Bir Sayfa Seçin

1. "İsa şöyle dedi: ´Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.´" (Yuhanna 13:34)

 

Açılış Sorusu: Bu ayet hakkında biraz düşünün.

A.S.1)  İsa onlara nasıl o zamana kadar gördüklerinden daha büyük ve yeni bir sevgi örneği göstermişti?

2. A.S.2) İsa öğrencilerine hangi yollarla sevgiyi göstermişti? (Yuhanna 10:14 ve Yuhanna 13:12-15´e bakın)

3. A.S.3) Bu ayetler bize birbirimizi sevmeyi öğrenmek için nasıl yardım edebilir?

4. Yuhanna 17:20-23´ü okuyun.

20-21  ‹‹Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin.

22  Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar.

23  Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın.

 

1) Yuhanna 17´de İsa´nın çarmıha gerilmeden önceki gece ettiği dualar vardır. 20-23 ayetlerinde nerede ve hangi zamanda yaşarsa yaşasın kendisine iman eden herkes için dua ediyor. Bu duaya biz de dahiliz! İsa´nın bütün imanlılar için arzuladığı temel şey nedir?

5. 2.1) 21. ayeti tekrar okuyun. İsa imanlılar arasında olmasını istediği türde birliği tanımlamak için nasıl bir örnek veriyor? (Bunu benzer kelimelerle 22. ve 23. ayetlerde tekrarlıyor.)

6. 2.2) Birbirimizle olan ilişkimizde Baba ve Oğul ilişkisindeki gibi bir birliğe ihtiyaç duyarız. Bu birliğin özellikleri nelerdir? (Yuhanna 5:20 ve Yuhanna 8:29 ve 49-50 ayetlerine bakın.)

7. 20  Çünkü Baba Oğul'u sever ve yaptıklarının hepsini O'na gösterir. Şaşasınız diye O'na bunlardan daha büyük işler de gösterecektir.

29  Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O'nu hoşnut edeni yaparım.››

50  Ben kendimi yüceltmek istemiyorum, ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır.

 

3.1) 21. ve 23. ayetlerde İsa neden bizim de birliği isteyip bunun için dua etmemiz gerektiğine dair iki önemli sebep söyler. Bu iki sebep nedir?

8. 3.2) Bizim bütün diğer imanlılarla olan birliğimiz neden İsa´nın Tanrı tarafından gönderildiğine dair güçlü bir tanıklıktır?

9. Yuhanna 3:22-30´u okuyun.

22  Bundan sonra İsa'yla öğrencileri Yahudiye diyarına gittiler. İsa onlarla birlikte orada bir süre kalarak vaftiz etti.

23  Yahya da Salim yakınındaki Aynon'da vaftiz ediyordu. Çünkü orada bol su vardı. İnsanlar gelip vaftiz oluyorlardı.

24  Yahya henüz hapse atılmamıştı.

25  O sıralarda Yahya'nın öğrencileriyle bir Yahudi arasında temizlenme konusunda bir tartışma çıktı.

26  Öğrencileri Yahya'ya gelerek, ‹‹Rabbî›› dediler, ‹‹Şeria Irmağı'nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte O vaftiz ediyor, herkes de O'na gidiyor.››

27  Yahya şöyle yanıt verdi: ‹‹İnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz.

28  ‹Ben Mesih değilim, ama O'nun öncüsü olarak gönderildim› dediğime siz kendiniz tanıksınız.

29  Gelin kiminse, güvey odur. Ama güveyin yanında duran ve onu dinleyen dostu onun sesini işitince çok sevinir. İşte benim sevincim böylece tamamlandı.

30  O büyümeli, bense küçülmeliyim.››

 

4) Yahya´nın öğrencileri ona bir endişe ile geliyorlar. Hangi konuda kaygı duyuyorlar? (26. ayet)

10. 5.1) 27. ayette Yahya ne demek istiyor? Bu sözler imanlı olarak bizlere ve yapmamız gereken işlere nasıl uyarlanabilir?

11. 5.2) Gerçekten Tanrı´nın egemenliği için olan bir görevi biz kendimiz mi bulabiliriz, yoksa bu görev Tanrı tarafından mı verilir?

12. 6.1) 28. ve 29. ayetlere yakından bakın. Gelin kim? Güvey kim? Gelin kime ait?

13. 6.2) Yahya neden şimdi sevinçle dolu olduğunu söylüyor?

14. 7.1) 30. ayeti okuyun. Yahya kendi egemenliğini mi kurmak istiyor?

15. 7.2) İnsanların her zaman kendisini yüceltmesini ve kendisini takip etmesini mi istiyor?

16. 7.3) Yoksa insanların İsa´yı yüceltmeleri ve izlemeleri için Tanrı´nın egemenliğini mi kurmak istiyor?

17. 7.4) Bu alçakgönüllü tutum Tanrı´nın egemenliğinin büyümesine nasıl yardım edebilir?

18. 7.5) Bizim yaptığımız işler ya da imandaki gelişimimiz zorluklarla doluyken, birisinin yaptığı işlerin ya da imandaki gelişmesinin iyi ürün verdiğini gördüğümüzde kıskandığımız oluyor mu?

19. 7.6) Eğer aynen Yahya gibi alçakgönüllü bir tutum sergileseydik, bu bizim diğer imanlılarla ya da gruplarla birlik oluşturmamıza nasıl yardım ederdi?

20. 2. Korintliler 12:20´yi okuyun.

20  Çünkü geldiğimde sizi istediğim durumda bulamayacağımdan korkuyorum. Sizler de beni istediğiniz durumda bulamayabilirsiniz. Aranızda çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, iftira, dedikodu, böbürlenme, kargaşa olmasından korkuyorum.

 

8.1) Elçi Pavlus Korintlilere bu ikinci mektubu yazdığında onları ziyaret etmeyi düşünüyordu. Bazılarında kötü ve bölücü tutumlar bulacağından endişe ediyordu. Pavlus orada hangi günahları bulmaktan korkuyordu? Doğru olanları işaretleyin. (NOT: Bu soruda birden fazla doğru seçenek var.)

21. 8.2) Bu günahlar birliği nasıl engellerler?