Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Son derste İsa geri dönüşünün işaretlerinin ne olduğunu söylemişti?  (Cevabı hatırlayamıyorsanız önceki derse bir göz atın.) Zor zamanlar ve zulüm için nasıl hazır olabiliriz? Sahte peygamberlerin ayartmasından kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Bu derste daha çok İsa´nın ikinci gelişine hazır olmak konusuna değineceğiz. Beklerken ne yapmamız gerektiği ve davranışlarımızın nasıl olması gerektiği konusuna bakacağız.

 

Matta 24:36-51´i okuyun.

36  ‹‹O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez.

37  Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, İnsanoğlu'nun gelişinde de öyle olacak.

38  Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı.

39  Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu'nun gelişi de öyle olacak.

40  O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak.

41  Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak.

42  ‹‹Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbiniz'in geleceği günü bilemezsiniz.

43  Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez.

44 Bunun için siz de hazır olun! Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.

45  ‹‹Efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir?

46  Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

47  Size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak.

48-51  Ama o köle kötü olur da içinden, ‹Efendim gecikiyor› der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi, onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.››

1) 36. ayeti tekrar okuyun. İsa´nın ne zaman geri döneceğini sadece kim biliyor?

2. 2.1) 37-41 ayetlerini tekrar okuyun. İsa´nın geleceği zaman hangi anlamda Nuh´un zamanına benzeyecek? İnsanlar Nuh´un zamanında neyle meşguldüler?

3. 2.2) Yüz yıl boyunca insanlar Nuh´un gemiyi yapmasını seyrettiler, yine de bir tanesi bile tövbe etmedi. Sizce bugün dünyadaki insanların çoğu da aynen böyle mi? Yani yargının geldiğini farketmiyorlar mı?

4. 3) 2.Timoteyus 3:1-5´te Pavlus´un genç öğrencisi Timoteyus´a son günler hakkında neler yazdığını okuyun.

1  Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır.

2-3  İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar.

4-5  Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur.

Burada yazılanlar bugünkü insanlara uyuyor mu? Nasıl?

5. 4) Matta 24. bölüme geri dönün. 42-44 ayetlerine göre İsa´nın ne zaman geleceğini bilmediğimize göre nasıl davranmamız gerekiyor?

6. 5.1) 45-51 ayetlerindeki benzetmeyi tekrar okuyun. 45. ayette köleye hangi görev veriliyor?

7. 5.2) Eğer köle sadık ve bilge ise efendisi döndüğünde ne yapıyor olacak?

8. 5.3) Ödülü ne olacak?

9. 6.1) Eğer köle hayırsızsa ne yapar? (49. ayet)

10. 6.2) Efendisinin dönüşü konusunda tutumu nasıl olur? (48. ayet)

11. 7.1) Efendi hayırsız kölesini nasıl şaşkınlığa uğratacak? (50. ayet)

12. 7.2) Ödülü ne olacak? (51. ayet)

13. 7.3) Bizler 21. yüzyılda nasıl sadık ve bilge hizmetkarlar olabiliriz?

14. 2.Petrus 3. bölümde Petrus bize İsa´nın gelişini beklerken nasıl davranmamız gerektiği hakkında bir kaç öneride bulunuyor. 3. bölümün tamamını okuyun.

1  Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektubumda da bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım.

2  Öyle ki, kutsal peygamberlerin çok önceden söylediği sözleri ve Kurtarıcımız Rab'bin elçileriniz aracılığıyla verdiği buyruğu anımsayasınız.

3-4  Öncelikle şunu bilmelisiniz: Dünyanın son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türeyecek. Bunlar, ‹‹Rab'bin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor›› diyerek alay edecekler.

5  Ne var ki, göklerin çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla şekillendiğini bile bile unutuyorlar.

6  O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu.

7  Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor, tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar.

8  Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab'bin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir.

9 Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.

10  Ama Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek.

11-12  Her şey böylece yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek.

13 Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz.

14  Bunun için, sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin.

15  Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi, Rabbimiz'in sabrını kurtuluş fırsatı sayın.

16  Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, öbür Kutsal Yazılar'ı olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.

17  Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının.

18  Öte yandan Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek O'na yücelik olsun! Amin.

8.1) 3-7 ayetlerine tekrar bakın. Son günlerde alaycılar ne diyecekler? (3-4 ayetleri)

15. 8.2) Neyi unutuyorlar? (5-7 ayetleri)

16. 9.1) Tanrı´nın zaman kavramı bizimkinden nasıl farklı? (8-9 ayetleri)

17. 9.2) 9. ayetin son kısmına bakın. Tanrı neyi bekliyor?

18. 9.3) Bu O´nun bütün insanlara duyduğu sevgi hakkında ne anlatıyor?

19. 10.1) 10-13 ayetlerini tekrar okuyun. Rab´bin günü nasıl gelecek?

20. 10.2) Bu güne hazır olabilmek için ne yapmalıyız? (11. ve 14. ayetlere bakın.)

21. 11) 17-18 ayetlerinde Petrus´un bize nasıl yaşayacağımızı bilmemiz için verdiği son buyruklar nelerdir?