Daha Bilgiler

Hikayemiz

Tanrı’yla karşılaşan insanlara ne olur?
Kökten değişirler.

Neden?
Çünkü kendilerini Tanrı’nın onları gördüğü gibi ve gerçekten oldukları gibi görürler. O zaman kendilerini nasıl kurtaramayacaklarını görürler. Onları sadece Tanrı kurtarabilir. Sen de bunu deneyimlemek ister misin?

İsa´dan yepyeni bir yaşam yolunu öğrenmişlerdi.

Yolun izleyicileri olarak adlandırılmış olan ilk imanlılar, İsa´dan yepyeni bir yaşam yolunu öğrenmişlerdi. İsa onların günahları için öldüğü ve ölümden dirildiği için yürekleri sevinçle doluydu. Sonra İsa Tanrı´nın katına yükseldi. İsa´nın öğrencileri Ruh´la dolmuşlardı ve sayıları günden güne artıyordu. Tanrı´nın lütfu sayesinde İsa´nın kendilerine öğrettiği gibi yaşamayı öğreniyorlardı. Bu, gerçeğin ve sevginin yoluydu. Dünya kötü olduğu için bu yolu izlemek her zaman kolay değildi. Fakat imanlılar İsa´nın onları asla terketmeyeceğine dair verdiği söze inanıyorlardı.

Siz de bu yolun izleyicisi misiniz? Belki de yolun ne olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Bu derslerimizde İsa´nın öğretişini İncil´e dayanarak anlatan 50 ders bulabilirsiniz. Bu dersler İsa´nın ne öğrettiğine daha yakından bakmanız ve Kutsal Ruh´un yardımıyla nerede olursanız olun hayatınıza uygulayabilmeniz için hazırlanmışlardır. Bunları tek başınıza çalışabilirsiniz. Ama size, eğer mümkünse, bu dersleri İsa´ya iman eden başka kişilerle birlikte çalışmanızı tavsiye ederiz. Dünyanın her yerinde İsa´yı takip ederek hayatlarını değiştiren imanlılar var.

İsa´ya İman Etmek, O´nun Emirlerine Uymak Demektir,

Sevgili Mesih imanlısı…

İsa Mesih sizin için öldü. O şimdi sizi O´nun için yaşamaya çağırıyor. Eğer İsa için yaşama konusunda ciddiysek, kendimize bir kaç zor soru sormamız gerekiyor.

  • İsa´nın öğretişini ve emirlerini biliyor muyum?
  • Onları iyice öğrendim mi? Onlara uyuyor muyum?
  • İsa´nın yardımıyla bunları başkalarına öğretmeyi istiyor muyum?

Bu 50 ders size bu soruların cevaplarını bulmanız için yardım edecek.

“Niçin beni `Rab, Rab´ diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz?” (Luka 6:46)

Yaşadığımız çağ olan 21. yüzyılda İsa´nın öğretişini tam anlamıyla öğrenmezsek İsa´ya nasıl itaat edebiliriz? Neden O´nun emirlerini öğrenmeli ve onlara uymalıyız? Aşağıda İsa´nın kendi sözlerine dayanarak yazılmış üç neden bulabilirsiniz:

  • “İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: `Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.´”(Matta 28:18). İsa bunu ölümden dirildikten sonra söyledi. Eğer O´na itaat edersek, bir insanın değil, ama Tanrı´nın sözlerini takip ettiğimizi anlayabiliriz. İsa çarmıha gerilmeden önce şöyle dedi: “Benim Baba´da, Baba´nın da bende olduğuna inanmıyor musunuz? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.” (Yuhanna 14:10)
  • “İsa ona şu karşılığı verdi: `Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.´”(Yuhanna 14:23) Dünyadaki pek çok kişi İsa´yı sevdiğini söyler. İsa burada bir şeyi açıkça görmemizi sağlıyor: Eğer O´nu gerçekten seversek, O´na itaat etmek yaşantımızın doğal bir parçası olur. İsa bunun sonucunda Tanrı´yla birlikte olma ayrıcalığına ve sevincine sahip olacağımızı söylüyor!
  • “Ben asmayım; siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Çünkü bensiz hiçbir şey yapamazsınız.”(Yuhanna 15:5). Eğer İsa´nın öğretişini hatırlamaz ve ona uymazsak, Egemenliğini bizde ve bizim aracılığımızla kuracağına inanmazsak nasıl O´nda kaldığımızı söyleyebiliriz? İsa´da kalmak demek, artık bağımsız değiliz demektir; O´nun yoluna ve Ruh´una kendimizi teslim ediyoruz demektir. Böyle yaparsak yaşamımızın iyi ve bereketli meyve vereceği kesindir.
İsa´nın yaşamını ve öğretişini anlatan bu 50 derse severek çalışın.

Elbette burada anlatılanlardan çok daha fazla öğrenilecek şey var. Eğer dört müjdenin hepsini (Matta, Markos, Luka, Yuhanna) okursanız, “buyruklarımın hepsine itaat edin” sözünün ne anlama geldiğini daha iyi anlarsınız. “Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:20). İncil´in diğer kısımlarını da unutmayın. İsa´nın elçileri bize imanda, umutta ve sevgide nasıl yaşayacağımızı daha iyi anlamamız için yardım ederler. İsa´yı izlemek demek, hayat boyu öğrenme yolunda ilk adımı attınız ve bu yolda büyümeye başladınız demektir.

