Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Son iki derste İsa´nın günahlarımız için çarmıhta öldüğüne değindik.
İsa´nın ölümü hakkında ne hatırlıyorsunuz? Mümkün olduğu kadar çok ayrıntıyı hatırlamaya çalışın.

 

Şimdi İsa´nın ölümünün ardından üçüncü gün - pazar sabahının çok erken saatleri. Şimdi meydana gelmiş olan şaşırtıcı olayları okuyalım.

 

Yuhanna 20:1-18´i okuyalım.

1  Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü.

2  Koşarak Simun Petrus'a ve İsa'nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. ‹‹Rab'bi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz›› dedi.

3  Bunun üzerine Petrus'la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler.

4  İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus'tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı.

5  Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri girmedi.

6-7  Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa'nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu.

8  O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti.

9  İsa'nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten Kutsal Yazı'yı henüz anlamamışlardı.

10  Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler.

11  Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı.

12  Beyazlara bürünmüş iki melek gördü; biri İsa'nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayakucunda oturuyordu.

13  Meryem'e, ‹‹Kadın, niçin ağlıyorsun?›› diye sordular. Meryem, ‹‹Rabbim'i almışlar›› dedi. ‹‹O'nu nereye koyduklarını bilmiyorum.››

14  Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa'nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama O'nun İsa olduğunu anlamadı.

15 İsa, ‹‹Kadın, niçin ağlıyorsun?›› dedi. ‹‹Kimi arıyorsun?›› Meryem O'nu bahçıvan sanarak, ‹‹Efendim›› dedi, ‹‹Eğer O'nu sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip O'nu alayım.››

16  İsa ona, ‹‹Meryem!›› dedi. O da döndü, İsa'ya İbranice, ‹‹Rabbuni!›› dedi. Rabbuni, öğretmenim demektir.

17  İsa, ‹‹Bana dokunma!›› dedi. ‹‹Çünkü daha Baba'nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim Babam'ın ve sizin Babanız'ın, benim Tanrım'ın ve sizin Tanrınız'ın yanına çıkıyorum.››

18  Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, ‹‹Rab'bi gördüm!›› dedi. Sonra Rab'bin kendisine söylediklerini onlara anlattı.

 

1.1) Mezara vardığında Mecdelli Meryem´i ne şaşırtmış ve üzmüştü? (1-2 ayetler)

2. 1.2) Kime anlatmak için hemen oradan ayrıldı?

3. 2.1) 3-9 ayetlerini tekrar okuyun. Petrus ve Yuhanna (İsa´nın sevdiği öğrencileri) ne yaptılar? Tepkilerini anlatın.

4. 2.2) 8. ayete göre Yuhanna mezarı boş gördüğünde tepkisi ne olmuştu? O anda Petrus mu yoksa Yuhanna mı tam olarak neler olduğunu kavradı (9. ayet)?

5. 3) 10-13 ayetlerini okuyun. Meryem mezarın içine baktığı anda ne gördü?

6. 4.1) 14-18 ayetlerini okuyun. Kim gelip Meryem´in yanında durdu?

7. 4.2) Onun kim olduğunu ne zaman farketti?

8. 4.3) Sizce o anda ne hissetti?

9. 5) Hizmette bulunduğu zaman boyunca İsa başkalarını ölümden diriltmişti. En yakın arkadaşı Lazar öldüğünde İsa onun yas tutan kız kardeşlerine şöyle demişti: "Diriliş ve yaşam Ben´im. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Yaşamakta olan herhangi bir kimse bana iman ederse sonsuzluk boyunca hiç ölmeyecektir." (Yuhanna 11:25-26) Bu ayetlere göre İsa´nın ölümden dirilmesi sizin ve benim için ne anlama geliyor?

10. Yuhanna 20:19-20 ayetlerini okuyun.

19  Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup, ‹‹Size esenlik olsun!›› dedi.

20  Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab'bi görünce sevindiler.

 

6.1)  İsa ölümden dirildiği gün ne oldu?

11. 6.2) İsa öğrencilerine çarmıha gerilmiş olan İsa olduğunu nasıl kanıtladı?

12. 6.3) Öğrencileri nasıl tepki gösterdiler? Onların ne kadar heyecanlanmış olduklarını tahmin edebiliyor musunuz?

13. Yuhanna 20:24-29 ayetlerini okuyun.

24  Onikiler'den biri, ‹‹İkiz›› diye anılan Tomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi.

25  Öbür öğrenciler ona, ‹‹Biz Rab'bi gördük!›› dediler. Tomas ise, ‹‹O'nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam›› dedi.

26  Sekiz gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, ‹‹Size esenlik olsun!›› dedi.

27  Sonra Tomas'a, ‹‹Parmağını uzat›› dedi, ‹‹Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!››

28  Tomas O'na, ‹‹Rabbim ve Tanrım!›› diye yanıtladı.

29  İsa, ‹‹Beni gördüğün için mi iman ettin?›› dedi. ‹‹Görmeden iman edenlere ne mutlu!››

 

7.1) Öğrenciler Tomas´a Rab´bin dirildiğini söylediklerinde o ne cevap verdi?

14. 7.2) İsa kendisini ona gösterdiğinde Tomas ne tepki verdi? (28. ayet)

15. 7.3) İsa ´nın 29. ayette "ne mutlu ona" dediği kişi kim?

16. 8.1) Biz İsa´nın gerçekten ölümden dirildiğini nasıl bilebiliriz?

17. 8.2) İsa başkalarına göründü mü?

18. 1. Korintliler 15: 3-7´yi okuyun.

3-4  Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

5  Kefas'a, sonra Onikiler'e göründü.

6  Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.

7-8  Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü.

 

8.3) Bu mektubun yazarı elçi Pavlus, İsa´nın ölümden dirildikten sonra kimlere göründüğünü söylüyor?

19. Elçilerin İşleri 1: 1-3´ü okuyun.

1-2  Ey Teofilos, İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım.

3  İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın Egemenliği hakkında konuştu.

 

8.4) İsa dirilişinden göğe alınışına kadar kaç gün yeryüzünde kalmıştı?

20. 8.5) Bu zaman boyunca öğrencilerine ne göstermişti? (3. ayet)

21. 9.1) Öğrenciler İsa´nın gerçekten hayatta olduğuna ikna olmuşlar mıydı?

22. 9.2) Tarihçiler İsa´nın on iki öğrencisinden on tanesinin İsa´ya olan imanları nedeniyle öldürüldüklerini söylerler. (Yahuda kendisini öldürmüştü ve Yuhanna da sürgünde olduğu bir adada ölmüştü.) Yalan olduğunu düşündükleri bir şey için ölürler miydi?

23. Şimdi Yuhanna 20. bölüme geri dönün ve 30. ve 31. ayetleri okuyun.

30  İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirti gerçekleştirdi.

31  Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.

 

10.1)  Yuhanna İsa´nın yeryüzündeki yaşamı hakkında neden yazdı? Bizim neyi anlamamızı istiyor? (31. ayet)

24. 10.2) Siz neye inanıyorsunuz? Siz İsa´nın dünyaya geldiğine ve günahlarınız için Tanrı´nın bir kurbanı olarak öldüğüne inanıyor musunuz? O´nun ölümden tekrar dirildiğine ve ölüme galip geldiğine inanıyor musunuz?