Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: İsa´ya olan inancınızın doğru yol olduğundan emin misiniz? Birisi size neden İsa Mesih´e inandığınızı sorsa, ona ne cevap verirsiniz?

2. Yuhanna 5:1-15´i okuyun.

1  İsa bundan sonra Yahudiler'in bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti.

2  Yeruşalim'de Koyun Kapısı yanında, İbranice'de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır.

3-4  Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı.

5 Orada otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam vardı.

6  İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, ‹‹İyi olmak ister misin?›› diye sordu.

7  Hasta şöyle yanıt verdi: ‹‹Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok, tam gireceğim an benden önce başkası giriyor.››

8  İsa ona, ‹‹Kalk, şilteni topla ve yürü›› dedi.

9  Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat Günü'ydü.

10  Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, ‹‹Bugün Şabat Günü›› dediler, ‹‹Şilteni toplaman yasaktır.››

11  Ama adam onlara şöyle yanıt verdi: ‹‹Beni iyileştiren kişi bana, ‹Şilteni topla ve yürü› dedi.››

12  ‹‹Sana, ‹Şilteni topla ve yürü› diyen adam kim?›› diye sordular.

13  İyileşen adam ise O'nun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı, İsa da çekilip gitmişti.

14  İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. ‹‹Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin›› dedi.

15  Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi.

 

1)1-9. ayetlerde İsa´nın yapmış olduğu mucize hakkında biraz düşünün.

 

Yahudi önderler adamın iyileşmesinden memnun muydular? Neye bozulmuşlardı? (16. ayeti de okuyun.)

3. Şimdi 16-30. ayetleri okuyun.

16 Şabat Günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar.

17  Ama İsa onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Babam hâlâ çalışmaktadır, ben de çalışıyorum.››

18  İşte bu nedenle Yahudi yetkililer O'nu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat Günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi Babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı.

19  İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, Oğul, Baba'nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar.

20  Çünkü Baba Oğul'u sever ve yaptıklarının hepsini O'na gösterir. Şaşasınız diye O'na bunlardan daha büyük işler de gösterecektir.

21  Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere yaşam verir.

22  Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul'a vermiştir.

23  Öyle ki, herkes Baba'yı onurlandırdığı gibi Oğul'u onurlandırsın. Oğul'u onurlandırmayan, O'nu gönderen Baba'yı da onurlandırmaz.

24  ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

25  Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlu'nun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile.

26  Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul'a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi.

27  O'na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu'dur.

28  Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O'nun sesini işitecekleri saat geliyor.

29  Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler.››

30  ‹‹Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.

 

2) 17. ve 18. ayetlere tekrar bakın. Yahudi önderler neden İsa´yı öldürmeye çalışıyorlar?

4. 3) 19-23 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´ya göre İsa yaptığı mucizeler için gereken yetkiyi  nereden almıştı? (19. ayet)

5. 4.1) İsa, Baba´nın kendisinden yapmasını istediği hangi iki şeyi yapıyor? (21. ve 22. ayetler)

6. 4.2) Baba İsa´dan neden bu şeyleri yapmasını istedi? (23. Ayet)

7. 5.1) Göksel Babanız olan Tanrı´yı onurlandırıyor musunuz? Tanrı´nın sizden Oğlu İsa´yı onurlandırmanızı istediğine inanıyor musunuz?

8. 5.2) İsa´yı onurlandırmazsak Tanrı´yı gerçekten onurlandırabilir miyiz? (23. ayet)

9. 6.1) 24-30. ayetleri okuyun. İsa´nın sözlerini duyanlara ve O´nu gönderene inananlara ne olacak? (24-26. ayetler)

10. 6.2) 26-27. ayetlerde İsa Baba´nın kendisine verdiği iki şeyi tekrar ediyor. Bunlar nelerdir?

11. Şimdiye kadar İsa´nın inanmayan Yahudilere kendisi hakkında üç şey söylediğini gördük:

1. Tanrı O´nun Babasıdır, yani O Tanrı´yla eşittir.

2. O´nda yaşam vardır ve kendisine inananlara bu yaşamı verir.

3. O´na bütün insanları yargılama yetkisi verilmiştir.

Şimdi İsa, kendisinin kim olduğu hakkındaki diğer tanıklıklardan bahsediyor:

 

Yuhanna 5:31-35. ayetleri okuyun.

31  Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz.

32  Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır. O'nun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim.

33  Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz, o da gerçeğe tanıklık etti.

34  İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum.

35  Yahya, yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz.

 

7) Yahudilerin çoğu Vaftizci Yahya´nın güçlü bir peygamber olduğuna inanıyorlardı. Etkileyici vaazlarıyla Yahudilerin çoğunu Tanrı´ya dönmeleri için yönlendirmişti. İsa Yahya´nın tanıklığı hakkında ne demişti? (33. ayet)

12. 8.1) Yahya´nın İsa hakkındaki tanıklığına bakalım. Yuhanna 1:29-34 ayetlerini okuyun. 29. ayette Yahya İsa´ya nasıl sesleniyor?

13. 8.2) İsa Yahya´dan sonra doğmuştu. Yahya 30. ayette ne diyor?

14. 9.1) 32-34 ayetlerini okuyun. Tanrı Yahya´ya İsa hakkında ne dedi? (33. ayet)

15. 9.2) Yahya´nın İsa hakkındaki son tanıklığı nedir? (34. ayet)

16. 10) Şimdi İsa´nın kim olduğu hakkındaki bu kısımları okuduğunuza göre, sizce O kimdir?