Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Hangi konularda dua edersiniz?

2. Luka 10:38-42´yi okuyun.

38  İsa, öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti.

39  Marta'nın Meryem adındaki kızkardeşi, Rab'bin ayakları dibine oturmuş O'nun konuşmasını dinliyordu.

40  Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek, ‹‹Ya Rab›› dedi, ‹‹Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin.››

41  Rab ona şu karşılığı verdi: ‹‹Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun.

42  Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak.››

 

1.1) 38. ayete tekrar bakın. Marta ne yaptı?

3. 1.2) Sizce misafirperverlik birine sevginizi göstermenin bir yolu mudur?

4. 1.3) Marta´nın kızkardeşi Meryem ne yapıyordu? (39. ayet)

5. 2.1) 40. ayeti tekrar okuyun. Marta´nın tutumu nasıldı? Onu kaygılandıran şey neydi?

6. 2.2) İsa´ya ne dedi?

7. 2.3) Sizce kızkardeşi Meryem´e karşı neler hissediyordu?

8. 3.1) 41-42. ayetleri okuyun. İsa Marta´nın bir sürü şey hakkında endişelendiğine değinmişti. İsa´ya göre gerekli olan kaç şey vardı?

9. 3.2) Bu gerekli olan şey nedir?

10. 3.3) Sizce hangisi İsa için daha önemliydi: Güzel bir yemek yemesi mi, yoksa sonsuz yaşam hakkındaki sözleri aç bir yürekle paylaşması mı?

11. Matta 5:6´yi okuyun.

6  Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

 

4) Meryem doğruluğa susayıp acıktığını nasıl gösteriyor? Bu ayete göre bunu alacak mı?

12. 5) Siz bu kadınlardan en çok hangisine benziyorsunuz? Hayatınızda yapmanız gereken işlerin kolayca dikkatinizi dağıttığı ve sizi yorduğu oluyor mu? Yoksa siz İsa´yla zaman geçirmek için çoğunlukla yapılması gereken şeyleri bir kenara mı koyuyorsunuz? O´nunla konuşmaya ve O´nun sözlerinden öğrenmeye acıkıyor musunuz?

13. Markos 1:35-39´u okuyun.

35  Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı.

36  Simun ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar.

37  O'nu bulunca, ‹‹Herkes seni arıyor!›› dediler.

38  İsa onlara, ‹‹Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim›› dedi. ‹‹Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim.››

39  Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.

 

6.1) İsa´nın kendisi dua ederken sık sık Babası ile tek başına zaman geçirmişti. İsa ne zaman dua etti?

14. 6.2) Nerede dua etti?

15. 6.3) Sizce O bu zamanı ve yeri neden seçti?

16. 6.4) Tanrı´yla yalnız kalmak için dünyaya kapımızı kapatacak bir yol bulmamız neden önemlidir?

17. 7.1) Kim İsa´yı aramaya geldi? (36. ayet)

18. 7.2) İsa´ya ne dediler? (37. ayet)

19. 7.3) İsa sürekli büyük bir kalabalıkla çevrilmiş oluyordu. Sizce O´nun Tanrı´yla yalnız zaman geçirmek için bir yol bulması kolay mıydı?

20. 8) Eğer büyük bir şehirde ya da içinde çok kişinin yaşadığı bir evde yaşıyorsanız Tanrı´yla yalnız kalacağınız bir yer ve zamanı bulmak sizin için de kolay olmasa gerek.

Tanrı´yla birlikte zaman geçirmek sizin için başka şeylerden fedakarlık yapacak kadar önemli mi?

21. Luka 6:12-13´ü okuyun.

12  O günlerde İsa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi.

13-16  Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından, elçi diye adlandırdığı şu on iki kişiyi seçti: Petrus adını verdiği Simun, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay oğlu Yakup, Yurtsever diye tanınan Simun, Yakup oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.

 

9.1) İsa´nın hem tek başına hem de öğrencileriyle birlikte dua ettiğini yazan başka pek çok ayet  vardır.

İsa 13. ayette işinin hangi önemli parçasını yaptı?

22. 9.2) Onları çağırmadan önce ne yaptı? (12. ayet)

23. 9.3) Önemli bir karar almadan önce Tanrı´yla yalnız kalmak ve O´nun bilgeliğiyle bize yol göstermesini istemek için zaman ayırıyor musunuz?

24. Luka 5:15-16´yi okuyun.

15  Ne var ki, İsa'yla ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu.

16  Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu.

 

10.1) İnsanlar neden büyük bir kalabalık halinde İsa´ya geliyorlardı?

25. 10.2) İnsanların ihtiyaçları için gün be gün onlara hizmette bulunmanın İsa için ne kadar yorucu olduğunu aklınızda canlandırın. İsa bu zaman boyunca kendisini yenilemek için ne yaptı? (16. ayet)

26. 10.3) Eğer günahsız olan İsa Tanrı´ya tek başına dua etmek için zamana ihtiyaç duyduysa, sizce bizim de buna ihtiyacımız var mı?

27. 11) Kendi hayatınızı düşünün. Sizin için Tanrı´yla tek başına zaman geçirmek ne kadar önemli? Bir huzur ve sükûnet ortamında Tanrı´nın sözleri üzerinde derin derin düşünmek ve O´na dua edebilmek için  televizyonunuzu ve telefonunuzu kapatma ihtiyacı duyuyor musunuz?

28. 12) İsa´nın öğretişini öğrendiğinizde O´nun bize ne kadar uzun ya da ne kadar sık dua etmemiz gerektiği konusunda kurallar vermediğini farkedeceksiniz. O´nu sevdiğiniz ve O´nu tanımak istediğiniz için O´nun huzuruna geliyor musunuz? O´na ihtiyacınız olduğu için O´nun huzuruna geliyor musunuz? O´na acıkıyor musunuz?