Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Sizce Tanrı yoksulları koruyor mu? Sizce biz yoksullara yardım etmekten sorumlu muyuz? Neden? Bu sorular üzerinde düşünmek için zaman ayırın.

 

 

Matta 25:31-46´yı okuyun.

31  ‹‹İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak.

32  Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak.

33  Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.

34  ‹‹O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‹Sizler, Babam'ın kutsadıkları, gelin!› diyecek. ‹Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!

35  Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız.

36  Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.›

37  ‹‹O vakit doğru kişiler O'na şu karşılığı verecek: ‹Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik?

38  Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik?

39  Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?›

40  ‹‹Kral da onları şöyle yanıtlayacak: ‹Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.›

41  ‹‹Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‹Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!

42-43  Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz; yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.›

44  ‹‹O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: ‹Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik?›

45  ‹‹Kral da onlara şu yanıtı verecek: ‹Size doğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.›

46  ‹‹Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.››

1.1) Bu ayetlerde İsa bir gerçeği öğretmek için bir hikaye anlatıyor. 31-32 ayetlerini tekrar okuyun. Bu hikaye ne zaman geçiyor?

2. 1.2) Orada kim var? İnsanoğlu (İsa) ne yapıyor? (31. ayet)

3. 2.1) 34-36 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´nın sağında olanlar ne alıyorlar? (34. ayet)

4. 2.2) Neden? Ne yaptılar?

5. 2.3) 35-36 ayetlerinde İsa onların Kendisi için ne yaptıklarını söylüyor. Doğru seçeneği işaretleyin.

I.Çünkü acıkmıştım...

6. II. Susamıştım...

7. III. Yabancıydım...

8. IV. Çıplaktım...

9. V. Hastaydım...

10. VI. Zindandaydım...

11. 3) İsa´nın sağında olanlar (doğrular) İsa´nın bu sözlerine nasıl karşılık veriyorlar? (37-39 ayetleri)

12. 4) 40. ayette İsa´nın onlara ne cevap verdiğini okuyun. Sizce bu sözlerle ne kastediyor? Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ettiğimizde İsa´ya nasıl hizmet etmiş oluruz?

13. 5.1) Şimdi İsa sol tarafında olanlara dönüyor. Onlara ne söylüyor?

14. 5.2) Neden bu cezayı alıyorlar? (42. ve 43. ayetler)

15. 6) Onların 44. ayetteki cevapları, doğruların 37-39 ayetlerinde verdikleri cevaba ne yönden benziyor? İsa onlara ne cevap veriyor? (45. ayet)

16. Efesliler 2:8-10´u okuyun.

8  İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.

9  Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

10  Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık.

7.1) Bu ayetleri bir kaç kez okuyun. 8. ayet bize kurtuluşumuz hakkında ne anlatıyor?

17. 7.2) 9. ayete göre işlerimiz sayesinde mi kurtuluyoruz? Herhangi bir imanlı yaptığı işler sayesinde kurtuluşu kazanması ile övünebilir mi?

18. 8.1) Şimdi 10. ayeti tekrar okuyun. İmanımız sayesinde Tanrı bizi İsa Mesih´te yeni insanlar yaptı. Yeni insanlar olarak ne için yaratıldığımız söyleniyor?

19. 8.2) Bu iyi işlere hangi işler dahildir sizce?