Bir Sayfa Seçin

1. III. VAFTİZ OLUN

 

"Petrus onları şöyle yanıtladı: ´Günahlarınızdan dönün ve günahlarınızın bağışlanması için her biriniz İsa Mesih´in adıyla vaftiz edilsin. Böylece Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. ´" (Elçilerin İşleri 2:38)

Dünyada her yıl milyonlarca yeni imanlı İsa Mesih´in adıyla vaftiz edilir. İsa bütün imanlıların vaftiz suyuna girmesini buyurdu.

Fakat neden? Suyla vaftiz olmak ne demek?

Bu bölümde su vaftizi hakkında ve İsa´nın  bizim için yaptığı daha hayret verici bir vaftiz – Kutsal Ruh´la vaftiz – hakkında bir çok ders bulacaksınız. İmanlıların İsa´nın Kutsal Ruh hakkında ne dediğini öğrenmeleri çok önemlidir. İsa bize Kutsal Ruhu´nu O´nun için ve O´nun tanıkları olarak yaşarken bize güç vermesi için gönderdi.

İncil imanlılara bunun hakkında açıklamalar yapar ki, imanlılar cahil kalmasınlar. İsa sizden her gün O´nun hayatının doluluğuyla yaşamanızı istiyor.

Bu bölümdeki dersleri öğrenin ve İsa´ya itaat edin. Bambaşka birisi olacaksınız.

 

 

13. Suyla Vaftiz Olun ve Yeni Bir Hayatı Yaşayın!

1. Bölüm: Vaftizci Yahya’nın Tövbe Vaftizi

 

Açılış Sorusu: İsa dünyadaki bütün imanlıların vaftiz olmalarını buyurdu. Hiç daha önce bir vaftiz olayına tanık oldunuz mu?

2. Luka 3:1-20´yi okuyun.

1  Sezar Tiberius'un egemenliğinin on beşinci yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus valilik yapıyordu. Celile'yi Hirodes, İtureya ve Trahonitis bölgesini Hirodes'in kardeşi Filipus, Avilini'yi Lisanias yönetiyordu.

2  Hanan ile Kayafa başkâhinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya seslendi.

3  O da Şeria Irmağı'nın çevresindeki bütün bölgeyi dolaşarak insanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı.

4  Nitekim Peygamber Yeşaya'nın sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır: ‹‹Çölde haykıran, ‹Rab'bin yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin› diye sesleniyor.

5  ‹Her vadi doldurulacak, Her dağ ve her tepe alçaltılacak. Dolambaçlı yollar doğrultulacak, Engebeli yollar düzleştirilecek.

6  Ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir.› ››

7  Yahya, vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi: ‹‹Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı?

8  Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin! Kendi kendinize, ‹Biz İbrahim'in soyundanız› demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir.

9  Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır.››

10  Halk ona, ‹‹Öyleyse biz ne yapalım?›› diye sordu.

11  Yahya onlara, ‹‹İki mintanı olan birini mintanı olmayana versin; yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın›› yanıtını verdi.

12  Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek, ‹‹Öğretmenimiz, biz ne yapalım?›› dediler.

13  Yahya, ‹‹Size buyrulandan çok vergi almayın›› dedi.

14  Bazı askerler de, ‹‹Ya biz ne yapalım?›› diye sordular. O da, ‹‹Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın›› dedi, ‹‹Ücretinizle yetinin.››

15  Halk umut içinde bekliyordu. Yahya'yla ilgili olarak herkesin aklında, ‹‹Acaba Mesih bu mu?›› sorusu vardı.

16  Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi: ‹‹Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.

17  Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak.››

18  Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, Müjde'yi duyuruyordu.

19-20  Ne var ki bölgenin kralı Hirodes, kardeşinin karısı Hirodiya'yla ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak kötülüklerine bir yenisini ekledi.

 

1.1) Dördüncü ayet Vaftizci Yahya´nın İsa´nın gelişi için yolu hazırladığını anlatıyor. Bunu nasıl yaptı? (3. ayet)

3. 1.2) Günahların bağışlanması için tövbe etme anlamında vaftiz olmak sizce ne demek?

