Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Bu dersin birinci bölümünde Yuhanna 5:1-35´i ve Yuhanna 1:29-34´ü okuduk. Bu bölümleri tekrar okuyun.

 

A.S.1) Yuhanna 5. bölümde İsa insanlara kendisinin kim olduğunu söylüyor?

2. A.S.2) Yuhanna 1. bölümde Vaftizci Yahya İsa hakkında ne söylüyor?

3. Yuhanna 5:36-47´yi okuyun.

36  Ama benim, Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için Baba'nın bana verdiği işler, şu yaptığım işler, beni Baba'nın gönderdiğine tanıklık ediyor.

37  Beni gönderen Baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne O'nun sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz.

38  O'nun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü O'nun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz.

39  Kutsal Yazılar'ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!

40  Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz.

41  ‹‹İnsanlardan övgü kabul etmiyorum.

42  Ama ben sizi bilirim, içinizde Tanrı sevgisi yoktur.

43  Ben Babam'ın adına geldim, ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse, onu kabul edeceksiniz.

44  Birbirinizden övgüler kabul ediyor, ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz?

45  Baba'nın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan, umut bağladığınız Musa'dır.

46  Musa'ya iman etmiş olsaydınız, bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır.

47  Ama onun yazılarına iman etmezseniz, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?››

 

1) 36-40 ayetlerinde İsa´nın kim olduğu hakkında üç tanıklıktan daha bahsediliyor. Bu ayetleri okuyun. 36. ayete göre Yahya´nın tanıklığından daha büyük olan tanıklık nedir?

4. 2) İncil´de okuduğunuz İsa´nın yaptığı mucizeleri düşünün. Bu mucizeler İsa´nın Tanrı Oğlu olduğunu nasıl gösteriyorlar? Bu konuda biraz düşünün.

 

Şunu düşünün: Yahya İsa´nın Tanrı Oğlu olduğunu söylediği için belki insanlar onun cahil ya da deli olduğunu söyleyebilirlerdi. Ama Tanrı´dan olduğu açıkça belli olan bu hayret verici mucizeleri nasıl görmezlikten gelebilirlerdi?

 

3.1) İsa´nın kim olduğu hakkındaki diğer iki tanıklık nedir? (37. ve 39. ayetleri okuyun. Ayrıca Matta 3:16-17´ye de bakın.)

5.

3.2) Yahudiler Kutsal Yazılara inandıklarını söylüyorlar, ama ne yapmayı reddediyorlar? (40. ayet)

6. 4.1) 41-47 ayetlerini okuyun. Yahudilerin İsa´ya inanmasını engelleyen şeyler nelerdi? (42. ve 44. ayetler)

7. 4.2) Sizin için hangisi daha önemli? Sizi insanların övmesi mi, yoksa Tanrı´nın övmesi mi?

8. 5) İsa hakkındaki çeşitli tanıklıklar hakkında düşünmek için kendinize biraz zaman ayırın.

* İsa´nın kendisi hakkındaki sözleri (Yuhanna 5:17 ve 19-23´ü okuyun)

17  Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.››

19  İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba'nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.

20  Çünkü Baba Oğul'u sever ve yaptıklarının hepsini O'na gösterir. Şaşasınız diye O'na bunlardan daha büyük işler de gösterecektir.

21  Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere yaşam verir.

22  Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul'a vermiştir.

23  Öyle ki, herkes Baba'yı onurlandırdığı gibi Oğul'u onurlandırsın. Oğul'u onurlandırmayan, O'nu gönderen Baba'yı da onurlandırmaz.

 

* Vaftizci Yahya´nın sözleri (Yuhanna 1:29 ve 34´ü okuyun)

29  Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: ‹‹İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!

34  Ben de gördüm ve ‹Tanrı'nın Oğlu budur› diye tanıklık ettim.››

 

* İsa´nın yaptığı mucizeler (Yuhanna 5:36´yi okuyun)

36  Ama benim, Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için Baba'nın bana verdiği işler, şu yaptığım işler, beni Baba'nın gönderdiğine tanıklık ediyor.

 

* Baba Tanrı (Yuhanna 5:37)

37  Beni gönderen Baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne O'nun sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz.

 

* Kutsal Yazılar, Eski Ahit´teki peygamberlikler (Yuhanna 5:39)

39  Kutsal Yazılar'ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!

 

Bu ders İsa´nın gerçekten kim olduğunu anlamanıza nasıl yardım etti?

9. 6) İsa´nın kim olduğuna inanıyorsunuz? Günahlarımızın bedeli olarak hayatını vermek için dünyaya gelmiş olan Tanrı Oğlu olduğuna inanıyor musunuz?