Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Bir kişinin öcünü aldığı ve bunun öfke ve acılığın büyümesine yol açtığı bir olay biliyor musunuz? Sorun devam etmiş ve daha da kötüleşmiş miydi?

2. Matta 5:38-48´i okuyun.

38  ‹‹ ‹Göze göz, dişe diş› dendiğini duydunuz.

39  Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.

40  Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin.

41  Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün.

42  Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.››

43  ‹‹ ‹Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin› dendiğini duydunuz.

44  Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.

45  Öyle ki, göklerdeki Babanız'ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

46  Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu?

47  Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu?

48  Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.››

 

Bu ayetler belki de İsa´nın öğretişinin en zor ayetleridir. Hiç birimiz bu ayetlere itaat etmeyi kolay bulmayız!

 

O zamanki kültüre ait bir not: 38. ayete tekrar bakın. "Göze göz, dişe diş" ifadesi Levililer 24:19-20´den alınmıştır. "Kim komşusunu yaralarsa, kendisine de aynı şey yapılacaktır. Kırığa karşılık kırık, göze göz, dişe diş olmak üzere, ona ne yaptıysa kendisine de aynı şey yapılacaktır." Bu ayet, İsrail mahkemelerinde bir karar alınırken kullanılıyordu. Ceza suça eşdeğerde olmalıydı. Bu ayet hakimlere adilce ve suça eşdeğer bir karar almalarını öğretiyordu. Tanrı´nın Kutsal Sözü  kötülük yapanları cezalandırmanın devletin sorumluluğu olduğunu, fakat hakimlerin herkese aynı şekilde muamele etmeleri gerektiğini öğretir.

Fakat İsa´nın zamanındaki bazı insanlar kendilerine karşı yanlış davrananlardan öç almalarını haklı çıkarmak için bu yasayı kullanıyorlardı.

1) 39-40 ayetlerinde İsa bize karşı yanlış davranan birine nasıl davranmamız gerektiğini söylüyor? İsa´nın sözlerini nasıl özetlersiniz?

3. 2.1) Bazıları bu ayetleri şöyle anlıyor: Eğer birisi bize vurursa orada öylece durmalı ve bize vurulmasına izin vermeliyiz. Sizce bu İsa´nın buradaki sözlerinin gerçek anlamı olabilir mi? Sizce İsa ne demek istiyor?

4. 2.2) Bize yanlış yapan birine karşı yüreğimizin tutumu ne olmalı? (39. ayetin ilk kısmına bakın)

5. 3) 43-48 ayetlerini tekrar okuyun. 44. ayette genellikle söylenene zıt olarak İsa´nın yaptığı açıklamalar nelerdir? (43. ayet)

6. 4.1) Tanrı´nın iyi ve kötü olanlara karşı tutumu nasıldır? (45. ayet)

7. 4.2) Eğer düşmanlarımızı seversek bu bizi nasıl göksel Babamızın çocukları yapar?

8. 5.1) 46-48 ayetlerini tekrar okuyun. İsa bizi nasıl vergi görevlilerinden ve putperestlerden farklı olmaya çağırıyor?

9. 5.2) Bizim örneğimiz kimdir? (48. ayet)

10. Romalılar 12:17-20´yi okuyun.

17  Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin.

18  Mümkünse, elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın.

19  Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: ‹‹Rab diyor ki, ‹Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.› ››

20  Ama, ‹‹Düşmanın acıkmışsa doyur, Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.››

 

6.1) Eğer biri bize karşı kötülük ederse bu bize ona karşı kötülük etme hakkı verir mi?

11. 6.2) 17. ayete göre İsa´yı izleyenler kötülük etmeliler mi?

12. 7) 18. ayeti tekrar okuyun. Barış sağlayanlar olarak bizim sorumluluğumuz nedir?

13. 8.1) 19. ayeti tekrar okuyun. Bize kötülük yapan birine bunu ödetme sorumluluğu kimindir? Bizim birinden öç almamamız ve bunu Tanrı´ya bırakmamız neden önemlidir?

14. 8.2) Siz öç aldığınızda diğer kişinin tutumu ne olur? Bu nasıl sona erer?

15. 8.3) Tanrı´nın adil olduğuna ve er ya da geç her şeyi düzelteceğine inanıyor musunuz?

16. 20-21. ayetlere tekrar bakın.

20  Ama, ‹‹Düşmanın acıkmışsa doyur, Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.››

21  Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.

 

9.1) Öç almak yerine ne yapmalıyız?

17. 9.2) Eğer öç alırsak kim kazanır? İyi mi yoksa kötü mü? Kötü olanı nasıl yenebiliriz?

18. 10.1) Eğer biri sizi incitir ya da gücendirirse yüreğinizde intikam alma isteğinin oluşmasına izin veriyor musunuz?

19. Matta 5:43-48´de İsa´nın buyruklarına bakın.

43  ‹‹ ‹Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin› dendiğini duydunuz.

44  Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.

45  Öyle ki, göklerdeki Babanız'ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

46  Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu?

47  Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu?

48  Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.››

 

10.2) İnsanlar İsa´nın öğretişine itaat etselerdi toplum nasıl değişirdi?