehvetle bakan her adam...

27. IV. Hiçbir şey üzerine...