Bir Sayfa Seçin

1. 1. Bölüm

 

Bu bölümün amacı İsa´nın, izleyicileri için olan öğretişi ve buyrukları hakkında bilgi vermektir. İsa izleyicilerine kendisine inanmalarını öğretti. Neden? Bu derste ve bundan sonraki derste İsa´nın yaklaşık 2000 yıl önce gerçekleşmiş olan ölümü hakkında okuyacağız. Milyonlarca insan O´nun dünyanın kurtarıcısı olduğuna inanıyor. O´na inanabilmek için ölümünün amacını anlamamız gerekiyor. İncil, O´nun Babası´na itaat ettiğini ve bizim günahlarımız için bir kurban olarak ölmek amacıyla dünyaya geldiğini öğretiyor.

 

Açılış Sorusu: Kendinize ya da Tanrı´ya belli bir şeyi asla yapmayacağınıza dair söz verdiğiniz ve kendinizi aynı şeyi yaparken bulduğunuz oldu mu hiç? Zayıf olduğumuzu gördüğümüzde ne yapmalıyız?

2. Markos 14:21-31´i okuyun.

21  ‹‹Evet, İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor, ama İnsanoğlu'na ihanet edenin vay haline! O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu.››

22  İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve, ‹‹Alın, bu benim bedenimdir›› diyerek öğrencilerine verdi.

23  Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti.

24  ‹‹Bu benim kanım›› dedi İsa, ‹‹Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.

25  Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği'nde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.››

26  İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler.

27  Bu arada İsa öğrencilerine, ‹‹Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz›› dedi. ‹‹Çünkü şöyle yazılmıştır: ‹Çobanı vuracağım, Koyunlar darmadağın olacak.›

28  Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim.››

29  Petrus O'na, ‹‹Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem›› dedi.

30  ‹‹Sana doğrusunu söyleyeyim›› dedi İsa, ‹‹Bugün, bu gece, horoz iki kez ötmeden sen beni üç kez inkâr edeceksin.››

31  Ama Petrus üsteleyerek, ‹‹Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkâr etmem›› dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi.

 

1.1) İsa, 27. ayette, ölümünde ne olacağını söylüyor?

3. 1.2) Daha sonra 28. ayette ölümünden sonra hayret verici bir şeyin olacağını söylüyor. Ne söylüyor?

4. 2.1) Petrus 29. ayette asla düşmeyeceğini söylüyor. İsa Petrus´a ne cevap veriyor? (30. ayet)

5. 2.2) Petrus İsa´yla birlikte ölüme gidecek kadar güçlü olduğunu düşünüyordu. (31. ayet) O anda Petrus´un yerinde olsaydınız İsa size  O´nu inkar edeceğinizi söylediği zaman gücenir miydiniz?

6. Markos 14:32-42´yi okuyun.

32  Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, ‹‹Ben dua ederken siz burada oturun›› dedi.

33  Petrus'u, Yakup'u ve Yuhanna'yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı.

34  Onlara, ‹‹Ölesiye kederliyim›› dedi. ‹‹Burada kalın, uyanık durun.››

35  Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. ‹‹Mümkünse o saati yaşamayayım›› dedi.

36  ‹‹Abba, Baba, senin için her şey mümkün, bu kâseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun.››

37  Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, ‹‹Simun›› dedi, ‹‹Uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı?

38  Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir, ama beden güçsüzdür.››

39  Yine uzaklaştı, aynı sözleri tekrarlayarak dua etti.

40  Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı.

41  İsa üçüncü kez yanlarına döndü, ‹‹Hâlâ uyuyor, dinleniyor musunuz?›› dedi. ‹‹Yeter! Saat geldi. İşte İnsanoğlu günahkârların eline veriliyor.

42  Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi!››

 

3) İsa Petrus´u, Yakup´u ve Yuhanna´yı birlikte dua etmek için yanına aldığında, onlara gizli duyguları hakkında neler söyledi? (33-34 ayetler)

7. 4) İsa derin keder içinde dua ederken öğrencileri uyuyorlardı. Onların uyanık kalıp dua etmeleri İsa için neden önemliydi? (37-38 ayetler)

8. 5.1) İsa dua etmek için uzaklaştı ve tekrar geri döndüğünde öğrencilerini yine uyurken buldu. Üçüncü kez yine aynı şey olduğunda öğrencilerine ne dedi? (41-42 ayetler)

9. 5.2) Zorluklar üstümüze karanlık gibi çöktüğünde ruhumuzun dua etmek istediğini ama bedenimizin zayıf olduğunu görürüz çoğunlukla. Dua etmek için Tanrı´dan nasıl güç alabiliriz, ki ayartılmaya düşmeyelim?

10. Markos 14:43-65´i okuyun.

43  Tam o anda, İsa daha konuşurken, Onikiler'den biri olan Yahuda çıkageldi. Yanında başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı bir kalabalık vardı.

