Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: İsa´nın ölümüyle ilgili olan bu dersin ilk bölümünde İsa´nın tutuklandığı gece gerçekleşmiş olan şeylere baktık. İsa öğrencilerinden kendisiyle birlikte uyanık kalıp dua etmelerini istediğinde öğrencilerin ne yaptıklarını hatırlıyor musunuz? Yahuda ne yapmıştı? Petrus ne yapmıştı?

2. Şimdi hikayenin geri kalan kısmına bakalım.

 

Markos 15:1-15´i okuyun.

1  Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve Yüksek Kurul'un öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa'yı bağladılar, götürüp Pilatus'a teslim ettiler.

2  Pilatus O'na, ‹‹Sen Yahudiler'in Kralı mısın?›› diye sordu. İsa, ‹‹Söylediğin gibidir›› yanıtını verdi.

3  Başkâhinler O'na karşı birçok suçlamada bulundular.

4  Pilatus O'na yeniden, ‹‹Hiç yanıt vermeyecek misin?›› diye sordu. ‹‹Bak, seni ne çok şeyle suçluyorlar!››

5  Ama İsa artık yanıt vermiyordu. Pilatus buna şaştı.

6  Pilatus, her Fısıh Bayramı'nda halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi.

7  Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı.

8  Halk, Pilatus'a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi.

9 Pilatus onlara, ‹‹Sizin için Yahudiler'in Kralı'nı salıvermemi ister misiniz?›› dedi.

10  Başkâhinlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu.

11  Ne var ki başkâhinler, İsa'nın değil, Barabba'nın salıverilmesini istemeleri için halkı kışkırttılar.

12  Pilatus onlara tekrar seslenerek, ‹‹Öyleyse Yahudiler'in Kralı dediğiniz adamı ne yapayım?›› diye sordu.

13  ‹‹O'nu çarmıha ger!›› diye bağırdılar yine.

14  Pilatus onlara, ‹‹O ne kötülük yaptı ki?›› dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, ‹‹O'nu çarmıha ger!›› diye bağrıştılar.

15  Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.

 

1) Pilatus Fısıh Bayramı´nda ne yapardı? (6. ayet)

3. 2.1) Barabba kimdi? (7.ayet)

4. 2.2) Fısıh Bayramı´nda Barabba´nın salıverilmesini istemeleri için kalabalığı kim kışkırtmıştı? (11. ayet)

5. 3) Başkahinler hangi sebeple İsa´yı Pilatus´un eline teslim etmişlerdi? (9-10 ayetler)

6. 4) Pilatus İsa´yla ne yapması gerektiğini sorduğunda kalabalık nasıl cevap vermişti? (13-15 ayetler)

7. Markos 15:21-32´yi okuyun.

21  Kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus'un babası olan bu adama İsa'nın çarmıhını zorla taşıttılar.

22  İsa'yı Golgota, yani Kafatası denilen yere götürdüler.

23  O'na mürle karışık şarap vermek istediler, ama içmedi.

24  Sonra O'nu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar.

25  İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu.

26  Üzerindeki suç yaftasında,

27-28  İsa'yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler.

29-30  Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, ‹‹Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini!›› diyorlardı.

31  Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de O'nunla alay ederek aralarında, ‹‹Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor›› diye konuşuyorlardı.

32  ‹‹İsrail'in Kralı Mesih şimdi çarmıhtan insin de görüp iman edelim.›› İsa'yla birlikte çarmıha gerilenler de O'na hakaret ettiler.

 

6.1) İsa´yı çarmıha germek için nereye götürdüler? (22. ayet)

8. 6.2) Askerler İsa´ya içmesi için ne verdiler? (23. ayet)

9. 6.3) Sizce İsa kendisine verilen şeyi neden içmedi?

