Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Size İsa´yı ilk kez kim tanıttı? Nasıl tanıttı?

Vaftizci Yahya Mesih´in gelişine insanları hazırlamak için Tanrı tarafından gönderilmişti. İsa görevine başlamadan kısa süre önce vaaz vermeye ve vaftiz etmeye başlamıştı. Bir çok kişi ona vaftiz olmak için geldiler ve bazıları onun öğrencisi olarak onunla birlikte kaldılar.

 

Yuhanna 1:29-34´ü okuyun.

29  Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: ‹‹İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!

30  Kendisi için, ‹Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı› dediğim kişi işte budur.

31  Ben O'nu tanımıyordum, ama İsrail'in O'nu tanıması için ben suyla vaftiz ederek geldim.››

32  Yahya tanıklığını şöyle sürdürdü: ‹‹Ruh'un güvercin gibi gökten indiğini, O'nun üzerinde durduğunu gördüm.

33  Ben O'nu tanımıyordum. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen, ‹Ruh'un kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden O'dur› dedi.

34  Ben de gördüm ve ‹Tanrı'nın Oğlu budur› diye tanıklık ettim.››

1.1)Vaftizci Yahya İsa´yı nasıl selamladı? (29.ayet)

2. 1.2) 34. ayette Yahya İsa´nın kim olduğunu söyledi?

3. 1.3) Yahya O´nun kim olduğunu nasıl anladı? (32-33 ayetleri)

4. Şimdi 35-51 ayetlerini okuyun.

35  Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi.

36  Oradan geçen İsa'ya bakarak, ‹‹İşte Tanrı Kuzusu!›› dedi.

37  Onun söylediklerini duyan iki öğrenci İsa'nın ardından gitti.

38  İsa arkasına dönüp ardından geldiklerini görünce, ‹‹Ne arıyorsunuz?›› diye sordu. Onlar da, ‹‹Rabbî, nerede oturuyorsun?›› dediler. Rabbî, öğretmenim anlamına gelir.

39  İsa, ‹‹Gelin, görün›› dedi. Gidip O'nun nerede oturduğunu gördüler ve o gün O'nunla kaldılar. Saat dört sularıydı.

40  Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simun Petrus'un kardeşi Andreas'tı.

41  Andreas önce kendi kardeşi Simun'u bularak ona, ‹‹Biz Mesih'i bulduk›› dedi. Mesih, meshedilmiş anlamına gelir.

42  Andreas kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı, ‹‹Sen Yuhanna'nın oğlu Simun'sun. Kefas diye çağrılacaksın›› dedi. Kefas, kaya anlamına gelir.

43  Ertesi gün İsa, Celile'ye gitmeye karar verdi. Filipus'u bulup ona, ‹‹Ardımdan gel›› dedi.

44  Filipus da Andreas ile Petrus'un kenti olan Beytsayda'dandı.

45  Filipus, Natanel'i bularak ona, ‹‹Musa'nın Kutsal Yasa'da hakkında yazdığı, peygamberlerin de sözünü ettiği kişiyi, Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk›› dedi.

46  Natanel Filipus'a, ‹‹Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi?›› diye sordu. Filipus, ‹‹Gel de gör›› dedi.

47  İsa, Natanel'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için, ‹‹İşte, içinde hile olmayan gerçek bir İsrailli!›› dedi.

48  Natanel, ‹‹Beni nereden tanıyorsun?›› diye sordu. İsa, ‹‹Filipus çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm›› yanıtını verdi.

49  Natanel, ‹‹Rabbî, sen Tanrı'nın Oğlu'sun, sen İsrail'in Kralı'sın!›› dedi.

50  İsa ona dedi ki, ‹‹Seni incir ağacının altında gördüğümü söylediğim için mi inanıyorsun? Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin.››

51  Sonra da, ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, göğün açıldığını, Tanrı meleklerinin İnsanoğlu üzerinde yükselip indiklerini göreceksiniz›› dedi.

