Bir Sayfa Seçin

1. "Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım." (İsa Petrus ve Andreas´a söylemişti. Markos 1:17)

 

"Oğlum, Mesih İsa´da olan lütufla güçlen. Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et." (Pavlus Timoteyus´a söylemişti. 2. Timoteyus 1:1-2)

 

Düşünün: İsa görevine 12 adamı kendisinden öğrenmeleri, kendisine inanmaları ve kendisine itaat etmeleri için eğiterek başlamıştı. Bugün dünyanın her ülkesinde İsa´nın izleyicileri vardır. İsa´nın öğrencileri başka öğrenciler yetiştirdikleri için Tanrı´nın Egemenliği 2000 yıl içinde büyüdü.

Şimdi 21. yüzyıldayız. Öğrenciler yetiştirme sırası bizde. Milyonlarca insanın müjdenin yaşam veren mesajını duyması gerekiyor. Bu insanların İsa´nın dünyanın günahları için öldüğünü ve ölümden dirildiğini duymaları gerekiyor! Sonsuz kurtuluş için İsa´nın umudumuz olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. İsa´nın buyruklarına itaat etmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

Bundan sonraki dersler İsa´yı izleyecek öğrenciler yetiştirmeyi öğrenmenize yardım edecek.


Açılış Sorusu (A.S.-1): Sizce İsa´nın öğencileri olağanüstü insanlar mıydı, yoksa bizim gibi insanlar mıydı?

2. A.S.-2) İsa´yı tam anlamıyla izlemek konusunda ne gibi korkularınız var?

3. Markos 1:14-20´yi okuyun.

14  Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın Müjdesi'ni duyura duyura Celile'ye gitti.

15  ‹‹Zaman doldu›› diyordu, ‹‹Tanrı'nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde'ye inanın!››

16  İsa, Celile Gölü'nün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simun ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı.

17  İsa onlara, ‹‹Ardımdan gelin›› dedi, ‹‹Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.››

18  Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler.

19  İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı.

20 Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler.

1.1) İsa ilk öğrencilerini seçmek için nereye gitmişti? (16. ayet)

4. 1.2) Onların meslekleri nelerdi? Dini önderler olarak mı eğitilmişlerdi?

5. 2) İsa onlara kendisini takip etmelerini söyledikten sonra onların ne yapacaklarını söylemişti? (17. ayet)

6. Aşağıdaki açıklamayı okumadan önce İsa yeryüzündeyken nasıl insanları balık tutar gibi tuttuğunu açıklayabilir misiniz? Düşünün.

Öğrenciler İsa´dan insan tutan balıkçılar olmayı nasıl öğrendiler?

İsa´nın öğrencileri dini önderler olarak yetişmemiş olsalar bile İsa´nın onları birlikte gezdikleri üç yıl boyunca eğittiğini hatırlamak önemlidir. İsa´nın Tanrı´nın Egemenliği hakkında öğrettiklerini dinlediler. İsa´nın insanları Şeytan´ın gücünden özgür kıldığını ve insanları mucizevi bir şekilde iyileştirdiğini gördüler. Tanrı´yı izlemeyi reddeden ikiyüzlü dindar kişilere nasıl karşı çıktığına tanık oldular. O´nun  Tanrı´nın merhametini anlatıp tövbeye ve yeni yaşama çağırdığı insanlara karşı hissettiği merhameti gördüler. Ve bu üç yıl boyunca İsa öğrencilerini İsrail´deki çevre kasabalara aynı işi yapmaları için gönderdi. İsa yeryüzünü terk ettiğinde öğrencileri balık tutar gibi insan tutmayı öğrenmişlerdi.

Matta 28:16-20´yi okuyun.

16  On bir öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler.

17  İsa'yı gördükleri zaman O'na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi.

18  İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: ‹‹Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

19  Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin;

20  size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.››

3.1) Bu olay İsa çarmıha gerildikten ve ölümden dirildikten sonra gerçekleşti. Cennete gitmek üzereydi.

Kendisine neyin verildiğini söylemişti? (18. ayet)

7. 3.2) İsa´nın otoritesinin sizin için anlamı nedir? Bu size nasıl güven veriyor?

8. 4.1) 19.ayette İsa öğrencilerine bir yere gitmelerini söylemişti. Nereye gitmeleri ve ne yapmaları gerekiyordu? Doğru seçeneği işaretleyin.

I.Bu nedenle gidin...

9. II. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla ...

10. 4.2) Kimin adıyla insanları vaftiz etmeleri gerekiyordu?

11. 5.1) 20. ayete yakından bakın. İnsanları öğrenciler olarak yetiştirirken onlara ne öğretmemiz gerekiyor?

12. 5.2) Eğer biri her hafta imanlı topluluğunu ziyaret eder ama İsa´nın öğretişine itaat etmezse, bu kişinin İsa´nın öğrencisi olduğunu söyleyebilir miyiz?

13. Bu Kutsal Kitap derslerinin amacı İsa Mesih´i nasıl izleyeceğinizi öğretmektir. İsa Yuhanna 14:15´te şöyle diyor: "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz." Şimdi tek başınıza biraz düşünün. Sizce siz İsa´nın öğrencisi misiniz?

 

6) İsa´nın öğrencisi olmanın gereklerinden biri başkalarına O´nu izlemeleri gerektiğini öğretmektir. Diğer bir deyişle insan tutan balıkçılarızdır. Petrus ve Yuhanna´nın yapmayı öğrendiği işi yapmaya devam ederiz. 2000 yıldır İsa´nın öğrencileri başkalarına kurtuluş için İsa´ya güvenmeleri gerektiğini öğretirler. İnsanlara ayrıca İsa´nın harika öğretişine itaat etmeyi öğretirler. İyi haber bu şekilde bütün dünyaya yayılmıştır. Bu iyi haber size ve bana ulaştı, çünkü imanlılar İsa´nın kendilerinden yapmalarını istediği şeyi yaptılar.

Başka insanlara İsa´yı izlemeleri için öğretmeye başladınız mı? Arkadaşlarınızı, ailenizi ya da belki yeni tanıdığınız kişileri düşünün. İsa hakkında öğretmek için kimden başlayabilirsiniz? Bu konu hakkında düşünmek için zaman ayırın.

İnsanları İsa´nın öğrencileri yaparken İncil´i kullanmayı unutmayın. Ayrıca bu İncil derslerini de kullanabilirsiniz.

 

7.1)  İsa öğrencilerinden ayrılmadan önce son olarak onlara hangi sözü verdi? (20. ayet)

14. 7.2) Bu söz size nasıl cesaret verip sizi rahatlatır?