Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Bundan önceki bölümde İsa´nın izleyicilerinin ilk dört özel niteliğine baktık. Bunları aklınızdan tekrarlayabilir misiniz? Matta 5. bölümün ilk 12 ayeti İsa´nın bütün izleyicilerine Tanrı´ya ve başkalarına karşı takınmaları gereken bazı uygun tutum ve davranışları öğretiyor. Bu tutum ve davranışlara dünyadaki herkesin mi sahip olması gerekir? Neden?

2. Matta 5: 1-12´yi okuyun.

1  İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi.

2  İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti:

3  ‹‹Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

4  Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler.

5  Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.

6  Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.

7  Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.

8  Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler.

9  Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.

10  Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.

11  ‹‹Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!

12  Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.››

 

1) Merhamet kelimesini nasıl tanımlarsınız? (7. ayet)

3. 2.1) Merhametli iseniz ödülünüz ne olabilir? (7. ayet)

4. 2.2) Neden bizim başkalarına karşı olan davranışımızın Tanrı´nın bize olan davranışını etkilediğini düşünüyorsunuz?

5. Matta 18:21-35´i okuyun.

21  İsa ona, ‹‹Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle›› dedi.

22  Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.

23  İsa öğrencilerine, ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim›› dedi, ‹‹Zengin kişi Göklerin Egemenliği'ne zor girecek.

24  Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği'ne girmesinden daha kolaydır.››

25  Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar, ‹‹Öyleyse kim kurtulabilir?›› diye sordular.

26  İsa onlara bakarak, ‹‹İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür›› dedi.

27  Bunun üzerine Petrus O'na, ‹‹Bak›› dedi, ‹‹Biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik, kazancımız ne olacak?››

28  İsa onlara, ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim›› dedi, ‹‹Her şey yenilendiğinde, İnsanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki tahta oturup İsrail'in on iki oymağını yargılayacaksınız.

29  Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes, bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak.

30  Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.››

 

2.3)Bu hikayenin ana mesajı nedir?

6. 3.1) Kim Tanrı´yı görecek? (Matta 5:8)

7. 3.2) Tanrı´yı görmenin nasıl bir şey olabileceğini hiç düşündünüz mü? Neden sadece yüreği temiz olanlar Tanrı´yı görebilecek?

8. 4) Tanrı´yı göreceğinizi düşünüyor musunuz? Neden?

9. 5) 9. ayeti okuyun. Eğer barışı sağlayanlara Tanrı Oğulları denecekse, bu bize Tanrı hakkında neyi anlatıyor?

10. 6) Bu dünyanın barışı sağlayanlara ihtiyacı var mı? Biz evimizde ve yaşadığımız toplumda nasıl barışı sağlayan kişiler olabiliriz? Hayatınızda barışı sağlayan kişi olmanız gereken belli bir durum var mı?

11. 7) İnsanlar toplumda barış sağlama çabalarımızı her zaman kabul edecekler mi?

12. 8) Öğrendiğimiz bu dersler, doğru,  yani tutumları Tanrı´nın katında kabul gören insanlardan bahsediyor.  Aşağıdakilerden hangisi 3-9. ayetlerde bahsedilen özelliklerden değildir?

13. 9.1) 10-12 ayetlerini tekrar okuyun. İsa, Tanrı´nın katında doğru sayılan kişilere ne olacağını söylüyor?

14. 9.2) Neden bazı insanlar Tanrı´nın insanlarına karşı düşmanlık besliyorlar?

15. 10) 11. ayette İsa izleyicilerine doğrudan sesleniyor. Onlara ne olacağını söylüyor? Neden sevinçle coşmaları gerekiyor?

16. 11) İsa Mesih´in izleyicisi olmak kolay mı? İsa böylelerinin bereketli, talihli ve gerçekten mutlu olduklarını söylüyor. Bu mutluluk maddesel şeylerden mi yoksa ruhsal zenginlikten mi kaynaklanıyor?

17. 12.1) Dünya da aynen İsa Mesih´in izleyicilerinin yaptığı şekilde mutluluğu yakalayabilir mi?

18. 12.2) Bu ders sizi dünyadan farklı olmaya teşvik etti mi? Ne şekilde?