Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: İsa şöyle dedi: "Vermek almaktan daha büyük mutluluktur." (Elçilerin İşleri 20:35) Buna inanıyor musunuz?

2. Markos 10:17-31´i okuyun.

17  İsa yola çıkarken, biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp O'na, ‹‹İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?›› diye sordu.

18  İsa, ‹‹Bana neden iyi diyorsun?›› dedi. ‹‹İyi olan yalnız biri var, O da Tanrı'dır.

19  O'nun buyruklarını biliyorsun: ‹Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin.› ››

20  Adam, ‹‹Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum›› dedi.

21  Ona sevgiyle bakan İsa, ‹‹Bir eksiğin var›› dedi. ‹‹Git neyin varsa sat, parasını yoksullara ver; böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle.››

22  Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı, üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.

23  İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, ‹‹Varlıklı kişilerin Tanrı Egemenliği'ne girmesi ne güç olacak!›› dedi.

24  Öğrenciler O'nun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, ‹‹Çocuklar›› dedi, ‹‹Tanrı'nın Egemenliği'ne girmek ne güçtür!

25  Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği'ne girmesinden daha kolaydır.››

26  Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, ‹‹Öyleyse kim kurtulabilir?›› diyorlardı.

27  İsa onlara bakarak, ‹‹İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür›› dedi.

28  Petrus O'na, ‹‹Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik›› demeye başladı.

29-30  ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim›› dedi İsa, ‹‹Benim ve Müjde'nin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.

31  Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.››

 

1.1) 17. ayeti tekrar okuyun. Adam İsa´ya ne sordu?

3. 1.2) İsa´ya nasıl geldiğine dikkat edin. Sizce bu neyi gösteriyor?

4. 2.1) 18-20 ayetlerini okuyun. İsa kendisine iyi diyen adama ne öneriyor?

5. 2.2) Daha sonra İsa Eski Ahit´te Musa´ya verilmiş olan emirlerin bir kaçını sıralıyor. Bunlar yasanın tamamı değildir, ama İsa´nın konuştuğu konuya uygun verilebilecek örneklerdir. Adamın cevabı nedir?

6. 3.1) Şimdi 21. ayeti okuyun. İsa adama karşı ne hissediyor?

7. 3.2) Adam gençliğinden beri bu buyrukların hepsini yerine getirdiyse, neden hala bir eksiği vardı?

8. 4.1) İsa ona neden her şeyini satıp yoksullara vermesi gerektiğini söyledi? (21. ayet)

9. 4.2) 21. ayette İsa ona ne yapmasını söylüyor?

10. 4.3) 22. ayeti okuyun. Adam İsa´nın sözlerine nasıl karşılık veriyor?

11. Matta 6. bölüme geri dönün ve 19-21 ayetlerini okuyun.

19 Hirodiya bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı; onu öldürtmek istiyor, ama başaramıyordu.

20  Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Hirodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu.

21  Ne var ki, Hirodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu.

 

5.1) Eğer bu adamın hazinesi gökte olsaydı, yüreği nerede olurdu?

12. 5.2) Eğer yüreği gökte olsaydı, dünyasal servetinden vazgeçmesi zor olur muydu?

13. 5.3) Sizce bu adamın yüreği neredeydi?

14. Markos 10:23-27' okuyun.

23  İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine, ‹‹Varlıklı kişilerin Tanrı Egemenliği'ne girmesi ne güç olacak!›› dedi.

24  Öğrenciler O'nun sözlerine şaştılar. Ama İsa onlara yine, ‹‹Çocuklar›› dedi, ‹‹Tanrı'nın Egemenliği'ne girmek ne güçtür!

25  Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği'ne girmesinden daha kolaydır.››

26  Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, ‹‹Öyleyse kim kurtulabilir?›› diyorlardı.

27  İsa onlara bakarak, ‹‹İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür›› dedi.

 

6) Markos 10:23-27' de İsa´nın öğrencileriyle yaptığı konuşmayı tekrar okuyun. Sizce İsa neden zenginlerin Tanrı´nın egemenliğine girmesinin zor olduğunu söylüyor? (23. ayet)

15. 7) İsa 24. ve 25. ayetlerde ne demek istediğini daha iyi anlatmak için abartı yapıyor. Eğer Kutsal Kitap´ınızda 24. ayetle ilgili bir dipnot varsa bunu da okuyun.

Şimdi İsa´nın sözlerini daha iyi anlamak için Matta 6:24´ü okuyun. Çok paraya sahip olmak insanların Tanrı´ya tam bir yürekle hizmet etmelerini nasıl engeller?

16. 8.1) Markos 10: 26-27 ayetlerine tekrar bakın. Öğrencilerin çok cesaretleri kırılıyor. Belki de zengin ve önemli kişiler kurtulamazlarsa, hiç kimsenin kurtulamayacağını düşünüyorlar.

İsa onlara 27. ayette ne cevap veriyor?

17. 8.2) İster zengin ister yoksul olalım, bizlerden biri kendini kurtarabilir mi?

18. 9.1) Sizce bir insanın çok az paraya sahip olup, yine de Tanrı yerine paraya hizmet etmeye devam etmesi mümkün müdür?

19. 1. Timoteyus 6:6-10´a geri dönün.

6  Oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır.

7  Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz.

8  Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz.

9  Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar.

10  Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler.

 

9.2) 6. ayette bahsedilen büyük kazanç nedir?

20. 9.3) Varlıklı olmaya özenenlere ne oluyor? (9. ayet)

21. 10.1) 10. ayete göre bütün kötülüğün kökeni nedir?

22. 10.2) Bu, paraya sahip olmak kötü bir şeydir anlamına mı geliyor? Sorun para mıdır, yoksa sorun paraya sahip olmak isteyen kişinin yüreğinde midir?

23. Filipililer 4:10-13 ayetlerine bakın.

10  Bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için Rab'de çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz, ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı.

11  Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim.

12  Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim.

13  Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.

 

11.1) 12. ayette Pavlus hangi sırrı öğrendiğini söylüyor?

24. 11.2) Bu şekilde yaşamak için gücü nereden bulmuş? (13. ayet)

25. Markos 10. bölüme geri dönün ve 28-31 ayetlerini okuyun.

28  Petrus O'na, ‹‹Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik›› demeye başladı.

29-30  ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim›› dedi İsa, ‹‹Benim ve Müjde'nin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.

31  Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.››

 

12.1) Petrus İsa´ya ne diyor?

26. 12.2) İsa Petrus´a geride bıraktıklarına karşılık ne kazanacaklarını söylüyor?

27. 13.1) Bu Kutsal Yazılara çalışırken Tanrı sizin hayatınız hakkında yüreğinize bir şey söyledi mi?

28. 13.2) Sizin hayatınız para sevgisinden uzak mı?

29. 13.3) Her durumda memnun olmanın sırrı nedir?

30. 14.1) İsa zengin adama sahip olduğu her şeyi satıp dağıtmasını söyledi. Sizce para sevgisinden uzak yaşamak için vermek bize nasıl yardım eder?