4. 2) Markos 1:4-5´te Yahya´ya giden kalabalığın vaftiz olduklarında günahlarını itiraf ettiklerini okuyoruz. Bir çok insan tıpkı Adem ve Havva´nın yaptığı gibi günahlarını itiraf etmek yerine saklamayı tercih eder. Günahlarımızı itiraf etmek neden önemlidir?

5. 3.1) Yahya İsrail halkına sert sözlerle mi yoksa yumuşak sözlerle mi vaaz etti? İnsanlara nasıl hitap etti? (7. ayeti tekrar okuyun) Neyin geleceğini söyledi? (7. ayet)

6. 3.2) Sizce insanların çoğu Tanrı´nın gazabının geleceğine aldırıyor mu?

7. 3.3) Sizin fikrinize göre Tanrı´yı bu dünyada neler öfkelendiriyor?

8. 4.1) İsrail halkı İbrahim´in soyundandır ve bununla gurur duyarlar. Yahudi olmanın kendilerini Tanrı´nın gözünde doğru kılacağına inanıyorlardı. Yahya onlara bu konuda ne dedi? (8. ayeti tekrar okuyun) Yahya´ya göre onların milliyeti onları Tanrı´nın gözünde özel kılıyor mu?

9. 4.2) Bizim milliyetimiz ya da içine doğduğumuz din bizi Tanrı´nın gözünde doğru kılar mı?

10. 5) Yahya iyi meyve vermeyen ağaçlar hakkında konuşmuştu. Bu ağaçlara ne olacak? (9. ayet)

11. 6.1) 10-14 ayetlerini tekrar okuyun. Kendisine iyi meyve vermek için ne yapmaları gerektiğini soran kişilere Yahya ne tavsiye etti?

I. Öyleyse biz ne yapalım? diye soranlara...

12. II. Vaftiz olmaya gelen vergi görevlilerine...

13. III. Askerlere...

14. 6.2) Yahya´nın bu ayetlerde bahsettiği iyi meyveyi veren kişilere bugünün toplumunda ne olurdu?

15. 7) 15. ayeti tekrar okuyun. İnsanlar Yahya´nın Mesih olması gerektiğini düşünüyorlardı. Mesih, Yahudi halkının beklediği Kurtarıcı´ydı. Tanrı peygamberler aracılığıyla O´nun geleceğine söz vermişti.

16. ayeti tekrar okuyun. Yahya kendisinden daha güçlü olan birinin geleceğini söyledi. O farklı bir şekilde vaftiz edecekti. Kimin hakkında konuşuyordu? Bu kişi nasıl bir vaftiz getirecekti? Yahya´nın kimin hakkında konuştuğunu biliyor musunuz? (Başka bir derste Kutsal Ruh´la vaftiz konusunu daha ayrıntılı ele alacağız.)

16. 8.1) 17-18 ayetlerini tekrar okuyun. Yahya´nın bahsettiği buğday sizce nedir? Saman nedir?

I.Buğday...

17. II. Saman...

18. 8.2) 17. ayet yargı hakkında nasıl bir resim sunuyor?

19. 8.3) 18. ayete bakın. Yahya´nın sözleri hangi anlamda iyi haber idi?

20.  

9) Markos 1:4-5 ayetlerini tekrar okuyun. Yahya´nın vaaz ettiği yeni haberi duymak için kalabalık insan grubu Yahya´ya gidiyor ve vaftiz oluyorlardı. Bu vaftiz, günahlardan tövbe etmenin ve Tanrı´nın bağışlamasına iman etmenin toplumda gösterilmesi idi ve yeni bir hayatın başlangıcına işaret ediyordu.

Fakat Yahya´nın vaftizi sadece bir başlangıçtı. Aşağı yukarı aynı zamanda İsa üç yıl sürecek olan hizmetine başlamıştı. Üç yıl hizmet ettikten sonra ölecek, ölümden dirilecek ve göğe yükselecekti. Bu olaylardan sonra vaftiz artık sadece tövbe etmenin bir işareti değildi. Bu ayrıca İsa´nın günahlarımız için bedelödediğine iman etmenin de bir işaretiydi. Bu dersin ikinci bölümünde bu konuya daha fazla bakacağız.

 

Siz vaftiz oldunuz mu? Eğer olmadıysanız, İsa´ya itaat etmenin önemli bir adımı sayılan bu adımı atmaya hazır mısınız?