Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Sizce dünya sonsuza dek böyle varolmaya devam edecek mi, yoksa bildiğimiz gibi bir sonu olacak mı?

2. Matta 24:1-36´yı okuyun.

1  İsa tapınaktan çıkıp giderken, öğrencileri, tapınağın binalarını O'na göstermek için yanına geldiler.

2  İsa onlara, ‹‹Bütün bunları görüyor musunuz?›› dedi. ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!››

3  İsa, Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. ‹‹Söyle bize›› dediler, ‹‹Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?››

4  İsa onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Sakın kimse sizi saptırmasın!

5 Birçokları, ‹Mesih benim› diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar.

6  Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir.

7  Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.

8  Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

9  ‹‹O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek.

10  O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.

11  Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.

12  Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.

13  Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

14  Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.

15-16  ‹‹Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın.

17  Damda olan, evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin.

18 Tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin.

19  O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline!

20  Dua edin ki, kaçışınız kışa ya da Şabat Günü'ne rastlamasın.

21  Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır.

22  O günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak.

23  Eğer o zaman biri size, ‹İşte Mesih burada›, ya da ‹İşte şurada› derse, inanmayın.

24  Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.

25  İşte size önceden söylüyorum.

26  ‹‹Bunun için size, ‹İşte Mesih çölde› derlerse gitmeyin. ‹Bakın, iç odalarda› derlerse inanmayın.

27  Çünkü İnsanoğlu'nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.

28  ‹‹Leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek.

29  ‹‹O günlerin sıkıntısından hemen sonra, ‹Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsılacak.›

30  ‹‹O zaman İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

31  Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler O'nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar.

32  ‹‹İncir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.

33  Aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, İnsanoğlu yakındır, kapıdadır.

34  Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.

35  Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.››

36  ‹‹O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez.

1.1) Tapınaktan ayrıldıklarında öğrenciler İsa´nın neye dikkat etmesini istediler? (1. ayet)

3. 1.2) İsa´nın yanıtı neydi? (2. ayet)

4. 3.ayette öğrencilerin İsa´ya şöyle sorduklarına dikkat edin: "Bu olaylar ne zaman olacak?" Tapınak (Tarihçiler tarafından Hirodes´in Tapınağı olarak adlandırılır.) İ.S.70 yılında yerle bir edilmişti. Bu İsa´nın çarmıha gerilip dirilmesinden aşağı yukarı 40 yıl sonra idi. Romalılar Yeruşalim şehrine saldırıp tapınağı yerle bir ettiler.

Öğrenciler ayrıca şunu sordular: "Gelişini ve çağın sona erdiğini gösteren belirti ne olacak?" Matta 24. bölümdeki bu peygamberlik Romalıların Yeruşalim´e saldırmalarını ve İsa´nın ikinci gelişini birlikte anlatıyor gibi görünür.

 

2.1) İsa gelecek günlerle ilgili açıklamalarına 4. ayetteki uyarısıyla başlar. Bu uyarı neydi?

5. 2.2) 6. ayette onlara başka bir uyarıda bulunur: "Sakın korkmayın." 6-8 ayetlerine tekrar bakın. Dünyadaki tehlike işaretlerini gördüğümüzde korkmamak için imanlılar olarak imanda nasıl güçlü bir şekilde büyümeliyiz?

6. 3) İsa´nın ikinci kez gelişi ne anlamda bir şeyin doğumuna benziyor? (8. ayet)

7. 4) 9. ve 10. ayetleri tekrar okuyun.

İsa’nın öğrencilerinin zamanından beri Hıristiyanlar İsa´ya iman ettikleri için zulüm görmüşlerdir. Bir çoğumuz bunun bizim başımıza gelmemesini umut ederiz!

İsa´nın öğrencilerine Matta 5: 11-12´de zulüm görmek hakkında ne dediğini hatırlıyor musunuz?

"Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler." (Matta 5:11-12)

Geçmişte yaşamış kutsalların imanları uğruna acı çekmiş olduklarını hatırlamak bize nasıl güç verir? İsa´ya iman ettiğimiz için zulme uğradığımız zaman sevinip coşmamız gerçekten mümkün müdür?

8. Matta 10:28´i de okuyun.

28  Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun.

 

5) Bu ayette sizce zulüm zamanlarında imanlılara ne cesaret verir?

9. 6.1) Matta 24:11-14´te bu zor günlerin diğer belirtileri nelerdir?

10. 6.2) İmanlılar olarak sevgimizin soğumasına karşı kendimizi nasıl koruyabiliriz?

11. 6.3) Sahte peygamberler tarafından saptırılmaktan kendimizi nasıl koruyabiliriz?

12. 6.4) Sizce Kutsal Kitap´ı calışmak, dua etmek ve başka imanlılarla bir araya gelmek bizi bunlardan nasıl koruyabilir?

13. 6.5) 13. ayete göre kim kurtulacak?

14. 7) 14. ayette İsa gelmeden önce müjdenin bütün dünyada duyurulacağını söylüyor. Bu eylemde sizin ve topluluğunuzdaki diğer imanlıların bir payı var mı?

15. 8) 15-25 ayetlerini tekrar okuyun. Bir çok Kutsal Kitap bilgini  yıkıcılık getiren iğrenç şeyin ne olduğu konusunda fikir ayrılığındadırlar (15. ayet). Bazıları bunun geçmişte, Yeruşalim yerle bir edildiğinde gerçekleşmiş olduğunu söylerler. Diğerleri bunun gelecekte olacağını söylerler. Bu Kutsal Kitap dersinde bu konu hakkında tartışmak için fazla zaman harcamamak en iyisidir.

Bütün dünyada çok yaygın olan ayartılmaya düşmemek için uyanık olmak daha önemlidir. 23-25 ayetlerine bakın. Kaç kişi ayartılacak?

16. 9.1) 26-31 ayetlerine dikkatlice bakın. Herkes İsa´nın geri gelmiş olduğundan nasıl emin olacak?

17. 9.2) İsa geri geldiğinde sizce neden yeryüzündeki bütün uluslar dövünecekler? (30. ayet)

18. 10) 32-36 ayetlerine tekrar bakın. Bir yandan İsa için her an hazır olmamız gerekiyor, öte yandan O´nun dönüşünü hesaplamamamız gerekiyor.

Bu düşünce İsa için her gün yaşamanıza nasıl yardım edebilir?