Bir Sayfa Seçin

1. V. DUA EDİN

"Bunun için şöyle dua edin..." (Matta 6:9)

 Dünyanın her yerinde insanlar dua ederler. İlkel insanlar korktukları ruhlara şarkı söyler ve dua ederler. Her dinde dua törenleri vardır. Ateistler bile kendilerini bir felaket anında umutsuzca "Eğer bir Tanrı varsa, lütfen bana yardım et Tanrım!" derken bulurlar. İnsanoğlunun gücü sınırlıdır ve kendisinin dışında birinin ya da bir şeyin yardımına ihtiyaç duyar. Fakat çoğumuz duaları anlamadığımızı biliriz. Ayrıca çok iyi dua etmediğimizi de biliriz.

Öğrenciler İsa´nın güven ve yetkiyle dua ettiğini görmüşlerdi. O´nun Baba´yla tek başına kalmak için sık sık kendilerinden ayrıldığını da görmüşlerdi. Her gün O´nun ruhsal gücüne tanık olmuşlardı. İsa Babasını tanıyordu ve dualarının işitildiğini biliyordu. Bu nedenle öğrenciler İsa´dan kendilerine dua etmeyi öğretmesini istediler. O da öğretti. İsa onlara dua hakkında çok önemli şeyler öğretti.

İsa´ya inananlar güvenle dua etmelidirler. Fakat bizim tıpkı ilk öğrenciler gibi O´nun bize dua etmeyi öğretmesine ihtiyacımız var. Şimdi İsa´nın nasıl dua ettiğine ve dua ederken söylediği sözlere bakarak dua etmeyi öğrenelim.

Önümüzdeki dersler bize yardım edecek. O´nun yaptığı gibi dua eden insanlar olalım.

 

 

23. İkiyüzlüler ve Putperestler Gibi Dua Etmeyin

Açılış Sorusu: Hayatın zor olduğu anlarda "Acaba Tanrı dualarımı işitiyor mu?" diye düşündüğünüz oldu mu? Tanrı´nın dualarımızı duyması ve sevgiyle, bilgelikle ve doğru olduğunu düşündüğü zamanda dualarımıza yanıt vermesi için nasıl dua edebiliriz?

2. Matta 6:1-8´i okuyun.

1  ‹‹Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Babanız'dan ödül alamazsınız.

2 ‹‹Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

3  Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin.

4  Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.››

5  ‹‹Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

6  Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız'a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

7  Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar.

8  Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O'ndan dilemeden önce bilir.

 

1) İsa bize dua ederken ikiyüzlüler gibi olmamamız gerektiğini söylüyor. İkiyüzlülerin yaptığı ve bizim yapmaktan sakınmamız gereken şey nedir? (5. ayet)

3. 2) İkiyüzlüler insanlar tarafından övülmek isterler. Bu onların dualarını ve Tanrı´yla olan ilişkilerini nasıl engeller?

4. 3) İsa dua ederken ikiyüzlülerden farklı olmamız gerektiğini nasıl söylüyor? (6. ayet)

5. 4.1) İsa kendisini izleyenlerin her zaman bir odaya çekilip tek başlarına dua etmelerini, asla başkalarıyla birlikte dua etmemelerini mi buyuruyor?

6. 4.2) İsa´nın kendisinin öğrencilerinin önünde dua ettiğini hatırlayın. Öğrenciler de bir çok kez imanlılar olarak birlikte dua etmişlerdi. İsa´nın 5. ve 6. ayetlerde öğrencilerine öğrettiği ilke nedir?

7. 5) İkiyüzlüler (Tanrı´yı tanıyormuş gibi davranan dindar insanlar) 5. ve 6. ayetlerde tanımlanmıştır. Öğrendiğimiz gibi dua ederlerken bütün dikkatlerini başka insanlar tarafından görülmeye yoğunlaştırıyorlardı. Şimdi 7. ayetteki diğer tür insanlara bakalım. Bu diğer tür insanlar kimlerdir?

8. 6.1) Putperestler dua ederken ne yapıyorlar? (7. ayet)

9. 6.2) Tanrı´nın bizi duyması için dualarımızı olabildiğince çok sözle doldurmamız gerektiğine inanmanın neresi yanlıştır?

10. 7) Putperestler duaları sık sık bir tür büyü gibi kullanırlar. Eğer belli kelimeleri tekrar tekrar söylerlerse Tanrıları etkileyip ikna edeceklerine inanırlar. Tapınmada kullanılan duanın anlamı bu değildir. İsa bize Tanrı´nın Babamız olduğunu ve dualarımızı işitip ihtiyaçlarımızı karşıladığını söylüyor.

Dua ederken Tanrı´yı söz kalabalığıyla kandırmaya çalışmak neden yanlıştır?

11. 8) Bazıları kelimeleri, durum üzerinde güç kazanmak ister gibi söyleyerek dua ederler. Bu gerçekte sadece bir tür büyüdür ve Tanrı´nın kendisinden ziyade sözcüklere duyulan güveni gösterir. İsa´nın öğrettiği gibi edilen dualar o durumu ya da insanları denetlemeye çalışmayan dulardır. Fakat biz yeryüzünde Tanrı´nın isteğinin olması için imanla ve cesaretle dua etmeliyiz. Dualarımızda İsa´nın ölümü ve ölümden dirilmesi aracılığıyla Şeytan´ı yenmiş olan, gücü her şeye yeten, seven bir Tanrı´ya güvenmeliyiz. Bazı insanlar evlerini, işyerlerini ya da arabalarını tehlikelerden ya da kem gözlerden korumak için bazı süsler asarlar. Dua, bu süslere güvenmekten hangi açıdan farklıdır?