Bir Sayfa Seçin

1. "Yaptığım her işte sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa´nın, 'Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur' diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim." (Elçilerin İşleri 20:35)

 

İsa bize yarın için kaygılanmamamız gerektiğini öğretti. İsa kendisini izleyenlere ayrıca cömertçe vermeleri gerektiğini de öğretti.

Verme eyleminin  büyük bir bereketi vardır. İsa´nın yaptığı gibi vermeyi öğrenen kişiler iki şeyi kanıtlarlar. Birincisi insanların ihtiyaçlarıyla gerçekten ilgilendiklerini gösterirler. İkincisi Tanrı´ya, sahip oldukları servetten daha çok güvendiklerini gösterirler.

Kutsal Ruh´un İsa´nın verme hakkındaki öğretişini bize sık sık hatırlatacağını bekleyebiliriz. İsa bizi kurtarmak için parasını değil, hayatını VERMİŞ OLAN biridir. Tanrı bizden İsa´nın yaptığı gibi davranmayı öğrenmemizi ister. İsa bize Tanrı´nın nasıl biri olduğunu gösterdi. Şimdi biz O´nun çocuklarıyız.

İsa geri döndüğünde çocuklarını servetlerini biriktirip gelecek hakkında endişe duyarken mi bulacak? Yoksa onları cömertçe başkalarına yardım ederken mi bulacak? İsa bunu çok açıkça gösterdi: Ya para bizim efendimizdir, ya da Tanrı. Her ikisine birden hizmet edemeyiz.

Fakat bu dersler paradan daha fazla şey hakkında öğretmek için hazırlanmıştır. Gelecek dersler bize İsa gibi olmayı öğretecek. O´nun yolu bizi değiştirecek. O´na her gün sahip olduğumuz her şeyi vermeyi öğreneceğiz.

 

 

28. Verirken Cömert Dul Kadını Hatırlayın

 

Açılış Sorusu: Bazen zengin olduğumuzda (örneğin Loto´dan para kazandığımızda) cömert insanlar olacağımızı düşünürüz. Eğer fakirken cömert değilsek, sizce zengin olduğumuzda kendiliğinden cömert biri mi olacağız?

2. Markos 12:41-44´ü okuyun.

41  İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı.

42  Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı.

43  İsa öğrencilerini yanına çağırarak, ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim›› dedi, ‹‹Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı.

44  Çünkü ötekilerin hepsi, zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın, varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa, tümünü verdi.››

1) İnsanlar tapınağın para kutusuna para atarlarken onları kim gözlüyordu? (41. ayet)

3. 2) Kim büyük miktarda para vermişti?

4. 3) Kim az miktarda para vermişti? (Not: Bu iki bakır para 1 Liradan daha az değerdeydi.)

5. 4.1) Sizce bu para tapınağın bakım masraflarına kayda değer bir yardımda bulunmuş muydu?

6. 4.2) İnsanların gözünde bu az miktardaki para değer görüp yüceltilir miydi? O gün hangi bağışlar insanlar tarafından dikkate değer bulunuyor olabilir?

7. 5) Bizim gördüğümüz bu şeyi göstermek için İsa kimi yanına çağırdı? (43. ayet)

8. 6) İsa´ya göre o gün en büyük bağışı kim vermişti? (43-44. ayetler) Neden?

9. 7.1) Burada İsa her birimizin son kuruşumuza kadar bağışlamamızı mı istiyor?

10. 7.2) İsa´ya iman eden kişiler olarak  bizler Tanrı için verdiğimiz paranın miktarına göre mi kabul ediliriz?

11. 7.3) Kurtuluşumuzu satın alamıyorsak, İsa bu hikayede öğrencilerine ne anlatmaya çalışıyor?

12. 7.4) Sizce eğer bir hediye vermek için fedakarlıkta bulunuyorsak o hediye daha değerli mi olur?

13. 8) Tanrı evreni parasız yarattı. Dolayısıyla milyonlarca Lira Tanrı’yı etkileyemez. Tanrı’nın kendisini izleyenlerden ne istediğini keşfetmek için Markos 12:30´u okuyun.

Tanrı’yı bütün yüreğimizle sevdiğimizi göstermek için nasıl bir cömertlikle vermeliyiz?

14. 9) Yürekten veren kişilerle ilgili başka bir örneği okumak için 2. Korintliler 8:1-5’i okuyun. Makedonyalılar bağışta bulunduklarında durumları nasıldı? (2. ayeti tekrar okuyun.)

15. 10.1) Hangi duygularla başkalarına veriyorlardı? (3. ayet) 3. ayet bize onların ne kadar verdiği ve nasıl verdiği hakkında neler anlatıyor?

16. 10.2) Bu şekilde bağışta bulunmak onların kendilerine bakacağına dair Tanrı´ya güvendiklerini nasıl gösteriyor?

17. 11) 4. ayeti tekrar okuyun. Makedonyalılar ihtiyaçta olan diğer imanlılara bağışta bulunurken tutumları nasıldı?

18. 12.1) Para bağışıyla birlikte ne verdiler? (5. ayet)

19. 12.2) Sizce hediye ile birlikte kendini vermek (kendini adamak) ne demektir?

20. 13) Bu hediyeyi alan bir imanlı olduğunuzu düşünün. Bunun nasıl verilmiş olduğunu duymuş olsaydınız kendinizi nasıl hissederdiniz? Bunun gibi bir hediye, veren ve alan kişilerin yüreklerini nasıl birbirine bağlar?

21. 15) Sadece paranızı mı veriyorsunuz, yoksa hediyenizle birlikte kendinizi de mi veriyorsunuz? Yardımda bulunacağınız kişiler ya da işler için dua ediyor musunuz? Bu konuda düşünüp dua etmek için zaman ayırın.

Sizce bu şekilde yardımda bulunmak Mesih’in bedeninde birbirinizi kollayıp gözetmeniz ve sevgi ruhunu canlandırmanız için nasıl yardımcı olur?