Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Tek başınıza tapınıp Tanrı´nın huzurunda olduğunuzu hissettiğiniz bir zamanı ya da tapınma hizmetini düşünün. Tanrı´ya en çok nasıl tapınmaktan hoşlanıyorsunuz? Size uyan bütün seçenekleri işaretleyebilirsiniz.

2. Yuhanna 4:1-26´yı okuyun.

1-3  Ferisiler, İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular -aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı- İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti.

4  Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu.

5 Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı.

6 Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa, yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat on iki sularıydı.

7 Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, ‹‹Bana su ver, içeyim›› dedi.

8  İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi.

9  Samiriyeli kadın, ‹‹Sen Yahudi'sin, bense Samiriyeli bir kadınım›› dedi, ‹‹Nasıl olur da benden su istersin?›› Çünkü Yahudiler'in Samiriyeliler'le ilişkileri yoktur.

10  İsa kadına şu yanıtı verdi: ‹‹Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana, ‹Bana su ver, içeyim› diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O'ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.››

11  Kadın, ‹‹Efendim›› dedi, ‹‹Su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın?

12  Sen, bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün?››

13  İsa şöyle yanıt verdi: ‹‹Bu sudan her içen yine susayacak.

14  Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.››

15  Kadın, ‹‹Efendim›› dedi, ‹‹Bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım, ne de su çekmek için buraya kadar geleyim.››

16  İsa, ‹‹Git, kocanı çağır ve buraya gel›› dedi.

17  Kadın, ‹‹Kocam yok›› diye yanıtladı. İsa, ‹‹Kocam yok demekle doğruyu söyledin›› dedi.

18  ‹‹Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin.››

19  Kadın, ‹‹Efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin›› dedi.

20  ‹‹Atalarımız bu dağda tapındılar, ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz.››

21  İsa ona şöyle dedi: ‹‹Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, Baba'ya ne bu dağda, ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız!

22  Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudiler'dendir.

23  Ama içtenlikle tapınanların Baba'ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor.

24  Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.››

25  Kadın İsa'ya, ‹‹Mesih denilen meshedilmiş Olan'ın geleceğini biliyorum›› dedi, ‹‹O gelince bize her şeyi bildirecek.››

26  İsa, ‹‹Seninle konuşan ben, O'yum›› dedi.

1)7-12 ayetlerini tekrar okuyun. Kadın, bir Yahudi´nin Samiriyeli bir kadından nasıl olup da su istediğini sorduktan sonra İsa ona çok önemli bir şey anlattı. Bu neydi?(10. ayet)

3. 2.1) Daha sonra ne demek istediğini daha açık bir şekilde ifade ediyor. 13. ve 14. ayetlerine tekrar daha dikkatli bakın. Sizce İsa bununla ne demek istiyor?

4. 2.2) Samiriyeli kadın İsa´nın ne demek istediğini zannetti? (15. ayet)

5. 3) 15.ayette Samiriyeli kadının verdiği cevapta olduğu gibi biz de İsa´yı bazen hayatımız daha kolay olsun diye mi izliyoruz? Eğer böyle yaparsak İsa´nın bize vermek istediği ruhsal hayatı nasıl kaçırırız?

6. 4) 16-18 ayetlerini tekrar okuyun. İsa kadının hayatındaki çok derin bir ihtiyaç hakkında konuşmaya başlıyor. Nedir bu?

7. 5.1) İsa kadının hayatındaki sırları açıkladıktan sonra kadın günah dolu yaşamı hakkında konuşmak istiyor mu? (19. ve 20. ayet)

8. 5.2) Kadın konuyu değiştirdikten sonra ne hakkında konuşmak istiyor?

9. 5.3) 20. ayete tekrar dikkatlice bakın. Kadın tapınmadaki en önemli şeyin ne olduğunu düşünüyor?

10. 6) İsa´nın cevabı (21. ayet) kadının düşüncesinin hatalı olduğunu gösteriyor.

İsa ne cevap veriyor?.

11. 7) İsa Samiriyelilerin gerçekte neye tapındıklarını bilmediklerini gösteriyor. (22. ayet) Dünyadaki pek çok kişinin bilgisizce tapındıklarını gösteren bazı şeyler nelerdir? Nasıl ayinler aracılığıyla Tanrı´yı bulmaya çalışıyorlar?

12. 8) İsa Yahudilerin tapınmasının farklı olduğunu açıklıyor. (22. ayet) Farkederseniz İsa kurtuluşun Yahudilerden geldiğini söylüyor; yoksa Yahudiler için olduğunu söylemiyor. (22. ayet) İsa´nın bunu belirtmesi neden önemlidir?

13. 9) 23. ve 24. ayetleri tekrar okuyun. İsa yeni bir günün aydınlanmaya başladığını söylüyor - o gün geliyor, çoktan başladı bile – ama yeryüzünde gerçekten tapınanlar olduğu zaman. İsa gerçekte tapınanları nasıl tanımlıyor? (24. ayet)

14. 10) Bu kadın gibi biz de bazen tapındığımız yerin Tanrı için en önemli bir şey olduğunu sanırız. Bu düşünce bizim Tanrı´ya ruhta ve gerçekte tapınmamızı nasıl engelleyebilir?

15. 11) Ruhta ve gerçekte tapınmak ne demektir? Diğer bir deyişle Tanrı´yı gerçekten memnun eden tapınma nedir? Bunun üzerinde düşünmek için kendinize biraz zaman ayırın ve bu önemli konu hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

 

12) Tanrı´ya nasıl tapındığınızı bulmak için biraz düşünün. Tanrı´ya gerçekte tapınan biri olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Yoksa Samiriyeli kadın gibi gerçekte tapınmanın ne olduğu konusunda kafanız karışık mı?

16. 13.1) İsa göğe alındıktan yaklaşık 35-40 yıl sonra Pavlus Romalılara mektubunu yazdı. Romalılara dönüp 12. bölümün 1. ayetini okuyun. Bu ayette Pavlus ruhsal tapınmanın ne olduğunu söylüyor?

17. 13.2) Yüzlerce insanla güzel ilahiler söyleyerek harika bir birliktelik oluşturduğumuz halde yaşamlarımızı içtenlikle Tanrı´ya sunmadığımız için Tanrı´yı memnun etmememiz mümkün müdür?

18. 13.3) Tek başınıza ya da başka imanlılarla yaptığınız tapınmalar Tanrı´yı memnun etmek için nasıl daha iyi olabilirdi?