Sizden bir geri bildirim almak bizi çok memnun eder. Özellikle Rab´bin O´na itaat ettiğinizde, sizin aracılığınızla neler yaptığını bizimle paylaşın. Eğer bu dersleri başka dillere çevirmek isterseniz, bunu yapabilirsiniz. Fakat lütfen önce çeviri esasları bölümünü okuyun. Çevirilerinizi bize gönderin. Belki websitemizde onları yayınlayabiliriz.

İsa´nın yolunu izlediğiniz için Rab sizi bereketlesin. Rab´bin sizi ve sizin aracılığınızla başkalarını daimi olarak değiştireceğine umut bağlayın.

Kutsal Kitap Çalışması İlkeleri ve Okuyucular için Temel Bilgiler.

Tanrı´nın Sözü olan Kutsal Kitap´ı öğrenmek büyük bir ayrıcalıktır. Ama Tanrı´nın bize sunduğu öğrenme yolunu anlamalıyız. Eğer Tanrı´nın Sözü´nü, olayları sınavdan geçmek amacıyla öğrenen bir tarih öğrencisi gibi öğrenirsek, Tanrı´nın bizden ne istediğini anlayamayız. O´nun öğretişi bizim beynimiz için değil, yüreğimiz içindir. O bizden öğrendiklerimize itaat etmemizi istiyor.

İsa bunu şöyle açıklamıştı: “İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerinde kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağmış, seller yükselmiş, yeller esmiş ve eve saldırmış; ama ev yıkılmamış. Çünkü kaya üzerine kurulmuştu.” (Matta 7: 24-25).

İsa ayrıca kendisine kulak veren ama sözlerini ciddi olarak dinlemeyenleri sert bir şekilde şöyle uyarmıştı:

“Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerinde kuran budala adama benzer. Yağmur yağmış, seller yükselmiş, yeller esmiş ve eve yüklenmiş. Ve ev çökmüş, korkunç bir şekilde yıkılmış.” (Matta 7: 26-27).

İsa konuşurken çoğu kez dinleyicilerinin, konuştuklarını çok büyük bir dikkatle dinlemeleri gerektiğini vurgulamıştı:

“İşitecek kulağı olan işitsin!” (Markos 4:23).

İsa Mesih´in yaşamı ve öğretisi hakkındaki bu dersler.

O´nun sözleri üzerinde dikkatlice düşünmemize ve O´na itaat etmemize yardım etmek için hazırlanmışlardır. Bunu başarmak için üç önemli yol var: 

  • HİKAYEYİ YAKINDAN GÖZLEMLEYİN: Her dersin sonunda bazı sorular var. Bu sorularda bazen belli bir ayete yakından bakmanız, böylece o ayette gerçekten ne olduğunu ve gerçekten ne söylendiğini görmeniz isteniyor. Bu aşamada kendi fikrinizi bir tarafa bırakın ve düşünün: “Bu ayet gerçekten ne diyor?”
  • ANLAMI HAKKINDA DÜŞÜNÜN: İsa´nın her sözü önemlidir. Bazı sorularda İsa´nın eylemleri ve sözleri ile bize ne öğretmeye çalıştığı hakkında düşünmeniz istenecek. İtaat etmeden önce O´nun ne demek istediğini anlamamız gerekiyor.
  • ÖĞRENDİKLERİNİZİ HAYATINIZA UYGULAYIN: Dersin sonuna doğru mola vermenizi sağlayacak sorular göreceksiniz. “İsa´nın sözlerini O´nu onurlandıracak şekilde hayatımda nasıl uygulayabilirim?” sorusu üzerinde düşünmeniz istenecek. Bu soruları aceleyle cevaplamayın. İsa´nın yoluna kendinizi teslim ettiğinizde hayatınız değişecek.
ÖNEMLİ

Derslere tek başına çalışacak olanlar düşünülerek soruların çoğu seçenekli hazırlandı. Soruların çoğunda sadece bir seçenek doğru. Çok az sayıda soruda birden fazla doğru cevap var, ama bunlar soru içinde açıkça belirtilmiştir.

Bazı derslerin sonunda işlenen konuyla ilgili dua etmeniz isteniyor. Bunun için zaman ayırmayı unutmayın.

Misyonumuz

Tanrı’yı daha iyi tanımana yardımcı olmak istiyoruz.

Yalan yok, aldatma yok, sadece gerçek. Geçmişimiz, yetiştirilme tarzımız ve öğrendiği dinimiz bizi çoğu zaman körleştirir ve gerçeği duyduğumuzda kabullenmekte zorlanırız. Bu, hiç uçak görmemiş ve uçakların varlığına inanamayan bir kişi gibidir.

Ancak Tanrı lütufkârdır ve bize yardım etmek ister. Sözü aracılığıyla bize gerçekte nasıl biri olduğunu gösterir. Bir Müslüman olarak da inanman gereken İncil’i, Musa’nın 5 kitabını, Tevrat’ı, Davut’un Zebur’unu ve İsa’nın İncil’ini oku.

Tanıklıklar

"Sonunda Tanrı'yla barıştığım için çok mutluyum. İffetsizliğim sonsuza dek ortadan kalktı. İsa Mesih cinleri kovduğu ve Şeytan üzerinde tüm güce sahip olduğu için, O'nda tamamen güvendeyim."

Mutlu Kaynak

"Günahlarım affedildi. Bunu biliyorum çünkü İsa bunu bana söyledi. Ben daha iyi olduğum için değil, Tanrı'nın kendisi bana bunu vaat ettiği için."

Mustafa Kılıç