Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: İsa´ya inananlar neden Rab´bin Sofrası´nı yaparlar?

2. O gece, İsa çarmıha gerilmeden önce öğrencileriyle birlikte önemli bir Yahudi bayramını kutlamıştı. O sırada onlara ölümünü hatırlayabilecekleri çok basit fakat çok anlamlı bir şey göstermişti. Biz buna Rab´bin Sofrası diyoruz. Şimdi İsa´nın o gece neler söylediğine ve neler yaptığına bakalım. İki bin yıl sonra diğer imanlılarla birlikte Rab´bin Sofrası´nı kutlarken bunun bizim için ne anlama geldiğini düşünelim.

 

Luka 22:1-23´ü okuyun.

1  Fısıh denilen Mayasız Ekmek Bayramı yaklaşmıştı.

2  Başkâhinlerle din bilginleri İsa'yı ortadan kaldırmak için bir yol arıyor, ama halktan korkuyorlardı.

3  Şeytan, Onikiler'den biri olup İskariot diye adlandırılan Yahuda'nın yüreğine girdi.

4  Yahuda gitti, başkâhinler ve tapınak koruyucularının komutanlarıyla İsa'yı nasıl ele verebileceğini görüştü.

5  Onlar buna sevindiler ve kendisine para vermeye razı oldular.

6  Bunu kabul eden Yahuda, kalabalığın olmadığı bir zamanda İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.

7  Fısıh kurbanının kesilmesi gereken Mayasız Ekmek Günü geldi.

8  İsa, Petrus'la Yuhanna'yı, ‹‹Gidin, Fısıh yemeğini yiyebilmemiz için hazırlık yapın›› diyerek önden gönderdi.

9  O'na, ‹‹Nerede hazırlık yapmamızı istersin?›› diye sordular.

10-11  İsa onlara, ‹‹Bakın›› dedi, ‹‹Kente girdiğinizde karşınıza su testisi taşıyan bir adam çıkacak. Adamı, gideceği eve kadar izleyin ve evin sahibine şöyle deyin: ‹Öğretmen, öğrencilerimle birlikte Fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede? diye soruyor.›

12  Ev sahibi size üst katta, döşenmiş büyük bir oda gösterecek. Orada hazırlık yapın.››

13  Onlar da gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve Fısıh yemeği için hazırlık yaptılar.

14-15  Yemek saati gelince İsa, elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi: ‹‹Ben acı çekmeden önce bu Fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım.

16  Size şunu söyleyeyim, Fısıh yemeğini, Tanrı'nın Egemenliği'nde yetkinliğe erişeceği zamana dek, bir daha yemeyeceğim.››

17  Sonra kâseyi alarak şükretti ve, ‹‹Bunu alın, aranızda paylaşın›› dedi.

18  ‹‹Size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği gelene dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.››

19  Sonra eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve onlara verdi. ‹‹Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın›› dedi.

20  Aynı şekilde, yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: ‹‹Bu kâse, sizin uğrunuza akıtılan kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır.

21  Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır.

22  İnsanoğlu, belirlenmiş olan yoldan gidiyor. Ama O'na ihanet eden adamın vay haline!››

23  Elçiler, aralarında bunu kimin yapabileceğini tartışmaya başladılar.

1.1)1-6 ayetlerini tekrar okuyun. 2. ayette Yahudi önderler İsa ile ne yapmak istiyorlar?

3. 1.2) Şeytan, Yahuda´yı onların bir plan yapmasına yardım etmesi için nasıl kullanıyor? (3-6 ayetleri)

4. 2) 7-8 ayetlerini okuyun ve 1. ayete dönüp tekrar bakın. Bu Yahudi bayramı için kullanılan iki isim nelerdir?

5. 3.1) Fısıh İsa´nın yıllar sonra gerçekleşecek olan ölümünü nasıl resmediyordu?

6. 3.2) Sizce İsa´nın Fısıh Bayramı kutlanmaya başladığında ölmesi bir şeye işaret ediyor muydu? Açıklayın. (Vaftizci Yahya Yuhanna 1:29’da İsa´ya nasıl hitap ediyor?)

7. 4) 7-13 ayetlerini tekrar okuyun. Fısıh Bayramı´nı hangi hazırlıklardan anlarsınız? Öğrencilerin bayrama hazırlanmak için yapmaları gereken şeyler nelerdir?

8. 5.1) 14. ayete göre masada İsa ile birlikte kim oturuyordu? (Matta 26:20’da kimin İsa´yla birlikte olduğu daha açık olarak yazılıdır.)

9. 5.2) İsa´nın 15. ayette o anla ilgili ne söylediğine dikkat edin. Bu senaryoyu aklınızda canlandırmaya çalışın. Bu, hangi anlamda İsa´nın öğrencileriyle birlikte geçirdiği çok özel ve anlamlı bir zamandı?

10. 6) 17-18 ayetlerini tekrar okuyun. Tanrı´nın egemenliği İsa´nın ölümü ve ölümden dirilmesiyle nasıl gelmiş oldu?

11. 7.1) 19. ayeti okuyun. Bu ayetteki İsa´nın bütün eylemleri ve sözleri önemlidir. İsa ekmekle hangi üç şeyi yaptı?

12. 7.2) Ekmeği bölüp onu öğrencilerine verdiğindebu eylemi O´nun bedenine ne olacağını nasıl resmediyordu?

13. 7.3) Ekmeğin ne olduğunu söyledi?

14. 7.4) Bedenini nasıl tanımladı?

15. 8.1) 20. ayeti okumak ve üzerinde derin bir şekilde düşünmek için bir kaç dakikanızı ayırın.

İsa kâsedeki şarabın ne olduğunu söyledi?

16. 8.2) O´nun kanıyla yapılan bu yeni antlaşma nedir?

17. İbraniler 9:13-15´i okuyun.

13  Tekelerle boğaların kanı ve serpilen düve külü murdar olanları kutsal kılıyor, bedensel açıdan temizliyor.

14  Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrı'ya sunmuş olan Mesih'in kanının, diri Tanrı'ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

15  Bu nedenle, çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih yeni antlaşmanın aracısı oldu. Kendisi onları ilk antlaşmafx1 zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü.

8.3) Eski Antlaşma´nın buyurduğu gibi keçilerin ya da boğaların kanını insanların üzerine serpmenin anlamı neydi?(13. ayet)

18. 8.4) İsa´nın ölümünün –yeni antlaşmanın- bizim için anlamı nedir? (14. ayet)

19. 9) Neden ekmeği yemeli ve kâseden içmeliyiz? (Luka 22:19’a bakın.)

20. 10.1) İsa´nın bizden hatırlamamızı istediği şey nedir? 19. ayete ve ayrıca 1. Korintliler 11:26´ya bakın.

26  Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.

21. 10.2) Rab´bin ölümünü hatırlamamız neden o kadar önemlidir? O´nun bedenini bizim için feda ettiğini ve kanını bizim için akıttığını hatırlamamız neden önemlidir?