Bir Sayfa Seçin

1. Ve İsa Uğruna Bekarlığı Tercih Edenlere Saygı Gösterin

 

Açılış Sorusu: Tanrı´nın Musa´ya verdiği buyruklardan biri "zina etmeyin" idi. Zina aileleri, çocukları ve genel olarak toplumu nasıl yaralar?

2. Matta 19:1-12´yi okuyun.

1  İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti.

2 Büyük halk toplulukları da O'nun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi.

3  İsa'nın yanına gelen bazı Ferisiler, O'nu denemek amacıyla şunu sordular: ‹‹Bir adamın, herhangi bir nedenle karısını boşaması Kutsal Yasa'ya uygun mudur?››

4-5  İsa şu karşılığı verdi: ‹‹Kutsal Yazılar'ı okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan ‹İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı› ve şöyle dedi: ‹Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.›

6  Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini, insan ayırmasın.››

7  Ferisiler İsa'ya, ‹‹Öyleyse›› dediler, ‹‹Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi?››

8  İsa onlara, ‹‹İnatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi›› dedi. ‹‹Başlangıçta bu böyle değildi.

9  Ben size şunu söyleyeyim, karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen, zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur.››

10  Öğrenciler İsa'ya, ‹‹Eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa, hiç evlenmemek daha iyi!›› dediler.

11  İsa onlara, ‹‹Herkes bu sözü kabul edemez, ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir›› dedi.

12  ‹‹Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin!››

1)Ferisiler Musa´nın Yahudi halkına verdiği yasaların uzmanıydılar. Burada onların İsa´yı denemek istedikleri yazılıdır. Diğer bir deyişle İsa´yı tuzağa düşürmek istediler. Belki de yanlış cevabı verecekti. İsa´ya ne sordular? (3. ayet)

3. 3.1) 6.ayeti tekrar okuyun. İsa, bir çift evlendiğinde onları kimin biraraya getirdiğini söylüyor?

4. 3.2) "İnsan ayırmasın" (6. ayet) sözleri ne anlama geliyor?

5. 4.1) Ferisiler İsa´nın boşanmanın yanlış olduğunu söylediğini biliyorlardı. Bu nedenle O´na başka bir soru sordular. 7. ayeti tekrar okuyun. İsa´ya ne sordular?

6. 4.2) İsa´nın cevabı neydi (8. ayet)?

7. 5.1) İsa´ya göre Musa neden boşanmaya izin verdi?

8. 5.2) Katı bir yürek Tanrı´yı memnun eder mi?

9. 5.3) Tanrı´nın evlenenler için arzusu nedir (4-6 ayetler ve 8. ayet)? Doğru olanı seçin.

Bu nedenle adam ......

10. 5.4) İkisi (adam ve kadın) ......

11. 5.5) O halde ......

12. 6.1) İsa 9. ayette ağır bir söz söylüyor. Ne diyor?

13. 6.2) Sizce neden böyle söylüyor?

14. 7) Evliliğe Tanrı´nın özel bir armağanı olarak değer veriyor musunuz? Evlilik sözleşmesinin kolayca bozulmayacak ciddi bir karar olduğuna inanıyor musunuz?

15. 8) 10. ayeti tekrar okuyun. Öğrenciler İsa´nın bu ağır sözüne nasıl karşılık verdiler?

16. 9.1) İsa 11. ve 12. ayetlerde nasıl cevap veriyor?

17. 9.2) İsa 11. ayette ne demek istiyor? Neden bekarlık herkes için iyi değildir?

18. 9.3) İsa herkesin bekarlığı seçmesi gerektiğini mi söylüyor?

19. 10) İsa 12. ayette bazılarının göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayacaklarını söylüyor. Ne demek istiyor?

20. 11) Bazen bir adam ya da kadın tam bir yürekle Tanrı´ya hizmet etmek istediği için evlenmez. Bazen de eş olarak dindar birini bekledikleri için evlenmezler. Her iki durumda da onları eleştirmemiz ve baskı yapmamız mı gerekiyor? Onları nasıl cesaretlendirebiliriz?

21. 12.1) Hadi şu eski gerçekleri günümüze uyarlayalım. Aşağıdaki sorular hakkında fikirlerinizi belirtin.

Şeytan durmaksızın evlilikleri yıkmaya çalışıyor. Topluluğunuzdaki evliliklerin sağlam olması ve şeytani saldırılardan korunması için dua ediyor musunuz?

22. 12.2) İsa´ya iman eden ve kendileri gibi hayatlarını İsa´ya adamış eşler arayan bekarlara nasıl yardım edebiliriz?

23. 12.3) Evliliğe değer vermek ve sağlamlaştırmak için birbirimizi nasıl cesaretlendirebiliriz?