Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Sizce bir imanlı için iyi meyve vermek ne demektir? Bir imanlının hayatında görünmesi gerektiğini düşündüğünüz meyveler nelerdir? Bir kaç örnek verir misiniz?

2. Yuhanna 15:1-8´i okuyun.

1  ‹‹Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır.

2  Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler.

3  Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.

4  Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz.

5  Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

6 Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar.

7  Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.

8  Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz.

1.1)1.ayete göre gerçek asma kimdir?

3. 1.2) Bağcı kimdir?

4. 1.3) Dallar kimlerdir? (5. ayet)

5. 1.4) Bağcının görevi nedir? (2. ayet)

6. 2.1) Asma ve çubuk benzetmesi hakkında düşünün. Çubuk besinini nereden alıyor? Bu size İsa´yla ilişkiniz hakkında ne anlatıyor?

7. 2.2) Eğer çubuk meyve vermezse ona ne olur? (2. ayet) Eğer meyve verirse ne olur?

8. 2.3) Bir asma ya da ağaç budanırken yaşlı ya da ölü dallar kesilip atılır ki, yeni dallar daha iyi büyüsün ve daha çok meyve versin. Budama günlük hayatımızda neye karşılık geliyor?

9. 2.4) Bu budama bize daha çok meyve vermemiz için nasıl yardım eder?

10. 3.1) 4. ve 5. ayetleri tekrar okuyun. İsa´da kalmak ve O´nun bizde kalması ne anlama gelir?

11. 3.2) Eğer O´nda kalırsak hayatımızdan ne bekleyebiliriz?

12. 3.3) Çok meyve vermek sizce ne anlama geliyor? Meyveler hayatınızda nasıl görünürler?

13. 4.1) 6. ayeti okuyun. İsa kendisinde kalmayanların neye benzediğini söylüyor?

14. 4.2) Onlara ne olur?

15. 5.1) İsa 7. ayette ne vaadi veriyor?

16. 5.2) Bu vaadi almak için ne yapmalıyız?

17. 5.3) Sizce bunun anlamı nedir?

18. 6) 8. ayeti tekrar okuyun. Çok meyve vermemizin sonucu nedir?

19. Kendi hayatınız hakkında düşünmek için bir dakikanızı ayırın. İsa´yla yakın bir ilişki içinde mi büyüyorsunuz? O´nun hayatı tıpkı asmadan dallara akan, hayat veren bitki özü gibi her gün içinizden akıyor mu?

 

Eğer öyleyse iki tür meyve vermeyi bekleyebilirsiniz. Birinci tür meyve sizin kendi hayatınızda görülür.

Galatyalılar 5:22-23´ü okuyun. Bu ayetlerde sözü geçen Ruh´un meyvelerini sayın. Kişiliğinizdeki bu vasıflar hayatınız boyunca sürekli gelişirler.

İkinci tür meyve başkalarının hayatlarında ürün verecektir. Başkaları İsa´nın sizde nasıl yaşadığını gördüklerinde ve siz onlara İsa´nın sizin için yaptıklarını anlattığınızda bazıları İsa Mesih´e inanacaklardır. Her iki tür meyve de Tanrı´ya övgü getirecektir.

 

Yuhanna 15:9-17

9  ‹‹Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın.

10  Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi...

11 Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim.

12  Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.

13  Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.

14  Size buyurduklarımı yaparsanız, benim dostlarım olursunuz.

15  Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam'dan bütün işittiklerimi size bildirdim.

16  Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adımla Baba'dan ne dilerseniz size versin.

17 Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!››

7) Şimdi Yuhanna 15. bölüme geri dönüp 9-17 ayetlerini okuyun. Özellikle 10. ve 12. ayetlere bakın. Neler bizim İsa´da kalmamızı engelleyebilirler?

20. 8) 11. ayeti okuyun. İsa bizim hayatlarımızın neyle dolu olmasını arzu ediyor?