Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: İncil bize İsa Mesih´e inanan herkesin Kutsal Ruh aracılığıyla yeni bir yaşama doğduğunu söyler. Son ders Tanrı´nın bize vermeyi vaat ettiği Kutsal Ruh konusuna odaklanmıştı. Bu derste, sürekli Kutsal Ruh´la dolu olmak için bizim sorumluluğumuzun ne olduğuna bakacağız.

 

Bir arkadaşınızdan büyük bir iyilik yapmasını istemekten utanır mısınız bazen? Neden böyle zamanlarda bir şey istemeye çekiniriz?

2. Luka 11:5-13´ü okuyun.

5-7  Sonra şöyle dedi: ‹‹Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, ‹Arkadaş, bana üç ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok› derse, öbürü içerden, ‹Beni rahatsız etme! Kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem› der mi hiç?

8  Size şunu söyleyeyim, arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile, adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir.

9  ‹‹Ben size şunu söyleyeyim: Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

10  Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır.

11 ‹‹Aranızda hangi baba, ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir?

12  Ya da yumurta isterse ona akrep verir?

13  Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki Baba'nın, kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh'u vereceği çok daha kesin değil mi?››

 

1.1) Bu kişi günün hangi saatinde arkadaşının yardımını istemeye gitti? (5. ayet)

3. 1.2) Bu birinden iyilik istemeye gitmek için uygun bir zaman mıydı?

4. 2.1) Adam arkadaşından ne istedi? (5. ayet)

5. 2.2) Bu hediyeyle ne yapmak istedi? (6. ayet)

6. 3) İsa bu arkadaşın ekmeği arkadaşlık nedeniyle vermese bile başka bir sebeple vereceğini söyledi. Ekmeği neden verirdi? (8. ayet)

7. 4.1) İsa bu benzetmeyi anlatarak neye işaret etmişti? (9. ayet) İsa dileyin, arayın, kapıyı çalın derken ne demek istiyor?

8. 4.2) İnsanlar dilediklerinde, aradıklarında ve kapıyı çaldıklarında ne olur? (10. ayet)

9. 4.3) Bir şeye ihtiyacımız olduğunda Tanrı´ya gitmekten neden korkarız?

10. 4.4) Bir sorununuz olduğunda Tanrı´dan cesaretle size yardım etmesini istediniz mi hiç?

11. 5.1) Dünyasal babalar çocuklarına nasıl hediyeler verirler? (11-12. ayetler)

12. 5.2) İsa dünyasal babaların kişiliği hakkında ne der? (13. ayet)

13. 5.3) 13. ayeti tekrar yavaşça okuyun. Sizce İsa bizim,  göksel Babamızın dünyasal babalardan kat kat daha fazlasını vereceğini bilmemizi neden istiyor?

14. 6.1) Göksel Baba hangi iyi hediyeyi verir? (13. ayet) Bunu kime verir?

15. 6.2) Kutsal Ruh hediyesi size bedelsiz verilen bir hediye mi? Neden?

16. Şimdi Yuhanna 4:4-15´i okuyalım.

4  Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu.

5 Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı.

6  Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa, yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat on iki sularıydı.

7  Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, ‹‹Bana su ver, içeyim›› dedi.

8  İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi.

9  Samiriyeli kadın, ‹‹Sen Yahudi'sin, bense Samiriyeli bir kadınım›› dedi, ‹‹Nasıl olur da benden su istersin?›› Çünkü Yahudiler'in Samiriyeliler'le ilişkileri yoktur.

10  İsa kadına şu yanıtı verdi: ‹‹Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana, ‹Bana su ver, içeyim› diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O'ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.››

11  Kadın, ‹‹Efendim›› dedi, ‹‹Su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın?

12  Sen, bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün?››

13  İsa şöyle yanıt verdi: ‹‹Bu sudan her içen yine susayacak.

14  Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.››

15  Kadın, ‹‹Efendim›› dedi, ‹‹Bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım, ne de su çekmek için buraya kadar geleyim.››

 

7.1) İsa kuyunun başındaki kadından biraz su istiyor. 10. ayete tekrar bakın. Eğer kadın İsa´nın kim olduğunu bilseydi ne yapardı?

17. 7.2) İsa´nın verdiği su, onu içen kişinin içinde ne oluyor? (14. ayet)

18. 7.3) İnsanlar neden kaynağından taze su içmek için yol kenarında dururlar?

19. 8) Serin kaynak suyu hangi anlamda Kutsal Ruh´a benziyor?

20. Yuhanna 7:37-39´u okuyun.

37  Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: ‹‹Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin.

38  Kutsal Yazı'da dendiği gibi, bana iman edenin ‹içinden diri su ırmakları akacaktır.› ››

39  Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh'la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.

 

9.1) İsa aynı benzetmeyi burada da kullanıyor. 39. ayet İsa´nın ne hakkında konuştuğunu çok iyi açıklar. Diri sudan bahsederken ne demek istiyor?

21. 9.2) Susamış olan biri ne yapmalıdır? (37. ayet)

22. 9.3) Tanrı´yla her gün yürümeye susuyor musunuz? Sonsuza dek sürecek bir umut ve sevinç kaynağı bulmayı arzuluyor musunuz?

23. 9.4) Kutsal Ruh´un verdiği tazelikle Tanrı´yla yürümek ister misiniz?

24. Efeslilere 5:15-29´yi okuyun.

15 Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın.

16  Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür.

17  Bunun için akılsız olmayın, Rab'bin isteğinin ne olduğunu anlayın.

18  Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolun:

19  Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun;

20  durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin;

21 Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.

22  Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.

23  Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

24  Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.

25  Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.

26  Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti.

27  Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır.

28  Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever.

29  Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi.

 

10.1) 18. ayeti tekrar okuyun. İnsanların sarhoş olmalarının nedenleri nelerdir?

25. 10.2) Tanrı bizden neden, örneğin mutlu olmak için, alkol ve uyuşturuculara bağlanmak yerine Kutsal Ruh´la dolmamızı istiyor?

26. 11.1) Pavlus zaten Kutsal Ruh´u almış olan imanlılara sesleniyordu. Yine de onlara "Kutsal Ruh´la dolmalarını" buyurdu. (18. ayet) Diri suyun bizi doldurmadığı, içimizden akıp gittiği bir imanlı hayatı yaşamamız mümkün müdür?

27. 11.2) Kutsal Ruh´la nasıl sürekli olarak dolu olabiliriz? Doğru olanı işaretleyin.

 

I. Yaşamımızda farkında olarak işlediğimiz tüm günahları…

28. II. Kendimizi tümüyle…

29. III. Mesih’in Sözü’nün…

30. IV. Benliğimizden…

31. 12) 19-20 ayetleri yüreğimizde her zaman Tanrı´ya şükretmemiz, tapınmamız ve ilahi söylememiz hakkındadır. Tanrı´ya sürekli tapınma ve şükretme Kutsal Ruh´la her zaman dolu olmamıza nasıl yardım edebilir?