Bir Sayfa Seçin

1. Açılış Sorusu: Sizce Tanrı herkese bir yetenek (bir beceri ya da armağan) verdi mi? Sizce size hangi yetenekler verildi? Bu konuda düşünmek için zaman ayırın.

 

Matta 25:14-30´u okuyun.

14  ‹‹Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer.

15  ‹‹Adam, her birinin yeteneğine göre, birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı.

16  Beş talant alan, hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı.

17  İki talant alan da iki talant daha kazandı.

18  Bir talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendisinin parasını sakladı.

19  ‹‹Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu.

20  Beş talant alan gelip beş talant daha getirdi, ‹Efendimiz› dedi, ‹Bana beş talant emanet etmiştin; bak, beş talant daha kazandım.›

21 ‹‹Efendisi ona, ‹Aferin, iyi ve güvenilir köle!› dedi. ‹Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!›

22  ‹‹İki talant alan da geldi, ‹Efendimiz› dedi, ‹Bana iki talant emanet etmiştin; bak, iki talant daha kazandım.›

23  ‹‹Efendisi ona, ‹Aferin, iyi ve güvenilir köle!› dedi. ‹Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl!›

24  ‹‹Sonra bir talant alan geldi, ‹Efendimiz› dedi, ‹Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin.

25  Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte, al paranı!›

26-27  ‹‹Efendisi ona şu karşılığı verdi: ‹Kötü ve tembel köle! Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım...

28  Haydi, elindeki talantı alın, on talantı olana verin!

29  Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak.

30  Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.› ››

1.1) Bu benzetmede uşaklara servet emanet ediliyor. Bu servet kimin?

2. 1.2) 15. ayeti tekrar okuyun. Burada efendinin her birinin yeteneğine göre verdiği yazılıdır. Sizce efendinin bazı uşaklarından diğer uşaklarına göre daha fazla beklentisi mi var?

3. 1.3) Neden böyle düşünüyorsunuz?

4. 2.1) Bu bölümde talant para demek. Her bir talant yaklaşık 1000 Dolar değerindeydi. Günümüzde burada sözü geçen talantın  bir şey olduğunu düşünürüz. Talantın genellikle ne olduğunu düşünürüz?

5. 2.2) Sizce talant hem bir yetenek hem de Tanrı´nın bizi maddi olarak bereketlemesi anlamına mı gelir?

6. 2.3) 16-17 ayetlerini tekrar okuyun. Eğer burada sözü geçen talantların bir yenetek ya da armağan olduğunu düşünüyorsak, bunlar Tanrı´nın egemenliği için nasıl kullanılabilirler?

7. 3.1) Uzun bir süre sonra efendi geri dönüp altınlarının sayımını yapmak için uşaklarını çağırıyor.

Birinci uşak efendisine kaç talant getiriyor? (20. ayet)

8. 3.2) Efendisi uşağını nasıl tanımlıyor? (21. ayet)

9. 3.3) Uşağın yeni konumu eski konumuna kıyasla nasıldır?

10. 4.1) 22-23 ayetlerini okuyun. İkinci uşak efendisine kaç talant sundu?

11. 4.2) Efendinin 23. ayetteki yanıtına dikkat edin. 21. ayette ilk kölesine verdiği karşılıkla kıyaslanırsa bu uşağa verdiği karşılık nasıldır?

12. 4.3) Efendi için hangisi daha önemliydi?  Kazanılan paranın miktarı mı, yoksa uşağın sadık çalışması mı?

13. 4.4) Her iki uşak da efendileriyle hangi düzeyde yeni bir ilişkiye layık görüldüler? (21. ve 23. ayetler)

14. 5.1) 24-25 ayetlerini tekrar okuyun. Üçüncü uşak efendisini nasıl tanımlıyor? (24. ayet)

15. 5.2) Uşak talantını neden gömmüştü?

16. 5.3) Eğer Tanrı´nın acımasız ve öfkeli olduğunu düşünürsek, bu bizim korkup Tanrı´nın bize verdiklerini kullanmamızı nasıl engeller?

17. 5.4) Kutsal Yazılar, İsa bizim için öldüğü için Tanrı´nın bizi sevdiğini ve bizi kabul ettiğini açıkça beyan eder. Eğer buna inanmazsak Tanrı´yla olan ilişkimiz nasıl bu üçüncü uşağınkine benzer?

1. Yuhanna 4:16-18´e bakın.

16  Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.

17  Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa, biz de bu dünyada öyleyiz.

18  Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır.

18. 6.1) Efendi 26. ve 30. ayetlerde üçüncü uşağı tanımlamak için hangi sözleri kullanıyor?

19. 6.2) Neden bu uşağın cezasının bu kadar sert olduğunu düşünüyorsunuz? (28-30 ayetleri)