44  İsa'ya ihanet eden Yahuda, ‹‹Kimi öpersem, İsa O'dur. O'nu tutuklayın, güvenlik altına alıp götürün›› diye onlarla sözleşmişti.

45  Gelir gelmez İsa'ya yaklaştı, ‹‹Rabbî›› diyerek O'nu öptü.

46  Onlar da İsa'yı yakalayıp tutukladılar.

47  İsa'nın yanında bulunanlardan biri kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu.

48 İsa onlara, ‹‹Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz?›› dedi.

49  ‹‹Her gün tapınakta, yanıbaşınızda öğretiyordum, beni tutuklamadınız. Ama bu, Kutsal Yazılar yerine gelsin diye oldu.››

50  O zaman öğrencilerinin hepsi O'nu bırakıp kaçtı.

51  İsa'nın ardından sadece keten beze sarınmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı.

52  Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı.

53  İsa'yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı.

54  Petrus, İsa'yı başkâhinin avlusunun içine kadar uzaktan izledi. Avluda nöbetçilerle birlikte ateşin başında oturup ısınmaya başladı.

55  Başkâhinler ve Yüksek Kurul'un öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor, ama bulamıyorlardı.

56  Birçok kişi O'na karşı yalan yere tanıklık ettiyse de, tanıklıkları birbirini tutmadı.

57-58  Bazıları kalkıp O'na karşı yalan yere şöyle tanıklık ettiler: ‹‹Biz O'nun, ‹Elle yapılmış bu tapınağı yıkacağım ve üç günde, elle yapılmamış başka bir tapınak kuracağım› dediğini işittik.››

59  Ama bu noktada bile tanıklıkları birbirini tutmadı.

60  Sonra başkâhin topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya, ‹‹Hiç yanıt vermeyecek misin? Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?›› diye sordu.

61  Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç yanıt vermedi. Başkâhin O'na yeniden, ‹‹Yüce Olan'ın Oğlu Mesih sen misin?›› diye sordu.

62  İsa, ‹‹Benim›› dedi. ‹‹Ve sizler, İnsanoğlu'nun Kudretli Olan'ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.››

63-64  Başkâhin giysilerini yırtarak, ‹‹Artık tanıklara ne ihtiyacımız var?›› dedi. ‹‹Küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz?›› Hepsi İsa'nın ölüm cezasını hak ettiğine karar verdiler.

65  Bazıları O'nun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak O'nu yumruklamaya başladılar. ‹‹Haydi, peygamberliğini göster!›› diyorlardı. Nöbetçiler de O'nu aralarına alıp tokatladılar.

 

6.1) Yahuda İsa´yı nasıl ele verdi? (44-46 ayetler)

11. 6.2) İsa tutuklandığında ne oldu? (50. ayet)

12. 6.3) İsa öğrencilerine içlerinden birinin kendisine ihanet edeceğini (Markos 14:18.21) ve bütün öğrencilerinin düşeceğini söyledi. Yine de bunlar gerçekleştiğinde İsa´nın kendisini nasıl hissettiğini düşünüyorsunuz?

13. 7) Yahudi din önderleri İsa´yı kıskanıyorlardı. İsa´nın, onların ikiyüzlülüklerini açığa çıkaran öğretilerinden hoşlanmıyorlardı. İsa´ya karşı tanıklık vermeleri için ne tip insanları getirdiler? (55-59 ayetler)

14. 8.1) Başkahin İsa´ya ne sordu? (61. ayet)

15. 8.2) İsa´nın cevabı neydi? (62. ayet)

16. 8.3) İsa cevap verdikten sonra ne dediler? Ne karara vardılar? (63-64 ayetler)

17. Markos 14:66-72´yi okuyun.

66-67  Petrus aşağıda, avludayken, başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi. Isınmakta olan Petrus'u görünce onu dikkatle süzüp, ‹‹Sen de Nasıralı İsa'yla birlikteydin›› dedi.

68  Petrus ise bunu inkâr ederek, ‹‹Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum›› dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü.

69  Hizmetçi kız Petrus'u görünce çevrede duranlara yine, ‹‹Bu adam onlardan biri›› demeye başladı.

70  Petrus tekrar inkâr etti. Çevrede duranlar az sonra Petrus'a yine, ‹‹Gerçekten onlardansın; sen de Celileli'sin›› dediler.

71  Petrus kendine lanet okuyup ant içerek, ‹‹Sözünü ettiğiniz o adamı tanımıyorum›› dedi.

72  Tam o anda horoz ikinci kez öttü. Petrus, İsa'nın kendisine, ‹‹Horoz iki kez ötmeden beni üç kez inkâr edeceksin›› dediğini hatırladı ve hüngür hüngür ağlamaya başladı.

 

9.1) Petrus´un İsa´yı inkarı üçüncü kezde daha sertti. Nasıl? (71. ayet)

18. 9.2) Petrus İsa´nın onun inkarı hakkında önceden konuştuğunu hatırladığında ne yaptı?

19. 9.3) İsa´yı izliyor olmaktan utanmamak için imanda nasıl büyüyebiliriz?