Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Hayatınızda kendinizi çok umutsuz  hissettiğiniz kötü bir dönem oldu mu?

2. Aşağıdaki hikaye İsa´nın ölümden dirildiği gün gerçekleşmişti.

 

Luka 24:13-53´ü okuyun.

13  Aynı gün öğrencilerden ikisi, Yeruşalim'den altmış ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler.

14  Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı.

15  Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı.

16  Ama onların gözleri O'nu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı.

17  İsa, ‹‹Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?›› dedi. Üzgün bir halde, oldukları yerde durdular.

18  Bunlardan adı Kleopas olan O'na, ‹‹Yeruşalim'de bulunup da bu günlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?›› diye karşılık verdi.

19  İsa onlara, ‹‹Hangi olup bitenleri?›› dedi. O'na, ‹‹Nasıralı İsa'yla ilgili olayları›› dediler. ‹‹O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi.

20-23  Başkâhinlerle yöneticilerimiz O'nu, ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler; oysa biz O'nun, İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı üç gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde, O'nun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde, İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler.

24  Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu, tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama O'nu görmemişler.››

25  İsa onlara, ‹‹Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler!

26  Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?›› dedi.

27  Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar'ın hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.

28-29  Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa, yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar, ‹‹Bizimle kal. Neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere›› diyerek O'nu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi.

30  Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi.

31  O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu.

32  Onlar birbirine, ‹‹Yolda kendisi bizimle konuşurken ve Kutsal Yazılar'ı bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, değil mi?›› dediler.

33  Kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler. Onbirler'i ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular.

34  Bunlar, ‹‹Rab gerçekten dirildi, Simun'a görünmüş!›› diyorlardı.

35  Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar.

36  Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara, ‹‹Size esenlik olsun!›› dedi.

37  Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar.

38  İsa onlara, ‹‹Neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde?›› dedi.

39  ‹‹Ellerime, ayaklarıma bakın; işte benim! Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz, ama görüyorsunuz, benim var.››

40  Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi.

41  Sevinçten hâlâ inanamayan, şaşkınlık içindeki öğrencilerine, ‹‹Sizde yiyecek bir şey var mı?›› diye sordu.

42  Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler.

43  İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi.

44  Sonra onlara şöyle dedi: ‹‹Daha sizlerle birlikteyken, ‹Musa'nın Yasası'nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar'da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir› demiştim.››

45  Bundan sonra Kutsal Yazılar'ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.

46-47  Onlara dedi ki, ‹‹Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara O'nun adıyla duyurulacak.

48  Sizler bu olayların tanıklarısınız.

49  Ben de Babam'ın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.››

50  İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı.

51  Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı.

52  Öğrencileri O'na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler.

53  Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı.

 

1.1) 13-16 ayetlerini tekrar okuyun. Öğrenciler yürüyüp konuşmaktalarken kim onlarla birlikte gelip yürümüştü?

3. 1.2) Onun kim olduğunu biliyorlar mıydı?

4. 2.1) 17-24 ayetlerini okuyun. İsa´nın iki öğrencisinin tartıştığı konu neydi?

5. 2.2) 25. ve 26. ayetlerde İsa´nın onlara ne cevap verdiğini okuyun. İsa, öğrenciler
O´nun neden ölmesi gerektiğini anlamadıkları için şaşkındı. 27. ayette bunu onlara nasıl açıkladı?

6. 3) 26. ayette İsa kendisi için hangi ünvanı kullanıyor?

7. Yeşaya, İsa´dan yaklaşık 600 yıl önce yaşamış önemli bir peygamberdi.

Yeşaya 52: 12-15´i ve 53: 1-12´yi okuyun.

12  Aceleyle çıkmayacak, Kaçıp gitmeyeceksiniz; Çünkü RAB önünüzden gidecek, İsrail'in Tanrısı artçınız olacak.

13  Bakın, kulum başarılı olacak; Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.

14  Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer yanı kalmadı;

15  Pek çok ulus ona şaşacak, Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, Duymadıklarını anlayacaklar.

1  Verdiğimiz habere kim inandı? RAB'bin gücü kime açıklandı?

2  O RAB'bin önünde bir fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.

3  İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.

4  Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık.

5  Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

6  Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

7  O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.

8  Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden Yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

9  Şiddete başvurmadığı, Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

10  Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.

11  Canını feda ettiği için Gördükleriyle hoşnut olacak. RAB'bin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi.

12  Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.

 

4) Yeşaya´nın, İsa´nın ölümü, ölümden dirilmesi ve göğe alınması ile gerçekleşmiş olan kaç tane peygamberlikte bulunduğuna bakın. Aşağıdakilerden hangisi bu peygamberliklerden biri değildir?

8. 5.1) Luka 24. bölüme dönün ve 28-35 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´nın kim olduğunu ne zaman anladılar? (30-31. ayetler)

9. 5.2) İsa´nın onlarla yolda konuşması onları nasıl etkilemişti? (32. ayet)

10. 6.1) O anda hemen ne yaptılar?

11. 6.2) Yeruşalim´e geri döndüklerinde elçiler neyi çoktan duymuşlardı? (34. ayet)

12. 7.1) 36. ayette ne olduğunu okuyoruz?

13. 7.2) Öğrenciler neden korkmuşlardı? (37. ayet)

14. 7.3) Öğrenciler, İsa´nın ölümünün yasını tutuyorlardı ve İsa şimdi onların karşısında duruyordu. Siz öğrencilerden biri olsaydınız tepkiniz ne olurdu?

15. 8) İsa hayalet olmadığını onlara kanıtlamak zorunda kalmıştı. Bunu nasıl yaptı? (38-42 ayetler)

16. 9) İsa hayalet olmadığını ispat etmeye çalıştıktan sonra, onlara neden ölmesi gerektiğini nasıl açıkladı? (44-47 ayetler)

17. 10.1) İsa bütün uluslara neyin vaaz edilmesi gerektiğini söyledi? (47. ayet)

18. 10.2) Kimin adıyla (yani yetkisiyle) bunlar vaaz edilmeliydi?

19. 11.1) İsa´nın bizim için kurban olarak ölmesinin sadece Yahudiler için değil, bütün uluslar için olduğunu söylediğine dikkat edin. (47.ayet)

İsa´nın sizin için de öldüğüne ve ölümden tekrar dirildiğine inanıyor musunuz?

20. 11.2) Eğer eski hayatınızın yolundan İsa Mesih'e dönerseniz günahlarınızın bağışlanacağına inanıyor musunuz?

21. 11.3) İsa´ya geçmişinizi temizlemesi için güvendiğinizde size kendisinde yeni bir hayat vereceğine inanıyor musunuz?

22. 12.1) Bölümün sonunda İsa´ya ne oldu? (51. ayet)

23. 12.2) O´nun göğe alındığını gördüklerinde öğrenciler ne yaptılar? (52. ayet)

24. Filipililer 2: 9-11´i okuyun.

9  Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı.

10-11  Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.

 

13) İsa şimdi nerede?