Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: İkiyüzlülüğü nasıl tanımlarsınız? İkiyüzlü olan birine saygı duyabilir misiniz?

2. Luka 12:1-3´ü okuyun.

1  O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı: ‹‹Ferisiler'in mayasından -yani, ikiyüzlülükten- kaçının.

2  Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur.

3  Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır.

1.1) İsa neyin Ferisilerin Mayası olduğunu söylüyor?

3. 1.2) Sizce ikiyüzlülük bir toplulukta ya da toplumda nasıl maya gibi etki eder?

4. 2) İsa 2. ve 3. ayetlerde ikiyüzlüleri korkutucu bir şekilde uyarıyor. Bu uyarıları tekrar okuyun. Bu uyarılar ikiyüzlü birini neden korkuturdu?

5. Matta 23. bölümün tamamını okuyun.

1-2  Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi: ‹‹Din bilginleri ve Ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar.

3  Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin, ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar.

4  Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler, kendileriyse bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler.

5  ‹‹Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar.

6  Şölenlerde başköşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar.

7 Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini ‹Rabbî› diye çağırmalarından zevk duyarlar.

8  ‹‹Kimse sizi ‹Rabbî› diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz.

9  Yeryüzünde kimseye ‹Baba› demeyin. Çünkü tek Babanız var, O da göksel Baba'dır.

10  Kimse sizi ‹Önder› diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var, O da Mesih'tir.

11  Aranızda en üstün olan, ötekilerin hizmetkârı olsun.

12  Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.

13-14  ‹‹Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin Egemenliği'nin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz; ne kendiniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz!

15  ‹‹Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız.

16 ‹‹Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki, ‹Tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama tapınaktaki altın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.›

17  Budalalar, körler! Hangisi daha önemli, altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı?

18  Yine diyorsunuz ki, ‹Sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz, ama sunaktaki adağın üzerine ant içen, andını yerine getirmek zorundadır.›

19  Ey körler! Hangisi daha önemli, adak mı, adağı kutsal kılan sunak mı?

20  Öyleyse sunak üzerine ant içen, hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur.

21  Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak, hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur.

22  Gök üzerine ant içen, Tanrı'nın tahtı ve tahtta oturanın üzerine ant içmiş olur.

23 ‹‹Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal Yasa'nın daha önemli konularını -adaleti, merhameti, sadakati- ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi.

24  Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır, ama deveyi yutarsınız!

25  ‹‹Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur.

26  Ey kör Ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki, dıştan da temiz olsunlar.

27  ‹‹Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen, ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz.

28  Dıştan insanlara doğru görünürsünüz, ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz.

29  ‹‹Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız.

30  ‹Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik› diyorsunuz.

31  Böylece, peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz.

32  Haydi, atalarınızın başlattığı işi bitirin!

33  ‹‹Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız?

34  İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız.

35  Böylelikle, doğru kişi olan Habil'in kanından, tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar, yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız.

36  Size doğrusunu söyleyeyim, bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır.

37  ‹‹Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz.

38  Bakın, eviniz ıssız bırakılacak!

39  Size şunu söyleyeyim: ‹Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun!› diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.››

Dikkatlice okuyun ve İsa´nın konuşurken yüreğinde neler hissettiğini anlamaya çalışın.

 

3) Sizce İsa böyle azarlayıcı konuşurken neler hissediyordu?

6. 4.1) 2 ve 3. ayetleri tekrar okuyun. Başkalarına yapmalarını söylediğimiz şeyleri bizim yapmamız neden önemlidir? İnsanlar en çok neyi örnek alırlar? Bizim söylediklerimizi mi yoksa yaptıklarımızı mı?

7. 4.2) Eğer bildiklerimize göre yaşamıyorsak, Kutsal Kitap hakkında çok şey bilmek ne kadar değerlidir?

8. 5.1) 5. ayette İsa bize Ferisilerin bütün eylemlerinin arkasındaki temel nedeni açıklıyor. Bu nedir?

9. 5.2) Şimdi kendi hayatınız hakkında düşünün. İnsanlar tarafından görünmek için yaptığınız şeyler var mı? Hayatınızın ne kadarlık bir kısmını başkalarının sizin hakkınızda düşündüklerinden duyduğunuz korku denetliyor?

10. 6) Ferisiler, bilgili, yetkin ve hatasız kişiler olarak tanınmak istiyorlardı. 8-12 ayetlerine tekrar bakın. İsa’nın bu sözleri önemli görünmek konusundaki arzumuzu yenmemize nasıl yardım edebilir? Bu sözler bize Tanrı´nın ailesinde eşdeğerde bireyler olmaktan memnun olmamız için nasıl yardım edebilirler?

11. 7) 23-24 ayetlerini tekrar okuyun. Kendiniz hakkında düşünün. Çok küçük şeyler uğruna adaleti, merhameti ve imanı ihmal ettiğiniz oluyor mu? Diğer bir deyişle, birbirinize karşı gerçek bir sevgi ve ilgi göstermeniz dini uygulamaları harfi harfine uygulamanızdan daha önemli mi?

12. 8.1) Şimdi 27-28 ayetlerini tekrar okuyun. Ferisiler güzel dışsal görünümlerinin arkasında ikiyüzlülük ve zayıflık saklıyorlardı. Ferisilerin mayasından kendimizi korumamız için yapabileceğimiz şeyler ne olabilir?

13. 1.Yuhanna 1:5-10´a bakın.

5  Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O'nda hiç karanlık yoktur.

6  O'nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz.

7  Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.

8  Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.

9  Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

10  Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O'nun sözü içimizde olmaz.

(Bu Yuhanna´nın birinci mektubudur, müjde kitabı değil.)

8.2) Işıkta yürümek, Tanrı´ya günahlarımızı itiraf etmek ve diğerleri bizi içten ve dıştan nasıl temiz tutabilir?

14. 9.1) Şimdi Matta 23. bölüme geri dönün. 29. ayetten İsa´nın Ferisileri peygamberleri öldürdükleri için yaptığı azarlamaya kadar okuyun. Peygamberler Tanrı´nın halkını doğru yola döndürmek için gönderilmişlerdi ve çoğunlukla kabul etmesi zor ağır sözler söylüyorlardı – bu sözler insanların gururunu incitiyordu.

Ferisilerin peygamberleri öldürmelerinin sonucu nedir? (35. ayet)

15. 9.2) İmandaki kardeşlerimiz aracılığıyla hayatımıza giren ve bizi doğru yola yönlendiren sözleri kabul etmek bizim için önemli midir? Neden?

16. 10.1) 37-39 ayetlerini okuyun. İsa´nın halkı için yüreğinin derinliklerinde hissettiği arzu neydi?

17. 10.2) İsa´nın bu son sözleri, hayatınızdan bütün ikiyüzlülükleri atmak için sizi nasıl harekete geçiriyor?