Bir Sayfa Seçin

Uncategorized

1. 14. Suyla Vaftiz Olun ve Yeni Bir Hayatı Yaşayın!

2. Bölüm: İsa’nın Adıyla Vaftiz Olun

 

Açılış Sorusu: Bu dersin birinci bölümünden Vaftizci Yahya hakkında neler hatırlıyorsunuz? Yahya gelecek olan Mesih´in yolunu nasıl hazırlamıştı?

2. Neden vaftiz olmam gerekiyor?

İsa´ya kurtarıcısı olarak iman edenler vaftiz olmalıdırlar, çünkü İsa böyle buyurdu.

 

Matta 28:18-20´yi okuyun.

18  İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ‹‹Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

19  Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin;

20  size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.››

 

1.1) Bu, İsa´nın öğrencilerine göğe alınmadan önce söylediği son şeydi. 19-20. ayetleri tekrar okuyun. İsa kendisi gittikten sonra öğrencilerinin ne yapmaları gerektiğini söyledi? Öğrenciler başkalarını İsa’nın öğrencisi yaptıklarında onlarla birlikte ne yapmaları gerekiyordu? (Önce 19. sonra 20. ayete bakın)

3. 1.2) Yeni imanlılar kimin adıyla vaftiz edilmeliydiler?

4. Elçilerin İşleri 2:37-41´i okuyun.

37  Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, ‹‹Kardeşler, ne yapmalıyız?›› diye sordular.

38  Petrus onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.

39  Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rab'bin çağıracağı herkes için geçerlidir.››

40  Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. ‹‹Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!›› diye yalvardı.

41  Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı.

 

2.1) Önemli bir Yahudi bayramı olan Pentikost gününde Petrus büyük bir kalabalığa İsa hakkında vaaz veriyordu. Petrus kalabalığın ne yapması gerektiğini anlattı? (38. ayete bakın)

5. 2.2) O gün kaç kişi itaat etti ve imanlı topluluğuna katıldı?

6. 2.3) Bazıları vaftize hazır olmadan önce uzun yıllar imanlı olmak ve imanda çok güçlü olmak gerektiğini düşünürler. Elçilerin İşleri´nde okuduğumuz bu kısımda insanlar iman ettikten ne kadar kısa zaman sonra vaftiz oldular?

7. Vaftizin anlamı nedir?

Romalılar 6:1-4´ü okuyun.

1  Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim?

2  Kesinlikle hayır! Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız?

3  Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O'nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz?

4  Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.

 

3.1) Pavlus imanlılara Roma´dan yazıyor. İnsanlar vaftiz olduklarında bunun ne anlama geldiğini söylüyor?

8. 3.2) Üçüncü ve dördüncü ayetleri tekrar okuyun ve onları dikkatlice çalışın. Vaftiz İsa´nın ölümünde ve ölümden dirilmesinde O´nunla birlik olduğumuzu nasıl gösterir?

9. 4) Vaftizde tamamen suyun içine girmemiz neyi simgeler? Suyun içinden tekrar çıkmamız neyi simgeler?

I.Suyun içine girmemiz...

10. II. Suyun içinden çıkmamız...

11. 5-7 ayetlerini okuyun.

5  Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleştiysek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz.

6  Artık günaha kölelik etmeyelim diye, günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaradılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz.

7  Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır.

 

5) Vaftiz olduğumuzda hangi iki yolla Mesih ile birleşiriz? (5. ayet)

12. 6.1) Altıncı ayete göre Mesih´le birlikte çarmıha gerilen şey nedir?

13. 6.2) Bu, yeni hayatı yaşamamız için bizi nasıl özgür kılar?

14. 8-11 ayetlerini okuyun.

8  Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz.

9  Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz.

10  O'nun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir.

11  Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.

 

7.1) Pavlus günahlarından özgür olmak isteyenlere hangi harika haberi veriyor?

15. 7.2) "Mesih İsa’da Tanrı karşısında diri kişiler" olmamız ne demektir?

16. 11-14 ayetlerini okuyun.

11  Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.

12  Bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin.

13 Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın; bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun.

14  Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa'nın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız.

 

8) Bir kere vaftiz olup Mesih ile özdeşleştikse bu bir daha asla günah işlemek için ayartılmayağız mı demek?

17. Efeslilere 4:4-6´yi okuyun.

4-6  Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

 

9) Vaftiz bizi bütün dünyadaki İsa Mesih imanlılarıyla nasıl birleştirir?

18. 10.1) Rab´bin suda vaftiz olma buyruğuna itaat ettiniz mi?

19. 10.2) Vaftizin Mesih´teki yeni yaşamınızın başlangıcını simgelediğini bu derslerde görebiliyor musunuz?