Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Sizce çocuklara kaç yaşından itibaren İsa´yı öğretmeliyiz? Ruhsal gerçeği çok genç yaşta öğrenebilirler mi, yoksa yaşları büyüyene kadar beklemeli miyiz?

2. Markos 10:13-16´yı okuyun.

13  Bu arada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getiriyor, onlara dokunmasını istiyorlardı. Ne var ki, öğrenciler onları azarladılar.

14  İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine, ‹‹Bırakın, çocuklar bana gelsin›› dedi. ‹‹Onlara engel olmayın! Çünkü Tanrı'nın Egemenliği böylelerinindir.

15  Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın Egemenliği'ni bir çocuk gibi kabul etmeyen, bu egemenliğe asla giremez.››

16 Çocukları kucağına aldı, ellerini üzerlerine koyup onları kutsadı.

1.1)13. ayeti tekrar okuyun. İnsanlar İsa´ya küçük çocukları getirdikleri zaman İsa´nın öğrencileri ne demişlerdi?

3. 1.2) Sizce neden böyle davranmışlardı?

4. 2) İsa öğrencilerinin davranışlarına karşılık ne hissetti? (14. ayet) İsa´nın çocuklara karşı tutumu öğrencilerininkinden nasıl farklıydı?

5. 3.1) Sizce İsa "Tanrı’nın egemenliği böylelerinindir" derken neyi kastetmişti? (14. ve 15. ayetlere bakın.)

6. 3.2) Tanrı´nın Egemenliği´nin bir parçası olmak istiyorsak hangi anlamda çocuklar gibi olmalıyız?

7. 4.1) İsa daha sonra ne yaptı? (16. ayeti okuyun)

8. 4.2) Çocuklara karşı ne hissediyordu?

9. 5) Şimdi Markos 9:36-37´yi okuyun. Bu ayetlerde İsa çocukları nasıl onurlandırıyor? Elçilerine ne diyor?

10. Matta 21. bölüme dönün ve 14-17 ayetlerini okuyun.

36-37  Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti, sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: ‹‹Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.››

 

6) Dini önderler tapınakta çocukları nasıl bağırırken duydular? Çocukları böyle bağırırken duyunca kendilerini nasıl hissettiler?

11. 7.1) 16. ayeti tekrar okuyun. İsa çocukları Kendisini yücelttikleri için susturmaya çalıştı mı?

12. 7.2) Sizce İsa çocukların söylediklerini duyunca Kendisini nasıl hissetmişti?

13. 7.3) Sizce çocuklar İsa´ya tapınmanın bir parçası olmalı mıdırlar? Tapınma zamanlarında çocukları da aranıza alıyor musunuz?

14. Timoteyus Pavlus´un bir öğrencisi idi. Genç bir adam olarak ilk imanlı topluluklarından birinin önderi idi.

2.Timoteyus 1:5´i okuyun.

5 Sendeki içten imanı anımsıyorum. Önce büyükannen Lois'in ve annen Evniki'nin sahip olduğu imana şimdi senin de sahip olduğuna eminim.

 

8) Timoteyus Kutsal Yazıları ilk kimden öğrenmişti?

15. 2.Timoteyus 3:14-15´i okuyun.

14-15  Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazılar'ı da çocukluğundan beri biliyorsun.

 

9.1) Timoteyus aşağı yukarı hangi yaşlarda Tanrı´nın yolunu öğrenmeye başladı?

16. 9.2) Bu onu imanlı topluluğunda önder olmak için nasıl hazırlamıştı?

17. 10.1) Eğer çocuklarınız varsa onları Tanrı´nın Sözü´nde eğitmek için ne yapıyorsunuz? Evinizde her gün Kutsal Yazıları okuyor ve dua ediyor musunuz?

18. 10.2) Kuzenleriniz, yeğenleriniz, torunlarınız ya da size yakın başka çocuklar varsa onlara Tanrı´nın Sözü´nü öğretmenin yollarını arıyor musunuz?

19. 11.1) Topluluğunuzda çocuklar severek mi kabul ediliyorlar, yoksa anne-babalar çocuklarını getirmemeleri gerektiğini mi hissediyorlar?

20. 11.2) Siz toplandığınızda çocuklar da Tanrı´nın Sözü´nü öğreniyorlar mı, yoksa oynamaları için bir odaya mı götürülüyorlar?

21. 11.3) Çocukların Tanrı´yı öğrenmeleri için siz ne yapıyorsunuz?

22. 11.4) Onları her zaman hoş karşılıyor ve İsa´nın adıyla bereketliyor musunuz? Yoksa İsa´nın öğrencilerinin yaptığı gibi onlarla olmaktan sıkılıyor musunuz?