Bir Sayfa Seçin

1. Mucizeler Yapabileceği Konusunda İsa´ya Güvenin

 

Açılış Sorusu: Sizce mucizeler bize Tanrı´nın sevgisini ve insanların ruhsal ve fiziksel ihtiyaçları için hissettiği acımayı gösteriyor mu? Nasıl?

2. Matta 10:7-8´i okuyun.

7  Gittiğiniz her yerde Göklerin Egemenliği'nin yaklaştığını duyurun.

8  Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin.

1.1) 7. ayete göre neyi vaaz etmeleri gerekiyordu? Sizce bu ne anlama geliyor?

3. 1.2) İsa´nın gelişi Göklerin Egemenliği´ni (buna Tanrı´nın Egemenliği de deniyor) nasıl yeryüzüne getirmişti?

4. 2.1) 8. ayette İsa onlara ne yapmalarını söyledi?

I. Hastaları...

5. II. Ölüleri...

6. III. Cüzamlıları...

7. IV. Cinleri...

8. 2.2) Bu mucizeler insanlara Tanrı´nın Egemenliği´nin yakın olduğunu nasıl gösterdi?

9. 2.3) Bütün bunların umutsuz durumda olan insanlara nasıl umut getirdiğini aklınızda canlandırmaya çalışın.

Bu mucizeler İsa´nın sadece başka bir dini öğretmen olmadığını nasıl göstermişti? Bu mucizeler bugün İsa´nın yüzyıllar boyunca yaşamış olan diğer dini önderlerden farklı olduğunu imanlı olmayanlara nasıl gösteriyor?

10. Elçilerin İşleri 3:1-10´u okuyun.

1  Bir gün Petrus'la Yuhanna, saat üçte, dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı.

2  O sırada, doğuştan kötürüm olan bir adam, tapınağın Güzel Kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı.

3  Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam, kendilerinden sadaka istedi.

4  Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, ‹‹Bize bak›› dedi.

5  Adam, onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti.

6  Petrus, ‹‹Bende altın ve gümüş yok, ama bende olanı sana veriyorum›› dedi. ‹‹Nasıralı İsa Mesih'in adıyla, yürü!››

7  Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu.

8  Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi.

9  Bütün halk, onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü.

10  Onun, tapınağın Güzel Kapısı'nda oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler.

3.1) Petrus ve Yuhanna nereye gidiyorlardı?

11. 3.2) Kötürüm adama ne olduğunu anlatın. (2-8 ayetleri)

12. 4) 9-10 ayetlerini tekrar okuyun. Felçli adamın iyileştiğini görünce tapınaktaki bir sürü insan nasıl tepki gösterdiler?

13. 5) Petrus kalabalığın kendine doğru koştuğunu görünce onlara vaaz vermeye başladı. Petrus´un onlara yaptığı konuşmayı 11-26 ayetlerinden okuyun.

16. ayeti tekrar okuyun. Petrus felçli adamı neyin iyileştirdiğini söyledi?

14. 6.1) Bu mucize Petrus´un kendilerine verdiği mesajı anlamaları için onların yüreklerini nasıl açtı?

15. Elçilerin İşleri 4:4´ü okuyun.

4  Ne var ki, konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı beş bine ulaştı.

6.2) O gün kaç kişi Petrus´un anlattığı müjdeye inandı? Biraz düşündükten sonra aşağıdaki notu okuyun.

16. Dini önderler Petrus ve Yuhanna´nın İsa´nın adıyla vaaz vermelerinden hoşlanmıyorlardı. Onları tutuklayıp hapse attılar. Onları cezalandırmak istiyorlardı ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yeruşalim´deki herkes onların aracılığıyla büyük bir mucizenin yapıldığını biliyorlardı. Bu nedenle Petrus ve Yuhanna´ya gözdağı verip bir daha asla İsa´nın adıyla konuşmamalarını emrettiler. Fakat Petrus ve Yuhanna korkmamışlardı.

 

7.1) Elçilerin İşleri 4:23-30´da ettikleri duayı okuyun.

23  Serbest bırakılan Petrus'la Yuhanna, arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler.

24  Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler: ‹‹Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin.

25  Kutsal Ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin: ‹Uluslar neden hiddetlendi, Halklar neden boş düzenler kurdu?

26  Dünyanın kralları saf bağladı, Hükümdarlar birleşti Rab'be ve Mesihi'ne karşı.›

27-28  ‹‹Gerçekten de Hirodes ile Pontius Pilatus, bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin meshettiğin kutsal Kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler.

29  Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak! Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver.

30  Kutsal Kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat.››

31  Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh'la doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.

29-30 ayetlerini tekrar okuyun. Tanrı´dan İsa´nın adıyla ne yapmayı istediler? İstedikleri şeyleri sayın.

17. 7.2) Tanrı´dan sizin aracılığınızla bunları yapmasını ne kadar sık istiyorsunuz?

18. 8) Şimdi 31. ayeti tekrar okuyun. Tanrı onların dualarına nasıl yanıt verdi?

19. Tanrı´nın bu duaya nasıl yanıt verdiğini öğrenmek için aşağıda yazılı ayetleri okuyun.

Elçilerin İşleri 5:12-16

12  Elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanlıların hepsi Süleyman'ın Eyvanı'nda toplanıyordu.

13  Halk onlara büyük saygı duyduğu halde, dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu.

14  Buna karşın, Rab'be inanıp topluluğa katılan erkek ve kadınların sayısı giderek arttı.

15  Bütün bunların sonucu, yoldan geçen Petrus'un hiç değilse gölgesi bazılarının üzerine düşsün diye halk, hasta olanları caddelere çıkartıp şilteler ve döşekler üzerine yatırır oldu.

16  Yeruşalim'in çevresindeki kasabalardan da kalabalıklar geliyor, hastaları ve kötü ruhlardan acı çekenleri getiriyorlardı. Bunların hepsi iyileştirildi.

 

Elçilerin İşleri 8:4-7

4  Bunun sonucu dağılan imanlılar, gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı.

5  Filipus, Samiriye Kenti'ne gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı.

6  Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar, hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler.

7  Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı; birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi.

 

9.1) Kendi hayatınızı düşünün. Tanrı´nın Sözü´nü duyurmak için daha çok cesaret istiyor musunuz? Duyurduğunuz Söz´ün gücünü ve gerçeği gösterecek mucizeler görmeyi arzu ediyor musunuz? Tanrı´dan sizi başkalarını hem ruhsal hem de fiziksel olarak iyileştirmeniz için kullanmasını istiyor musunuz?

20. 9.2) Siz de Elçilerin İşleri 4:29-30´daki duayı edebilirsiniz. Onlara güç veren aynı Kutsal Ruh çevrenizdekilere Tanrı´nın Egemenliği´ni getirebilmeniz için sizi de her gün güçlendirip doldurabilir. Bunu şimdi O´ndan istemek için dua etmek ister misiniz?