Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: İnsanların çoğu birisi kendilerine karşı yanlış davrandığında ya da kendilerini gücendirdiğinde nasıl tepki gösterirler?

2. Matta 18:21-35´i okuyun.

21  Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, ‹‹Ya Rab›› dedi, ‹‹Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?››

22  İsa, ‹‹Yedi kez değil›› dedi. ‹‹Yetmiş kere yedi kez derim sana.

23  Şöyle ki, Göklerin Egemenliği, köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer.

24  Kral hesap görmeye başladığında kendisine, borcu on bin talantı bulan bir köle getirildi.

25  Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu.

26  Köle yere kapanıp efendisine, ‹Ne olur, sabret! Bütün borcumu ödeyeceğim› dedi.

27  Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışlayıp onu salıverdi.

28  ‹‹Ama köle çıkıp gitti, kendisine yüz dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, ‹Borcunu öde› diyerek boğazına sarıldı.

29  Bu köle yüzüstü yere kapandı, ‹Ne olur, sabret! Borcumu ödeyeceğim› diye yalvardı.

30  Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı.

31  Öteki köleler, olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar.

32  ‹‹Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. ‹Ey kötü köle!› dedi. ‹Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım.

33 Benim sana acıdığım gibi, senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?›

34  Bu öfkeyle efendisi, bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti.

35  ‹‹Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır.››

 

1) 21-22. ayetleri tekrar okuyun. Sizce İsa birini bağışladığımız her seferinde bunun hesabını tutmamızı mı istiyor? İsa ne demek istiyor?

3. 2) Birini bağışladığımız zamanların hesabını tutarsak bu bizim davranışımız hakkında neyi açığa çıkarır? Yüreğimizde bizi inciten kişileri bağışlamayı gerçekten istiyor muyuz? Yoksa sadece onları bağışlamamız gerektiğini bildiğimiz için mi böyle söylüyoruz?

4. 3) Uşak efendisine ne kadar borçludur? (24. ayet)

5. 4.1) Efendisi, adamı ve ailesini borcunu ödemek için satmak istiyor. Uşak ne yapıyor? (26. ayet)

6. 4.2) Sizce uşak her şeyi geri ödeyebilir miydi?

7. 4.3) Efendisi onun yalvarmalarına nasıl karşılık veriyor? (27. ayet)

8. 5.1) Uşak bağışlanıp salıverildikten sonra ne yaptı? (28.ayet)

9. 5.2) Diğer uşağın bu uşağa olan borcu ne kadardı?

Bir dinar tahminen 20,- Euro değerindeydi.

10. 6.1) Efendisi bunu duyunca ne yaptı? (32-34 ayetler)

11. 6.2) Sizce efendinin tepkisi doğru muydu? Neden?

12. 7.1) Bu benzetmenin sonunda İsa ne dedi? (35. ayet)

13. 7.2) İsa burada çok ciddi bir beyanda bulunuyor. İncil´in diğer yerlerinde de İsa aynı ilkeyle öğretir. Matta 5:7´ye dönün ve okuyun. Bu ayet bize ne öğretiyor?

14. 7.3) Şimdi Matta 6:9-15´i okuyun. İsa öğrencilerine nasıl dua edeceklerini öğretiyordu. İsa burada bağışlama konusunda ne diyor?

15. 7.4) Sizce bizim bağışlamayı öğrenmemiz Tanrı için neden bu kadar önemlidir?

16. 8) Bu benzetmenin temelini oluşturan ayet 33. ayettir. Bu ayeti (Matta 18:35) tekrar okuyun.

Eğer Tanrı´nın bizim günahlarımızı gerçekten bağışladığına inanmazsak başkalarını gerektiği gibi bağışlayamayız. Tanrı´nın sizi çok sevdiğine ve sizin günahlarınızı alması için tek Oğlunu gönderdiğine iman ediyor musunuz?

17. 9) Tanrı’nın Mesih aracılığıyla günahlarımızı bağışlaması tıpkı efendinin uşağının borçlarını bağışlaması gibidir. Onu asla geri ödeyemeyiz, onlar tamamen bağışlanmıştır. Uşak gibi özgürüzdür. Borcun (günahın) yükü omuzlarımızdan alınmıştır.

Fakat Tanrı bağışlar, öyle ki değişebilelim ve O´na benzeyelim. Eğer O bize karşı merhametliyse, bizden başkalarına nasıl davranmamızı bekler? (33. ayet)

18. 10) Eğer Mesih aracılığıyla Tanrı´nın bağışlamasına güvenirsek ve eşlerimiz ve aile bireylerimiz de dahil olmak üzere başkalarını bağışlamayı öğrenirsek ailemizde ve çevremizde ne gibi değişiklikler olur?