Bir Sayfa Seçin

1. "Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler." (Matta 5:8)

O zamanın dini önderleri olan Ferisiler İsa´dan nefret ediyorlardı, çünkü İsa onların ikiyüzlülüklerini açığa çıkarmıştı. İnsanları kandırmak için dindar bir maske takıyorlardı, fakat yürekleri temiz değildi. Tanrı´yı tanıdıklarını iddia ediyorlardı, fakat gerçekte Tanrı´nın gerçekten ne istediğini bilmiyorlardı.

Eğer Tanrı´nın yüreğe baktığını anlamazsak, tıpkı Ferisiler gibi oluruz. İsa´yı izlemek yüzeysel dini kuralları uygulamakla başlamaz. Bu bizim ta içimizde başlar.

Düşüncelerimizde her gün neler olur? Şehvet, ya da öfke ve kin, ya da kıskançlık ve açgözlülükle mi yaşıyoruz? İnsanlardan bizi farkedip bizi övmelerini mi istiyoruz? Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için insanları kullanıyor muyuz? Para bizim gizli putumuz mu? Gün boyunca aklımızdan neler geçiriyoruz?

Yüreğimizi nasıl arıtabiliriz? Tanrı´ya İsa Mesih´i gönderdiği için şükürler olsun. O bizim günahlarımızı bağışlar. Bize Kutsal Ruh´unu verir. O’nun inayetinde yaşanan her gün yeni bir gündür. O´nun gibi sevmeyi öğreniriz. Bunu başardığımızda dünyanın "tuzu ve ışığı" oluruz. Tanrı’nın sevgisini ve güzelliğini her durumda yansıtırız.

Bundan sonraki dersler kutsallığı öğrenme yolunda bize yardım edecekler.

 

 

31. Yüreğiniz Temiz Olsun

İnsanı Tanrı´nın karşısında kirli yapan şey gerçekte nedir?

 

Açılış Sorusu: Sizce bir insanı kirleten şey nedir?

2. Markos 7:1-23´ü okuyun.

1  Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri, İsa'nın çevresinde toplandılar.

2  O'nun öğrencilerinden bazılarının murdar, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler.

3  Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler.

4  Çarşıdan dönünce de, yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kâse, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar.

5  Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, ‹‹Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?›› diye sordular.

6  İsa onları şöyle yanıtladı: ‹‹Yeşaya'nın siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir! Yazmış olduğu gibi, ‹Bu halk, dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri benden uzak.

7  Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri, sadece insan buyruklarıdır.›

8  Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, insan töresine uyuyorsunuz.››

9  İsa onlara ayrıca şunu söyledi: ‹‹Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz!

10  Musa, ‹Annene babana saygı göstereceksin› ve, ‹Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir› diye buyurmuştu.

11-12  Ama siz, ‹Eğer bir adam annesine ya da babasına, benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok› diyorsunuz.

13  Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz.››

14  İsa, halkı yine yanına çağırıp onlara, ‹‹Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin›› dedi.

15-16 ‹‹İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.››

17  İsa kalabalığı bırakıp eve girince, öğrencileri O'na bu benzetmenin anlamını sordular.

18  O da onlara, ‹‹Demek siz de anlamıyorsunuz, öyle mi?›› dedi. ‹‹Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz?

19  Dıştan giren, insanın yüreğine değil, midesine gider, oradan da helaya atılır.›› İsa bu sözlerle, bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu.

20  İsa şöyle devam etti: ‹‹İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.

21-22  Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır.

23  Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.››

Not: Ferisiler İsa´nın zamanında dini önderlerdi. Musa´nın Yasalarını ve diğer yasaları uygulama konusunda çok tutucuydular ve toplumda büyük saygınlıkları vardı. Fakat İsa onların dış görünüşlerinin arkasındakini görebiliyordu ve gerçekte yüreklerinin nasıl olduğunu biliyordu.

1.1) Ferisiler neyden rahatsız olmuşlardı? (1-5 ayetleri)

3. 1.2) Sizce bu onları neden rahatsız etmişti?

4. 1.3) 6. ayette İsa Ferisilere nasıl hitap ediyor?

5. 1.4) Sizce İsa onlara neden böyle hitap etti?

6. 2.1) 9-13 ayetlerini tekrar okuyun. Bu ayetlerde İsa Ferisilerin gelenekleri nasıl Tanrı´nın kurallarından üstün gördüklerini gösteren bir örnek veriyor. Musa On Emir´de insanların ne yapmalarını söylemişti? İsa hangi emirden bahsediyor?

7. 2.2) Ferisilerin gelenekleri insanların anne-babalarını gerçekten sevip saygı duymalarını nasıl engelliyordu?

8. 14-20 ayetlerini tekrar okuyun. Yahudi önderlere göre temiz olmak, Musa´nın Yasası´nda yasaklanmış olan şeylerden hiçbirine dokunmamak ve hiçbirini yememek konusunda çok dikkatli olmaktı.  Bu aynı zamanda Yasa´nın emrettiği bütün kurallara uymak anlamına geliyordu. Bu ayetlerde İsa onlara temiz ve kirli olmak konusunda yepyeni bir bakış açısı veriyor.

 

3.1)İsa neyin insanları kirli YAPMADIĞINI söylüyor? (15 ve 18-19 ayetleri)

9. 3.2) İsa´ya göre insanı kirli YAPAN şeyler nereden geliyor?

10. 4.1) 20-23 ayetlerini okuyun.

I. Bu ayetlerde sıralanan şeylerden hangileri yüreğin tutumunu gösterir? (NOT: Birden fazla doğru seçenek var!)

11. II. 20-23 ayetlerinde sıralanan bu özelliklerden hangileri eylemdir? (NOT: Birden fazla doğru seçenek var!)

12. 4.2) BÜTÜN kötülük nerede başlar?

13. Matta 5:21-22´yi okuyun.

21  ‹‹Atalarımıza, ‹Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak› dendiğini duydunuz.

22  Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul'da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.

5.1) Uzun zaman önce insanlara ne denmişti? (Yani Musa´nın Yasası ne diyordu?)

14. 5.2) İsa neyin cinayet işlemek gibi olduğunu söylüyor?

15. Şimdi Matta 5:27-28’i okuyun.

27  ‹‹ ‹Zina etmeyeceksin› dendiğini duydunuz.

28  Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.

6.1) Yasa ne diyor? (27.ayet)

16. 6.2) İsa neyin zina etmek olduğunu söylüyor? (28. Ayet)