Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: İsa´nın yaşadığı zamanda yaşayıp O´nu görmeyi ve O´nunla yüzyüze konuşmayı istediğiniz oldu mu hiç? Bunun nasıl bir şey olabileceğini aklınızda canlandırmaya çalışın.

 

Yuhanna 14:15-18´i okuyun.

15  ‹‹Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz.

16-17  Ben de Baba'dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu'nu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

18  Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

 

1.1) Bu ayetleri tekrar okuyun. Eğer İsa´yı sever ve O´na itaat edersek bize ne yapacağını söylüyor? (16. ayet)

2. 1.2) Bu ayetlerde Kutsal Ruh için hangi iki isim kullanılıyor? Bu iki isme göre Kutsal Ruh bize ne yapacak?

3. 2.1) Dünya Kutsal Ruh´u neden kabul edemez?

4. 2.2) İsa’yı izleyenler neden dünyadan farklıdırlar?

5. 2.3) İsa öğrencilerine Kutsal Ruh´un şimdi onlar ile birlikte olduğunu söylemişti (ölümünden ve dirilmesinden önce). İsa Baba´ya döndükten sonra bu nasıl değişecekti? (17. ayet)

6. 3) 18. ayeti tekrar okuyun. Bu sizi nasıl teselli edip güçlendirir?

7. Şimdi Yuhanna 14:25-26´yi okuyun.

25  ‹‹Ben daha aranızdayken size bunları söyledim.

26  Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.

 

4.1) 26. ayet Baba, Oğul ve Kutsal Ruh´un nasıl birlikte çalıştıklarını anlamamıza biraz olsun yardım ediyor. Kutsal Ruh´u kim gönderiyor?

8. 4.2) Kutsal Ruh kimin adıyla gönderildi?

9. 4.3) Bu ayete göre Kutsal Ruh ne yapacak?

10. 4.4) İsa´nın öğrencilerinin İsa yeryüzünden ayrıldıktan sonra O´nun kendilerine öğrettiği her şeyi nasıl olup da hatırlayabildiklerine şaşırdığınız oldu mu hiç? Bu konuda Kutsal Ruh onlara nasıl yardım etti? (26. ayet)

11. 4.5) Kutsal Ruh´un size de Tanrı´nın gerçeklerini bilmeniz ve anlamanız için yardım edeceğine inanıyor musunuz?

12. Yuhanna 16:5-15´i okuyun.

5  ‹‹Şimdiyse beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki, içinizden hiçbiri bana, ‹Nereye gidiyorsun?› diye sormuyor.

6  Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle doldu.

7  Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim.

8  O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir:

9  Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler;

10  doğruluk konusunda, çünkü Baba'ya gidiyorum, artık beni görmeyeceksiniz;

11  yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor.

12  ‹‹Size daha çok söyleyeceklerim var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız.

13  Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek.

14  O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek.

15  Baba'nın nesi varsa benimdir. ‹Benim olandan alıp size bildirecek› dememin nedeni budur.

 

5.1) 5-7 ayetlerini tekrar okuyun. Öğrenciler neden kederliydiler?

13. 5.2) İsa neden gitmesinin iyi olacağını söyledi? (7. ayet)

14. 6.1) 8-11 ayetlerini tekrar okuyun. İsa Kutsal Ruh geldiğinde hangi üç şeyi herkese duyuracağını söylüyor?

15. 6.2) İsa´nın insan bedeninde yeryüzünde olmasındansa Kutsal Ruh´un bütün yeryüzüne dökülmesinin neden daha iyi olduğunu düşünün. İsa belli bir yer ve zamanla sınırlıydı. Kutsal Ruh´un işi bununla nasıl karşılaştırılabilir?

16. 7) 12. ayete göre İsa anlatmak istediği her şeyi öğrencilerine anlatmadı mı?

17. 8.1) 13. ayete bakın. İsa gittikten sonra gerçeği nasıl anlayabilirler? Bu onları aldatılmaktan nasıl koruyabilir?

18. 8.2) Kutsal Ruh (Gerçeğin Ruhu) ne yapacak? (13 ve 14. ayetler)

19. 9.1) 14. ve 15. ayetlerde Baba Tanrı´nın Oğul İsa´nın ve Kutsal Ruh´un tekrar isimlerinin geçtiğine dikkat edin. Bu Üçlü Birliğin birlikte ne güzel bir şekilde çalıştıklarına bakmak ve bu konuda kendi kendinize düşünmek için zaman ayırın.

Ruh Baba´ya ve Oğul´a nasıl bağımlıdır ve onlara nasıl zafer getirir? Baba Oğul´u nasıl onurlandırır? (15. ayet)

20. 9.2) Bu harika ilişkiden biz nasıl bir pay alabiliriz? (14 ve 15. ayetler)

21. 9.3) Tanrı bizden birbirimizle aynı türden bir ilişki içinde olmamızı ister mi?

22. 9.4) Eğer her gün Kutsal Ruh´a bağımlı olarak yaşasaydık, ilişkimiz nasıl daha iyi olurdu?

23. 10) Kutsal Ruh, İsa´ya iman edenlere ücretsiz olarak verilen bir hediyedir. Bu hediyesi nedeniyle Tanrı´ya şükretmek için biraz zaman ayırın. Tanrı´nın Ruhu´nun içimizde yaşamasının ne anlama geldiğini düşünün! Her gün O´nu rehberiniz, yardımcınız, yaşam kaynağınız ve sizi teselli eden kişi olması için hayatınıza davet ediyor musunuz?