2.1) Yahya´nın öğrencilerinden ikisi Yahya´nın İsa´ya Tanrı kuzusu diye seslendiğini duyunca ne yaptılar? (36-37 ayetleri)

5. 2.2) Yahya insanları Tanrı´nın egemenliği yaklaştığı için günahlarından tövbe etmeye çağırdı. Sizce Yahya´nın vaftizi, iki öğrencisini İsa´nın izleyicisi olmak için nasıl hazırlamış olabilir?

6. 3.1) 37-39 ayetlerinde İsa´nın iki öğrencisiyle yaptığı konuşmayı okuyun. 39 ayette İsa onları neye davet etti?

7. 3.2) İnsanlar yaşantınıza yakından baktıklarında İsa´yı görüyorlar mı?

8. 4) 40-42 ayetlerini okuyun. Andreas´ın İsa´yı izlemeye karar verdikten sonra yaptığı ilk şey neydi?

9. 5.1) 43-46 ayetlerini tekrar okuyun. Filipus İsa onu çağırdıktan hemen sonra ne yaptı? (45. ayet)

10. 5.2) İsa´nın kim olduğunu söyledi?

11. 5.3) Natanel´in yanıtı neydi?

12. 5.4) Birisine İsa´yı anlattığınızda ve ilk tepkisi olumsuz olduğunda cesaretinizi kaybediyor musunuz?

13. 6) Filipus Natanel´i kendisinin gelip görmesi için çağırdı. Biz İncil´i kullanarak insanları nasıl gelip görmeleri için davet edebiliriz?

14. 7.1) 47-51 ayetlerini tekrar okuyun. Natanel´in inançsızlığını imana çeviren şey neydi?

15. 7.2) Birisiyle iyi haberi paylaştığınız zaman, İsa´nın gerçekten de o kişinin hayatına girip onu değiştirebileceğine inanıyor musunuz? Eğer müjdeyi verimli bir şekilde duyurmak istiyorsak buna inanmak neden önemlidir?

16. 8.1) 44. ayete tekrar bakın. İsa´nın ilk dört öğrencisi hangi şehirden geliyorlardı?

17. 8.2) Aile ya da iş arkadaşları gibi doğal yolla oluşmuş bir gruba müjdeyi duyurmanın nasıl bir avantajı vardır?

18. Markos 5:1-20´i okuyun.

1  Gölün karşı yakasına, Gerasalılar'ın memleketine vardılar.

2  İsa tekneden iner inmez, kötü ruha tutulmuş bir adam mezarlık mağaralardan çıkıp O'nu karşıladı.

3  Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlı tutamıyordu.

4  Birçok kez zincir ve kösteklerle bağlandığı halde, zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu.

5  Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendini taşlarla yaralıyordu.

6  Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi, O'nun önünde yere kapandı.

7  Yüksek sesle haykırarak, ‹‹Ey İsa, yüce Tanrı'nın Oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme!›› dedi.

8  Çünkü İsa, ‹‹Ey kötü ruh, adamın içinden çık!›› demişti.

9  Sonra İsa adama, ‹‹Adın ne?›› diye sordu. ‹‹Adım Tümen. Çünkü sayımız çok›› dedi.

10  Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya yalvarıp yakardı.

11  Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı.

12  Kötü ruhlar İsa'ya, ‹‹Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim›› diye yalvardılar.

13  İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar adamdan çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık iki bin domuzdan oluşan sürü, dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.

14  Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk olup biteni görmeye çıktı.

15  İsa'nın yanına geldiklerinde, önceleri bir tümen cine tutulan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular.

16  Olayı görenler, cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar.

17  Bunun üzerine halk, bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı.

18  İsa tekneye binerken, önceleri cinli olan adam O'na, ‹‹Seninle geleyim›› diye yalvardı.

19  Ama İsa adama izin vermedi. Ona, ‹‹Evine, yakınlarının yanına dön›› dedi. ‹‹Rab'bin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat.››

20  Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşıp kalıyordu.

9) Markos 5:1-20´de İsa bir adamı bir tümen cinden özgür kılıyor. İsa adamı özgür kıldıktan sonra ne yapmasını söyledi? (Markos 5:18-19)