Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Pek çok insan Tanrı´nın insanlardan çok uzak olduğunu düşünür. İsa Mesih´e Kurtarıcınız olarak güvenmeden önce Tanrı´nın size uzak ya da yakın olduğunu hissetmiş miydiniz? Tanrı hakkındaki fikriniz neydi? Belki çok geride kalmış olan bu zamanı bir düşünün.

 

Aşağıdaki hikaye İsa ölümden dirildikten sonra gerçekleşti. Elçilerin İşleri kitabında yer alan bu hikayeyi, okumak için zaman ayırın.

Elçilerin İşleri 1:1-14’ü okuyun.

1-2  Ey Teofilos, İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım.

3  İsa, ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Kırk gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın Egemenliği hakkında konuştu.

4  Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: ‹‹Yeruşalim'den ayrılmayın, Baba'nın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin.

5  Şöyle ki, Yahya suyla vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh'la vaftiz edileceksiniz.››

6  Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular: ‹‹Ya Rab, İsrail'e egemenliği şimdi mi geri vereceksin?››

7  İsa onlara, ‹‹Baba'nın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok›› karşılığını verdi.

8  ‹‹Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.››

9  İsa bunları söyledikten sonra, onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut O'nu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı.

10  İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada, beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi.

11  ‹‹Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?›› diye sordular. ‹‹Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.››

12  Bundan sonra elçiler, Yeruşalim'den yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler.

13  Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Tomas, Bartalmay, Matta, Alfay oğlu Yakup, Yurtsever Simun ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı.

14  Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyordu.

 

1.1) İsa dirildikten sonra kaç gün boyunca kendini gösterdi? (3. ayet)

2. 1.2) Bu zaman boyunca İsa öğrencileriyle ne konuştu? (3. ayet)

3. 2.1) Onların Yeruşalim´de bir şey için beklemelerini istiyor. Neydi bu? (4-5. ayetler)

4. 2.2) Sizce Baba neden kendisine güvenenlere bu değerli Kutsal Ruh armağanını veriyor?

5. 3.1) Kutsal Ruh geldiğinde öğenciler ne alacaklar? (8. ayet)

6. 3.2) İsa onlara kendisinin tanıkları olacaklarını söylüyor. Nerelere gidip başkalarına İsa hakkında konuşacaklar? (8. ayet)

7. 4) Öğrenciler Kutsal Ruhu beklerken ne yaptılar? (14. ayet)

8. Elçilerin İşleri 2. bölümü okuyun.

1  Pentikost Günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu.

2  Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu.

3  Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler.

4 İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar.

5  O sırada Yeruşalim'de, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu.

6  Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı.

7  Hayret ve şaşkınlık içinde, ‹‹Bakın, bu konuşanların hepsi Celileli değil mi?›› diye sordular.

8  ‹‹Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor?

9-11  Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya İli'nde, Frikya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz.››

12  Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine, ‹‹Bunun anlamı ne?›› diye sordular.

13  Başkalarıysa, ‹‹Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış›› diye alay ettiler.

14-15  Bunun üzerine Onbirler'le birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi: ‹‹Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar, sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın dokuzu!

16-17  Bu gördüğünüz, Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır: ‹Son günlerde, diyor Tanrı, Bütün insanların üzerine Ruhum'u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, Yaşlılarınız düşler görecek.

18  O günler kadın erkek Kullarımın üzerine Ruhum'u dökeceğim, Onlar da peygamberlik edecekler.

19  Yukarıda, gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda, yeryüzünde belirtiler, Kan, ateş ve duman bulutları görülecek.

20  Rab'bin büyük ve görkemli günü gelmeden önce Güneş kararacak, Ay kan rengine dönecek.

21  O zaman Rab'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.›

22  ‹‹Ey İsrailliler, şu sözleri dinleyin: Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın, kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir.

23  Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adamı, yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz.

24  Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek O'nu diriltti. Çünkü O'nun ölüme tutsak kalması olanaksızdı.

25  O'nunla ilgili olarak Davut şöyle der: ‹Rab'bi her zaman önümde gördüm, Sağımda durduğu için sarsılmam.

26  Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası, bedenim de umut içinde yaşayacak.

27 Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin, Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin.

28  Yaşam yollarını bana bildirdin; Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın.›

29  ‹‹Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanıbaşımızda duruyor.

30  Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu.

31  Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi: ‹O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi.›

32  Tanrı, İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız.

33  O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh'u Baba'dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh'u üzerimize dökmüştür.