10. 7) İsa kimlerle birlikte çarmıha gerildi? (27-28 ayetler)

11. 8.1) İsa´nın etrafındaki kalabalık O´nunla nasıl dalga geçti? (29-32 ayetler)

12. Matta 20:17-19’u okuyun.

17-18  İsa Yeruşalim'e giderken, yolda on iki öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi: ‹‹Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek, onlar da O'nu ölüm cezasına çarptıracaklar.

19  O'nunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için O'nu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.››

 

8.2) İsa kendisine ne olacağını önceden bildirdi?

13. Markos 10:44-45’i okuyun.

44  Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun.

45  Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.››

 

8.3) İsa öğrencilerine ne yapmak için geldiğini söyledi?

14. Yuhanna 12:23-33’ü okuyun.

23  İsa, ‹‹İnsanoğlu'nun yüceltileceği saat geldi›› diye karşılık verdi.

24  ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir.

25  Canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır.

26  Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.

27  Şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim? ‹Baba, beni bu saatten kurtar› mı diyeyim? Ama ben bu amaç için bu saate geldim.

28  Baba, adını yücelt!›› Bunun üzerine gökten bir ses geldi: ‹‹Adımı yücelttim ve yine yücelteceğim.››

29  Orada duran ve bunu işiten kalabalık, ‹‹Gök gürledi›› dedi. Başkaları, ‹‹Bir melek O'nunla konuştu›› dedi.

30  İsa, ‹‹Bu ses benim için değil, sizin içindi›› dedi.

31  ‹‹Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak.

32  Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim.››

33  İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu.

 

8.4) İsa 23. ve 24. ayetlerde ölümü hakkında konuşarak yüreğinin sıkıntılı olduğunu açıkladı. Fakat 27. ve 28. ayetlerde alışılagelmedik bir şekilde dua eder.

Baba´sından ne istiyor?

15. Markos 15:33-41´i okuyun.

33  Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.

34  Saat üçte İsa yüksek sesle, ‹‹Elohi, Elohi, lema şevaktani›› yani, ‹‹Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?›› diye bağırdı.

35  Orada duranlardan bazıları bunu işitince, ‹‹Bakın, İlyas'ı çağırıyor›› dediler.

36  Aralarından biri koşup bir süngeri ekşi şaraba batırdı, bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. ‹‹Dur bakalım, İlyas gelip O'nu indirecek mi?›› dedi.

37  Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.

38  O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü.

39  İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, O'nun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, ‹‹Bu adam gerçekten Tanrı'nın Oğlu'ydu›› dedi.

40  Olup bitenleri uzaktan izleyen bazı kadınlar da vardı. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yose'nin annesi Meryem ve Salome bulunuyordu.

41  İsa daha Celile'deyken bu kadınlar O'nun ardından gitmiş, O'na hizmet etmişlerdi. O'nunla birlikte Yeruşalim'e gelmiş olan daha birçok kadın da olup bitenleri izliyordu.

 

9) İsa öldüğünde Yeruşalim´deki Yahudi tapınağında ne oldu? (37-38 ayetler)

16. Markos 15:42-47´yi okuyun.

42-43  O gün Hazırlık Günü, yani Şabat Günü'nden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle, Yüksek Kurul'un saygın bir üyesi olup Tanrı'nın Egemenliği'ni umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı, İsa'nın cesedini istedi.

44  Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, ‹‹Öleli çok oldu mu?›› diye sordu.

45  Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a, cesedi alması için izin verdi.

46  Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı.

47  Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler.

 

10) İsa´nın bedenine ne yapıldı?

17. Fakat hikayenin sonuna gelmedik. Sonraki derste İsa´nın ölmesinden ve gömülmesinden sonra gerçekleşen şaşırtıcı olaylar anlatılacak.

İsa Mesih´in çarmıha gerilmesiyle ilgili hikaye sizi nasıl etkiledi? Bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz? Bu hikaye, Tanrı´nın sizi sevdiğine dair inancınızı nasıl etkiledi?