34-35  Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der: ‹Rab Rabbim'e dedi ki, Ben düşmanlarını Ayaklarının altına serinceye dek, Sağımda otur.›

36  ‹‹Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.››

37  Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, ‹‹Kardeşler, ne yapmalıyız?›› diye sordular.

38  Petrus onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.

39  Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir.››

40  Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. ‹‹Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!›› diye yalvardı.

41  Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı.

42  Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar.

43  Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu.

44  İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı.

45  Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı.

46  Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu.

 

 

5.1) Kutsal Ruh geldiğinde öğrenciler ne duymuşlardı? (2. ayet)

9. 5.2) Ne görmüşlerdi? (3. ayet)

10. 5.3) Bu size vaftizci Yahya´nın Kutsal Ruh´la vaftiz hakkında söylediklerini hatırlatıyor mu? (Luka 3:15-16´ya bakın.)

11. 6.1) Bu olay hangi gün gerçekleşti? (1. ayet)

12. 6.2) O zamanda Yeruşalim´de kimler vardı? (5. ayet)

13. 7.1) Öğrenciler değişik dillerde konuştuklarında hangi dillerde konuşmuşlardı? (6-11 ayetleri)

14. 7.2)  Konuştuklarında neyden bahsediyorlardı? (11. ayet)

15. 7.3) Başka bir ülkeye gitseydiniz ve örneğin Afrikalıları sizin kendi dilinizde Tanrı´yı yüceltirken ve Tanrı´ya şükranlarını sunarken duysaydınız kendinizi nasıl hissederdiniz?!

16. 7.4) Kalabalıktaki herkes neler olup bittiğini ciddiye almışlar mıydı? (13. ayet)

17. 8) Petrus inanmayanlara ne söylemişti? (14-16. ayetler)

18. 9) 17-18. ayetleri okuyun. Peygamber Yoel, İsa dünyaya gelmeden yüzlerce yıl önce yaşamıştı.

Kutsal Ruh geldiğinde Tanrı´nın doğaüstü hediyeleri verilir ve birçok sır dolu şey gerçekleşir. Sizce Tanrı başkalarının rüyalar ve görümler görmelerini ve peygamberlikte bulunmalarını sağlayan Kutsal Ruhu´nu neden vermek ister?

19. 10.1) Petrus insanlara İsa hakkında öğretmeye başlıyor. 22-24. ayetlerde onlara İsa hakkında neler anlatıyor?

20. 10.2) 32 ve 33. ayetleri tekrar okuyun. Petrus insanlara bu olanların Kutsal Ruh nedeniyle gerçekleştiğini anlatıyor. Petrus´a göre kim insanların üstüne Kutsal Ruhu döküyor? (33. ayet)

21. 11.1) Petrus Tanrı´nın İsa´yı hangi konuma atadığını söylüyor? (36. ayet)

22. 11.2) 37. ayeti okuyun. Yahudiler, Tanrı´nın gönderdiği Kurtarıcı´yı, Mesih´i çarmıha gerdiklerini duyduklarında nasıl bir şaşkınlık ve korku hissetmişlerdi? Orada olsaydınız siz kendinizi nasıl hissederdiniz?

23. 11.3) Petrus 38. ayette insanlara umut veriyor. İnsanların ne yapması gerekiyor? (38. ayet)

24. 11.4) Kim Kutsal Ruh´u alabilir? (39.ayet)

25. 11.5) Sizce bu vaat bugünkü bütün İsa Mesih imanlıları için geçerli midir?

26. 11.6) 38. ayete göre İsa´yı izleyenlerin bu vaade inanması neden önemliydi?

27. 12) Pentikost gününde Kutsal Ruh´un gelmesinin ne gibi bir sonucu olmuştu? (41-42. ayetler)

28. 13.1) 3000 kişi kurtuluş için Mesih´e güvenerek yürekten tövbe edip Kutsal Ruh´la dolduklarında toplumda neler olduğunu bir düşünün. Ailelerde, okullarda ve işyerlerinde değişiklikler olmuştur, değil mi?

Bugün insanlar günahlarından dönüp Tanrı´nın kutsallığıyla dolsalardı, bu onların diğer insanlarla olan ilişkilerini nasıl değiştirirdi?

29. 13.2) Kendinizin ve İsa Mesih´e inanan bütün herkesin her gün Kutsal Ruh´la dolması gerektiğini düşünüyor musunuz? Bunun için dua etmek ister misiniz?